ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guess

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guess-, *guess*, gues
หรือคุณหมายถึง güß?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
guesswork[เกสส์ เวิร์ก] กระบวนการในการสร้างการคาดเดา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guess(vt) เดา, See also: เก็ง, ทาย, เสี่ยงทาย, ประเมิน, ประมาณ, Syn. presume, infer, speculate, predict
guess(vt) คิดว่า, See also: เข้าใจว่า, Syn. think, suppose
guess(n) การคาดการณ์, See also: การเดา, การทาย, การคาดคะเน, Syn. supposition, prediction, estimate, Ant. fact, certainty
guess at(phrv) เดา, See also: คาดเดา, กะประมาณ
guesswork(n) การคำนวณคร่าวๆ, See also: การคาดการณ์อย่างคร่าวๆ, Syn. guess, estimation
guessingly(adv) อย่างคาดคะเน, See also: อย่างคาดเดา
guesstimate(n) การคาดเดา (คำไม่เป็นทางการ), See also: การเสี่ยงทาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guess(เกส) vt., vi., n. (การ) เดา, คาดคะเน, ทาย, คิดว่า, เข้าใจว่า, See also: guesser n. guessingly adv., Syn. believe
guesstimate(เกส'ทิเมท) vt., n. (การ) ประมาณ, คำนวนอย่างคร่าว ๆ , เดา
guesswork(เกส'เวิร์ค) n. การเดา
another-guessadj. เกี่ยวกับอีกชนิดหนึ่ง
outguess(เอาทฺ'เกส) vt. เอาชนะด้วยปัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
guess(n) การทาย, การเดา, การคาดคะเน, การเดาสุ่ม
guess(vi, vt) เดา, คาดคะเน, สุ่ม, ทาย, เข้าใจว่า, คิดว่า
guesswork(n) การเดา, การเดาสุ่ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Guess there's no one home.เดาไม่มีใครอยู่บ้าน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, guess he won't need me any more.ก็ เดาว่าเขาจะไม่จำเป็นต้องให้ ฉันใด ๆ เพิ่มเติม Pinocchio (1940)
Guess I'll never see my father again.คิดว่าฉันจะไม่เคยเห็น พ่อ ของ ฉันอีกครั้ง Pinocchio (1940)
And if my guess is right, Crawley, there's a bit of malice in your soul toward me, isn't there?และถ้าผมเดาถูกนะ ครอว์ลี่ย์ คุณคงผูกใจเจ็บผมอยู่ใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
- I guess they're entitled.- ผมคิดว่าพวกเขากำลังได้รับสิทธิ 12 Angry Men (1957)
Gee, I don't know. I guess so.Gee, ฉันไม่ทราบว่า ดังนั้นผมคิดว่า 12 Angry Men (1957)
Yeah, I guess so.ใช่ฉันเดาดังนั้น 12 Angry Men (1957)
- I guess we talk.- ผมคิดว่าเราพูดคุย 12 Angry Men (1957)
I guess you're first.ผมคิดว่าคุณเป็นครั้งแรก 12 Angry Men (1957)
I guess it's just they have peculiar ways of expressing themselves.ผมคิดว่ามันเป็นเพียงแค่พวกเขามีวิธีการที่แปลกประหลาดของการแสดงตัวเอง 12 Angry Men (1957)
OK, I guess the fastest way is to find out who's voting not guilty.ตกลงผมคิดว่าวิธีที่เร็วที่สุดคือการหาผู้ที่ลงคะแนนไม่ผิด 12 Angry Men (1957)
Funny I never thought of it before. I guess you try to forget.ตลกฉันไม่เคยคิดมาก่อน ผมคิดว่าคุณพยายามที่จะลืม 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guessCan't you guess what I'm doing?
guessCan you guess her age?
guessCan you guess how happy I am?
guessCan you guess my age?
guessCan you guess the price?
guessCan you guess this riddle?
guessCan you guess what I have?
guessCan you guess what type of restaurant it was?
guessCan you guess which cooler is the most efficient?
guessGuess what happened to me.
guessGuess what he told me - go on.
