ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คิดมาก

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คิดมาก-, *คิดมาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดมาก[V] think over, See also: consider seriously, Example: เธออย่าคิดมากไปเลย ผู้จัดการไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิเธอหรอก, Thai definition: คิดเกินกว่าเหตุ, รู้สึกสะเทือนใจง่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คิดมากก. คิดเกินกว่าเหตุ, รู้สึกสะเทือนใจง่าย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Funny I never thought of it before. I guess you try to forget.ตลกฉันไม่เคยคิดมาก่อน ผมคิดว่าคุณพยายามที่จะลืม 12 Angry Men (1957)
I've traveled so far and thought so much.ผมเดินทางไกลมาก แล้วก็คิดมาก Gandhi (1982)
I haven't the faintest idea.ฉันไม่ได้คิดมากที่สุด Idemo dalje (1982)
We are fortunate tonight to have so many unexpected visitors.เรามีความโชคดีในคืนนี้ จะมีผู้เข้าชมที่ไม่คาดคิดมากมาย Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
My steel brains must be damaged because I am having difficulty guessing.สมองโลหะของผม ได้รับความเสียหาย เพราะผมใช้ความคิดมากเกินไป Return to Oz (1985)
-That's a lot of thinking, Vern.- นายช่างคิดมากเลย เวิร์น Stand by Me (1986)
Don't take it personally!เอาน่า อย่าคิดมาก Rambo III (1988)
Why didn't we think of it before?ทำไมเราไม่เคยคิดมาก่อนนะ Casualties of War (1989)
- Thanks, Jimmy. - Don't worry.ขอบคุณ จิมมี่ อย่าคิดมาก Goodfellas (1990)
Jonesy, take it easy.โจนส์.. ไม่ต้องคิดมากThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Stop brooding.เลิกคิดมาก Wild Reeds (1994)
It's laundry. The thinking through is pretty minimal.การซักผ้า ไม่ต้องใช้ความคิดมากนี่ The One with the East German Laundry Detergent (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดมาก[v. exp.] (khit māk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard   FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci

English-Thai: Longdo Dictionary
travel light(vt) พกของมาน้อย, ไม่เป็นภาระ, ไม่คิดมาก, S. take little baggage, be relatively free of responsibilities or deep thoughts, ,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall on[PHRV] คิดหนักเกี่ยวกับ, See also: คิดมากเรื่อง
fall upon[PHRV] คิดหนักเกี่ยวกับ, See also: คิดมากเรื่อง
soft-boiled[ADJ] คิดมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom
offhand(ออฟ'แฮนดฺ) adv.,adj. ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน,ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,ทันทีทันใด,ฉับพลัน,ไม่นาน,เฉพาะหน้า,เฉพาะกาล,ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ได้ยึดหรือพิง,ไม่มีมารยาท., See also: offhandedly adv. offhandness n., Syn. extemporaneous
soft-boiled(ซอฟทฺ'บอลดฺ) adj. (ไข่) ต้มไม่ให้แข็ง,คิดมาก,มีความรู้สึกไว,soft coal,=bituminous coal (ดู)
surprising(เซอไพร'ซิง) adj. ทำให้ประหลาดใจ,ไม่คาดคิดมาก่อน., See also: surprisingly adv. surprisingness n., Syn. astonishing
thought-outadj. ไตร่ตรองมาก,ครุ่นคิดมาก,คิดมาอย่างละเอียด
thunderbolt(-โบลทฺ) n. สายฟ้า,อัสนี,เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน,เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
thunderclapn. ฟ้าผ่า,เสียงฟ้าผ่า,เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน,เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
unaware(อันอะแวร์') adj. ไม่รู้ตัว,ไม่ได้คาด-คิดมาก่อน,ไม่รู้,ฉับพลัน,ไม่ได้เตือนมาก่อน., See also: unawarely adv. unawareness n.
unawares(อันอะแวรฺซ') adv. อย่างไม่รู้ตัว,อย่างไม่คาดคิดมาก่อน,อย่างไม่รู้,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่ได้เตือนมาก่อน, Syn. by surprise

English-Thai: Nontri Dictionary
unpremeditated(adj) ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
overthinking (adj ) คิดมาก

German-Thai: Longdo Dictionary
verblüffen(vi vt) |verblüffte, hat verblüfft| ทำให้ประหลาดใจ โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น Ich habe Mama und Papa mit Informationen über Länder und Leute in Afrika verblüfft. พ่อและแม่ประหลาดใจที่ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศและผู้คนในทวีปแอฟริกา, See also: S. überraschen,
bedenkenlos(adj adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, See also: S. ohne Zweifel,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top