ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยโส

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยโส-, *ยโส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยโส[ADJ] arrogant, See also: self-important, conceited, haughty, disdainful, overbearing, Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, โอหัง, เย่อหยิ่ง, จองหอง, Example: เธอมีท่าทางยโสจนใครๆ ก็พากันหมั่นไส้เธอ, Thai definition: ที่มีนิสัยเย่อหยิ่งเพราะถือตัวว่ามียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์ เป็นต้น
ยโส[V] be arrogant, See also: be conceited, be proud, be haughty, Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, โอหัง, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, จองหอง, Example: เขายโสหนักขึ้นทุกทีเพราะมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นกว่าคนอื่น, Thai definition: เย่อหยิ่งเพราะถือตัวว่ามียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์ เป็นต้น
ยโสธร[N] Yasothon, Syn. จังหวัดยโสธร, Example: จังหวัดยโสธรมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย, Thai definition: จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยโสก. เย่อหยิ่งเพราะถือตัวว่ามียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์ ฯลฯ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look here, you, you impudent young pup!ดูที่นี่คุณคุณยโสโอหังลูกสุนัข หนุ่มสาว! Pinocchio (1940)
If that stupid coroner hadn't been as much of a snob as you are, he'd have seen that half-wit was hiding something.ถ้าไม่เพราะความยโสของหมอชันสูตรศพ ก็คงรู้แล้วว่าไอ้คนไม่เต็มบาทนั่นปิดบังอะไรอยู่ Rebecca (1940)
And I hate... arrogant men.และ... ฉันเกลียด... ผู้ชายที่หยิ่งยโสIndiana Jones and the Last Crusade (1989)
You know, that tall proud one.เธอก็รู้ คนที่ว่าหยิ่งยโสน่ะ Episode #1.6 (1995)
None whatever.ไม่มีอะไรเลย พวกเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่หยิ่งยโส เป็นชายหนุ่มที่ไม่น่าพึงพอใจ Episode #1.6 (1995)
Indeed, he has no improper pride. He is perfectly amiable.จริงๆ แล้ว เขาไม่มีความหยิ่งยโสที่ไม่เหมาะสมเลย เขาเป็นคนที่มีไมตรีจิตที่สมบูรณ์แบบ Episode #1.6 (1995)
Physical resemblance is but a beginning. Louis has an arrogance, a manner --หน้าเหมือนไม่พอ หลุยส์วางท่ายโส The Man in the Iron Mask (1998)
Look at that, they're so arrogant, they don't try to finesse it.ดูสิ เขาท่าทางหยิ่งยโสมาก ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น Brokedown Palace (1999)
Let's go give that shameless whore what she deserves.ไปจัดการยัยโสเภณีคนนั้นให้สาสม Malèna (2000)
- Not like the stag night?-ไม่เหมือนคืนชายโสดนะ? Love Actually (2003)
- Unlike the stag night.-ไม่เหมือนคืนชายโสด Love Actually (2003)
What a slut!อะไร ยัยโสเกณี High Tension (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยโส[v.] (yasō) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty   FR: être arrogant
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing   FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier
ยโสธร[n. prop.] (Yasōthøn) EN: Yasothon (Northeast)   FR: Yasothon (Nord-Est)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
highfalutin[ADJ] หยิ่ง, See also: ยโส, โอหัง, Syn. grandiose, pompous, pretentious, Ant. humble
highfaluting[ADJ] หยิ่ง, See also: ยโส, โอหัง, Syn. grandiose, pompous, pretentious, Ant. humble
highhanded[ADJ] ยโสโอหัง, See also: ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น, Syn. arrogant, overbearing
high-handed[ADJ] ยโสโอหัง, See also: ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น, Syn. arrogant, overbearing
loftily[ADV] หยิ่ง, See also: ยโส, Syn. arrogant, haughty
lordly[ADJ] หยิ่งยโส, See also: ยโส, วางก้าม, จองหอง, ถือตัว, Syn. haughty, arrogant, overbearing, domineering, Ant. meek
nervy[ADJ] อวดดี, See also: ยโสโอหัง, Syn. cheeky, impudent
sassy[ADJ] โอหัง, See also: ยโส, หยาบคาย, Syn. rude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrogance(แอร'โรเกินซฺ) n. ความหยิ่ง,ความยโส,ความจองหอง., Syn. arrogancy n.
arrogant(แอร'โรเกินทฺ) adj. หยิ่ง,ยโส,จองหอง, Syn. haughty, conceited ###A. modest
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด,ผู้ได้รับปริญญาตรี,อัศวินหนุ่ม,สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
bighead(บิก'เฮด) n. การถือดี,ความยโส
bigheadedadj. อวดดี,ถือดี,ยโส
cavalierlyadv.,adj. หยิ่งยโส,จองหอง, Syn. arrogantly
cockalorumn. คนเล็ก ๆ ที่หยิ่งยโส,คนคุยโต,คนอวดเบ่ง,การเล่นกระโดดกบ
cocksy(คอค'ซี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส
cocky(คอค'คี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส, See also: cockiness n. ดูcocky cockily adv. ดูcocky
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful

English-Thai: Nontri Dictionary
arrogance(n) ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ความอวดดี
arrogant(adj) หยิ่ง,จองหอง,ยโส,อวดดี
bachelor(n) ชายโสด,ปริญญาตรี,ผู้ได้รับปริญญาตรี
bighead(n) ความยโส,ความอวดดี,ความถือดี,ความโอหัง
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
haughtiness(n) ความหยิ่งยโส,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความถือตัว,ความโอหัง
haughty(adj) หยิ่งยโส,หยิ่ง,จองหอง,ถือตัว,ไว้ท่า,วางท่า,โอหัง
important(adj) สำคัญ,เด่น,ใหญ่โต,โอหัง,ยโส,มากมาย
impudence(n) ความอวดดี,ความยโสโอหัง,ความทะลึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top