ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบาใจ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบาใจ-, *เบาใจ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบาใจก. ไม่หนักใจ, โล่งใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks to you two, now I can be rest assuredขอบคุณที่มานะครับ แบบนี้ผมค่อยเบาใจหน่อย Failan (2001)
I'm sure the autopsy will show that commander Trapp expired almost immediately.ผมเบาใจ ที่เราหมดข้อสงสัย ความผิดเพื้ยนแบบนี้ มักจะเป็นจุดเริ่มของทฤษฏีสมคบคิด Yankee White (2003)
I'm relieved. I worried a lot after Han Seong called me.ฉันค่อยเบาใจหน่อย ฉันกังวลมากเลยตอนที่ ฮาน ซองโทรมา The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
I would have relaxed and dropped the manipulative plotting and devoted myself to being the best girlfriend ever.ฉันควรจะรู้สึกเบาใจ และ ลดความพยายามที่จะปรับตัวไปแล้ว ฉันวางบทและทุ่มเทตัวของฉันเพื่อที่จะเป็น แฟนที่ดีที่สุด ที่เค้าเคยมี Never Been Marcused (2008)
Oh, it's a load off of my mind just to see you.โอ้.. มันเบาใจขึ้นอักโขที่เห็นเธอ Birthmarks (2008)
That's fortunate.ค่อยเบาใจหน่อย Episode #1.19 (2009)
I am relieved.ซึ่งผมเบาใจมาก Star Trek (2009)
Dispatching the thracian brings me relief.การประหารเทรเชี่ยนช่วยให้ข้าเบาใจ The Thing in the Pit (2010)
Getting him to school in the morning is not for the faint of heart, believe me.ส่งเขาไปโรงเรียนในตอนเช้า ก็ไม่ได้ทำให้เบาใจลง เชื่อเถอะ Butterfly (2010)
So if it's absolution you're looking for...และถ้าคุณจะหาเหตุผลที่ทำให้คุณเบาใจขึ้น Secrets That I Never Want to Know (2011)
Ah, that's reassuring. Hmm...อ่า งั้นก็เบาใจลง อืม... I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
Yeah. So, guys, can we put this to bed now please?งั้นพ่อกับแม่ก็เบาใจเรื่องนี้ได้แล้วนะ? I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาใจ[adj.] (baojai) EN: relieved   FR: réconforté ; tranquillisé ; allégé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airy[ADJ] สบายใจ, See also: เบาใจ, Syn. happy, sprightly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top