ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

for the sake of

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for the sake of-, *for the sake of*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for the sake of(idm) เพื่อเป็นเกียรติกับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are two reasons he should stay. Firstly, for the sake of science.มีสองเหตุผลที่เขาควรจะอยู่เป็น ประการแรกเพื่อประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He'd seen enough kingdoms torn apart by feuding brothers... so he decided, for the sake of peace, to make one disappear.พระองค์ได้เห็นพี่น้องชิงบัลลังก์มามาก จึงตัดสินพระทัยให้คนหนึ่งต้องหายไป The Man in the Iron Mask (1998)
I have sinned against love and God for the sake of your mercy... which you would not have given without my sin.หม่อมฉันทรยศต่อรักและพระเจ้า เพื่อให้พระองค์หยิบยื่นสิ่งที่ต้องการ The Man in the Iron Mask (1998)
And it's not for the sake of the children.และมันไม่ใช่เพราะลูก ๆ The Story of Us (1999)
For the sake of family harmony one is programmed not to tell.เพื่อความกลมเกลียวของครอบครัว ตนถูกโปรแกรมไม่ให้บอกครับ Bicentennial Man (1999)
Perform an experiment for the sake of science.เพื่อเห็นแก่งานด้านวิทยาศาสตร์ Bicentennial Man (1999)
For the sake of the assessment people lose their sense of right and wrongเพื่อประโยชน์ในการประเมิน ผู้คนสูญเสียความรู้สึกของพวกเขาเรื่องถูกและผิด GTO (1999)
For the sake of appearances.เพียงเพื่อภาพลักณ์ The Matrix Reloaded (2003)
Just that.. for the sake of this house.ก็แค่... ผลประโยชน์เรื่องบ้านน่ะ Full House (2004)
Come on, it's for the sake of the evening.มาน่า, นี่เป็นของแถมของค่ำคืนนี้ Walk the Line (2005)
I beg you, for the sake of my career, to return what you took.ผมขอร้อง เห็นแต่การงานของผมเถอะ คืนสิ่งที่คุณเอาไป The Constant Gardener (2005)
But for the sake of time and sanity, let's break this down into a little male-driven, fact-based logic.ใช่มันน่าสงสาร แต่เวลานี้ ช่วยเปลี่ยนมันเป็นแรงขับแบบผู้ชายที่ขึ้นอยู่กับเหตุผลได้ไหม Red Eye (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for the sake ofFor the sake of children in need, we cooperated to collect donations.
for the sake ofHe contributed a lot of money for the sake of art.
for the sake ofHe did everything he could do for the sake of his children.
for the sake ofHe gave up drinking for the sake of his health.
for the sake ofHe has given up smoking for the sake of his health.
for the sake ofHe moved to a warmer place for the sake of his health.
for the sake ofHe quit smoking for the sake of his health.
for the sake ofHe stopped smoking for the sake of his health.
for the sake ofHe took the job for the sake of his career but he didn't like it.
for the sake ofHe worked very hard for the sake of his family.
for the sake ofHe works for the sake of money.
for the sake ofI admonished him against smoking for the sake of his health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อ(conj) for, See also: for the sake of, for the purpose of, on behalf of, in order that, in order to, so that, Syn. เหตุด้วย, เพราะด้วย, เพราะ, เพราะว่า, ด้วย, ด้วยว่า, เกี่ยวกับ, เนื่องด้วย, สำหรับ, Example: ผู้ควบคุมจำเป็นต้องปิดเครือข่าย และสถานีงานทั้งหมด เพื่อทำให้ระบบกลับคืนสู่สภาพปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นแก่[henkaē] (adv) EN: out of consideration for ; for the sake of  FR: par égard pour
เพื่อความยุติธรรม[pheūa khwām yuttitham] (xp) EN: for the sake of justice

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
um ... willen; wegen; halber { prp; +Genitiv } | um der Kinder willen; wegen der Kinder; der Kinder wegen; der Kinder halberfor the sake of ... | for the sake of the children [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
の為に[のために, notameni] (aux) (uk) (See 為に) for the sake of; because; (P) [Add to Longdo]
伊達の薄着[だてのうすぎ, datenousugi] (exp) wearing light clothes for the sake of fashion [Add to Longdo]
為に;爲に(oK)[ために, tameni] (conj) (1) (uk) for; for the sake of; to one's advantage; in favor of; in favour of; on behalf of; (2) because of; as a result of [Add to Longdo]
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n, vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance [Add to Longdo]
願人坊主[がんにんぼうず, ganninbouzu] (n) priest who was also a street performer and performed prayers and other religious duties for the sake of other people [Add to Longdo]
人類のために;人類の為に[じんるいのために, jinruinotameni] (exp, adv) for the sake of humanity [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top