ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โอหัง

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โอหัง-, *โอหัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอหัง[ADJ] conceited, See also: arrogant, Syn. ผยอง, ยโส, จองหอง, Ant. อ่อนน้อม, ถ่อมตน, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาหยิ่งยโส
โอหัง[V] be conceited, See also: be arrogant, Syn. ผยอง, ยโส, จองหอง, Ant. อ่อนน้อม, ถ่อมตน, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาหยิ่งยโส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โอหังก. แสดงกิริยาวาจาหยิ่งยโส.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look here, you, you impudent young pup!ดูที่นี่คุณคุณยโสโอหังลูกสุนัข หนุ่มสาว! Pinocchio (1940)
Is that considered being domineering? Is that considered being disrespectful?นั่นเรียกว่าโอหังรึเปล่า เรียกว่า ไม่ให้เกียรติรึเปล่า Return of the Condor Heroes (1983)
Impudence is rewarded with death. That's the law to protect the castle.ความโอหังต้องถูก จัดการด้วยความตาย นี่คือกฏของปราสาท Vampire Hunter D (1985)
He's nosy and conceited.ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านแถมยังโอหัง Wild Reeds (1994)
- Don't be so prideful, that's a sin. - "But the fearful, and unbelieving,อย่าโอหังจนเกินไปมันเป็นบาป "แต่การกลัวและไม่ศรัทธา 21 Grams (2003)
Jesus loves you but He also knows how to punish arrogant sinners like you.พระเยซูรักคุณแต่ท่านก็รู้ด้วยว่าจะลงโทษคนบาปที่โอหังเช่นคุณอย่างไร 21 Grams (2003)
Arrogant bitch!ยโสโอหังดีนัก Spygirl (2004)
You know, Briggs, I'd warn you not to be so arrogant, but then you'd have no personality at all.นายรู้ไหมบริ๊ค ฉันเคยเตือนนายไม่ให้ยโสโอหังออกไปนอกเส้นทางนะ แต่เวลานี้นายคงไม่ต้องพึ่งคนช่วยแล้วว่ะ The Cave (2005)
Come on, Top. Take away the arrogance...มาเลย ท็อป มาหยิบเอาไอ้โอหังคนนี้ได้เลย... The Cave (2005)
It's Mr. Vanity.ก็ คุณชายจอมโอหัง ไงล่ะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
Now you'll see.โอหังนัก Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
How dare you? I already told you that the only way to get on is to die.โอหังนัก ข้าบอกแกแล้วไง ว่าคนตายเท่านั้นที่จะข้ามไปได้ Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overweening[ADJ] ซึ่งมั่นใจมากเกินไป, See also: โอหัง, Syn. overconfident
sassy[ADJ] โอหัง, See also: ยโส, หยาบคาย, Syn. rude
stuck-up[ADJ] อวดหยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: โอหัง, Syn. proud
superior[ADJ] หยิ่งยโส, See also: โอหัง, Syn. disdainful, haughty, lofty, supercilious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assuming(อะซูม'มิง) adj. หยิ่ง,โอหัง,อวดดี,ถือสิทธิ, Syn. presumptuous)
assumptive(อะซัมพฺ'ทิฟว) adj. สันนิษฐาน, สมมุติ,หยิ่ง,โอหัง (taken for granted)
bumptious(บัมพฺ'เชิส) adj. อวดดี,หยิ่งโอหัง,ทะลึ่ง, See also: bumptiousness n.
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
grandiloquencen. คำพูดที่โอหัง,การพูดที่โอหัง
haugty(ฮอ'ทิ) adj. หยิ่งยโส,โอหัง,อวดดี,จองหอง,สูงส่ง., See also: haugtiness n., Syn. snobbish
high(ไฮ) adj. สูง,รุนแรง,ใหญ่,แพง,จริงจัง,หยิ่ง,โอหัง,เบิกบานใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟือย,เมาแล้ว, adv. สูง,แพง,หรูหรา., Syn. lofty
high-flownadj. ทะเยอทะยาน,เห่อเหิม,ยโส,โอหัง

English-Thai: Nontri Dictionary
bighead(n) ความยโส,ความอวดดี,ความถือดี,ความโอหัง
haughtiness(n) ความหยิ่งยโส,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความถือตัว,ความโอหัง
haughty(adj) หยิ่งยโส,หยิ่ง,จองหอง,ถือตัว,ไว้ท่า,วางท่า,โอหัง
impertinence(adj) ความทะลึ่ง,ความสะเออะ,ความโอหัง
important(adj) สำคัญ,เด่น,ใหญ่โต,โอหัง,ยโส,มากมาย
impudence(n) ความอวดดี,ความยโสโอหัง,ความทะลึ่ง
impudent(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,ยโสโอหัง,อวดดี
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี
insolent(adj) ทะลึ่ง,ทะนง,จองหอง,โอหัง,อวดดี,ยโส
STUCK-stuck-up(adj) หยิ่งยโส,ทะนงตัว,โอหัง,อวดดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top