Search result for

กังวล

(53 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กังวล-, *กังวล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กังวล[V] worry, See also: feel anxious about, concern about, Syn. ห่วงใย, Example: ประชาชนกังวลเรื่องการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้, Thai definition: มีใจพะวงอยู่
กังวลใจ[V] worry, See also: feel anxious, concern, Syn. เป็นห่วง, Example: อาการบาดเจ็บของลูกทำให้พ่อแม่กังวลใจมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กังวลก. ห่วงใย, มีใจพะวงอยู่.
มุ่นกังวลอยู่
อาสูรกังวล.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keisha.[กังวลOur Family Wedding (2010)
But I'm not sure about the font. Don't worry. You'll be fineแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องตัวอักษร อย่ากังวลน่า ลูกทำได้อยู่แล้ว New Haven Can Wait (2008)
I'm not worried... About... That.ฉันไม่ได้กังวลเรื่องนั้น Chuck in Real Life (2008)
Don't worry.อย่ากังวล Pret-a-Poor-J (2008)
I was worried what would happen if we fought, 'cause i-i really want this to work with us. yeah, me, too,ฉันกังวล อะไรจะเกิดขึ้น แล้วถ้าเราต้องสู้ละ เพราะว่าฉัน.. ฉันต้องการงานนี้มากๆ Pret-a-Poor-J (2008)
And since when are you so worried?แล้วคุณจะกังวลไปทำไมละ There Might be Blood (2008)
No, don't-- don't worry about jenny.ไม่ อย่า อย่ากังวลเรื่องเจนนี่เลย There Might be Blood (2008)
Dan, please. I have to worry about you now?แดน ได้โปรด ฉันกังวลเรื่องแกตอนนี้งั้นหรอ? There Might be Blood (2008)
Look, I know that you're nervous, Smallville, but you got to remember I grew up around green berets and navy seals, not cornstalks and jersey cows.ฟังนะ ฉันรู้ว่าคุณกังวล.. พ่อหนุ่มสมอลวิลล์ แต่คุณจำได้นะฉันโตจากหน่วยรบกรีนเบเร่และ นาวิกโยธิน ไม่ใช่้ในไร่ข้าวโพดกะทุ่งเลี้ยงวัว Odyssey (2008)
Don't worry. Oliver's with me.อย่ากังวล โอลิเวอร์มากับผม Odyssey (2008)
And in each case, serious complications came on suddenly And without warning.ในแต่ละราย มีโรคแทรกซ้อนที่น่ากังวล และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยที่ไม่มีท่าทีใดๆมาก่อน Not Cancer (2008)
Don't worry.อย่ากังวลเลย มันไม่เจ็บหรอก Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
กังวลใจ[v.] (kangwonjai) EN: worry ; feel anxious ; be concerned   FR: être anxieux ; être inquiet

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brood[VI] ครุ่นคิด, See also: กังวล
bombard with[PHRV] กังวลเกี่ยวกับ
brood about[PHRV] วิตกเกี่ยวกับ, See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง, Syn. think about
brood on[PHRV] วิตกเกี่ยวกับ, See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง, Syn. think about
brood over[PHRV] วิตกเกี่ยวกับ, See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง, Syn. think about
brood upon[PHRV] วิตกเกี่ยวกับ, See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง, Syn. think about
chary[ADJ] ระมัดระวัง, See also: กังวล, ระวัง, อย่างรอบคอบ, Syn. careful, cautious, wary, Ant. incautious
concerned[ADJ] กังวล, Syn. uneasy, anxious, Ant. calm, unconcerned
care about[PHRV] กังวลเกี่ยวกับ
carry on[PHRV] กังวล, See also: วิตก, มีท่าทีตื่นเต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
ataraxia(แอททะแรก'เซีย, -ซี) n. ภาวะสงบเงียบ, ภาวะไร้อารมณ์หรือความกังวล. -ataractic, ataxic adj. (tranquillity)
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
carefree(แคร์'ฟรี) adj. ไร้กังวล., See also: carefreeness n. ความไร้กังวล
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
careworn(แคร์'วอร์น) adj. มีอาการกังวล, Syn. worried
cark(คาร์ค) n. ความระมัดระวัง,ความเอาใจใส่,ความกังวล

English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
care(vi) เป็นห่วง,ดูแล,เอาใจใส่,ระวังรักษา,กังวล,รัก,ชอบ
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
concern(n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท
concern(vt) เกี่ยวข้อง,พัวพัน,ทำให้สนใจ,ทำให้เป็นห่วง,ทำให้เป็นกังวล
concerned(adj) เป็นห่วง,เป็นกังวล,เกี่ยวข้อง,เอาธุระ
disquietude(n) ความกังวล,ความกระสับกระส่าย,ความรำคาญ,ความไม่สงบ
ease(n) ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล,ความสะดวก,ความคล่องแคล่ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
苦しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: กังวล English: to be worried
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กังวล English: to be worried

German-Thai: Longdo Dictionary
sich Sorgen um etw. machenกังวลเกี่ยวกับ เช่น Um ihn braucht man sich keine Sorgen zu machen., See also: sich um etw. sorgen
aussehen(vi) |sieht aus, sah aus, hat ausgesehen| ดูเหมือนว่า, ดูเหมือนจะ, ดู(เช่น ดูดี, ดูสดชื่น, ดูเศร้า) เช่น Er sieht heute sehr besorgt aus. วันนี้เขาดูมีความกังวลใจพิกลนะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top