ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wishful thinking

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wishful thinking-, *wishful thinking*, wishful think
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wishful thinking[IDM] ความเชื่อว่าเป็นจริง, See also: ความเชื่อว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นหรือจะเป็นจริง
wishful thinking[N] ความปรารถนาหรือความเชื่อที่อยู่เหนือเหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wishful thinkingn. ความปรารถนาที่อยู่เหนือเหตุผล, See also: wishful thinker.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Wishful thinking is all that was. - What this is all about... is teenage girls feeling like they have no power.สาวๆ รู้สึกไม่มีพลัง The Power of Madonna (2010)
Any time wasted on wishful thinking is putting American lives in greater danger, and I won't tolerate that.เวลาที่สูญเสียไป กับการคิดเพ้อฝัน คือการผลักไสชีวิต คนอเมริกัน ให้ตกอยู่ในอันตราย และฉันจะไม่โอนอ่อนผ่อนปรน ในเรื่องนี้ Red X (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wishful thinkingThis business plan of yours seems almost too optimistic. All I can say is I hope it's more than just wishful thinking.

Japanese-English: EDICT Dictionary
希望的観測[きぼうてきかんそく, kiboutekikansoku] (n) wishful thinking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  wishful thinking
      n 1: the illusion that what you wish for is actually true

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top