ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เย่อหยิ่ง

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เย่อหยิ่ง-, *เย่อหยิ่ง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เย่อหยิ่งว. จองหองเกินฐานะ, แสดงอาการยโสโอ้อวด, ถือตัว, อวดดี.
หัวสูงเย่อหยิ่ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Boy, the arrogance of this guy!- บอย, ความเย่อหยิ่งของผู้ชายคนนี้! 12 Angry Men (1957)
Your ignorance is exceeded only by your charm, Captain.ความเย่อหยิ่ง มันลดเสน่ห์คุณไปหมด Day of the Dead (1985)
Wealthy, but not stuffy.ร่ำรวยแต่ไม่เย่อหยิ่ง Match Point (2005)
Lazy, arrogantขี้เกียจ,เย่อหยิ่ง Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Wasn't it you who so arrogantly said that you're the only one who could bring her happiness?ไม่ใช่เพื่อสิ่งนั้นหรอกหรอ ที่ทำให้คนที่เย่อหยิ่งอย่างนายพูดว่า - นายเป็นคนเดียวที่จะทำให้เธอมีความสุขได้น่ะ Operation Proposal (2007)
THERE WERE NO SIGNS OF HIS HAVING A PARTNER UNTIL NOW.ความเย่อหยิ่งของเค้าเป็นบุคลิคส่วนตัว Soul Mates (2009)
I believe he's an arrogant pig.ข้าชื่อว่าเขาเป็นหมูที่เย่อหยิ่ง The Once and Future Queen (2009)
My mother is dead because of your selfishness and arrogance.แม่ข้าตาเพราะ ความเห็นแก่ตัว และเย่อหยิ่งของท่าน The Sins of the Father (2009)
Because you are an arrogant fool!เพราะความเย่อหยิ่งของท่าน ! The Witch's Quickening (2009)
Jimmy's greed and arrogance has become a hindrance both internally and politically.ความละโมบและความเย่อหยิ่งของจิมมี่ กลายมาเป็นอุปสรรค ทั้งเรื่องภายในและทางการเมือง Lochan Mor (2010)
Obsessive, arrogant, painstaking, uh, secretive, self-righteous.ลุ่มหลง เย่อหยิ่ง ชอบความเจ็บปวด มีความลับ หลงตัวเอง ใช่ Red Sky at Night (2010)
Well, it certainly speaks speaks to their arrogance if they're that confident the women won't get away.มันบ่งบอกถึงความเย่อหยิ่งของเขา ถ้าพวกเขามั่นใจพอว่าเหยื่อจะหนีไม่รอด Middle Man (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เย่อหยิ่ง[adj.] (yoēying) EN: arrogant ; haughty ; vain ; vainglorious ; conceited   FR: dédaigneux ; méprisant

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top