guessGuess what! I'm going to New Zealand to study.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประมาณการณ์(v) expect, See also: guess, anticipate, predict, forecast, Syn. คาดการณ์, คาดหมาย, Example: นักวิเคราะห์ประมาณการณ์กันว่าในอนาคตยอดขายไมโครคอมพิวเตอร์จะสูงกว่ายอดขายทางด้านเมนเฟรม, Thai Definition: คาดหมายเหตุที่อาจเป็นไป
เก็ง(v) estimate, See also: guess, assume, conjecture, predict, speculate, Syn. กะ, คาด, คะเน, คาดหมาย, เดา, คาดเดา, Example: ผมเก็งการจราจรกรุงเทพฯ ผิดไปนิดเลยมาก่อนเวลา, Thai Definition: คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ
คาดเดา(v) guess, See also: predict, anticipate, speculate, presume, conjecture, Syn. เดา, Example: ทุกคนก็อยากมีความสามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจกันทั้งนั้นว่าจะดีขึ้นหรือเลวลง
คาดหมาย(v) expect, See also: guess, anticipate, Syn. คาดหวัง, คาดเดา, คาดการณ์, Example: สังคมไทยคาดหมายให้ผู้ชายเป็นผู้นำ และเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ดังนั้นผู้ชายจึงต้องรับภาระหนัก, Thai Definition: นึกไว้ล่วงหน้าว่าจะเป็นเช่นนั้น
คาด(v) estimate, See also: guess, approximate, conjecture, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, กะ, คะเน, เดา, Example: แหล่งข่าวแจ้งให้ทราบว่าบริเวณนี้มีพม่าอาศัยอยู่มากที่สุด โดยคาดว่าไม่ต่ำกว่า 500 - 1, 000 คน, Thai Definition: กะไว้คร่าวๆ
เดา(v) guess, See also: estimate, surmise, conjecture, reckon, Syn. คาด, คะเน, คาดเดา, เก็ง, เดาสุ่ม, ทึกทัก, Example: ผู้แต่งตั้งใจให้ผู้อ่านเดาเรื่องตอนจบเอาเอง, Thai Definition: คิดคาดเอาเองโดยไม่มีหลักหรือเหตุผล
เดาสวด(v) guess blindly, See also: make a wild guess, Syn. เดามั่ว, เดา, เหมาเอา, คาดเดา, Example: เขาตอบคำถามข้อนี้ไม่ได้จึงเดาสวดไป
เดาสุ่ม(v) guess blindly, See also: guess, Syn. คาดเดา, เดาสวด, เดา, เดามั่ว, Example: เขาเดาสุ่มไปแต่บังเอิญตอบถูก
ทาย(v) guess, See also: conjecture, Syn. หยั่งรู้, คะเน, เดา, คาดคะเน, ทำนาย, เดาสุ่ม, Example: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้คนอ่านส่งคำตอบทายผลบอลโลก, Thai Definition: คาดคะเนเอา, แสดงว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเบื้องหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดา[dao] (v) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture  FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
เดาผิด[dao phit] (v, exp) EN: guess wrong  FR: mal estimer
เดาถูก[dao thūk] (v, exp) EN: guess wright  FR: évaluer correctement
กะ[ka] (v) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix  FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กรรมของกู[kam khøng kū] (xp) EN: my own tough luck ; I guess I desserved it
เก็ง[keng] (v) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect  FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
เก็งกำไร[kengkamrai] (v, exp) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble  FR: boursicoter ; spéculer
คะเน[khanē] (v) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาด[khāt] (v) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate  FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; conjecturer (litt.)
คาดเดา[khātdao] (v) EN: guess

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
guess
guessed
guesser
guesses
guesses
guessers
guessing
guesswork
guesstimate
guesstimate

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guess
guessed
guesses
guessing
guesswork
guesstimate
guesstimates

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猜测[cāi cè, ㄘㄞ ㄘㄜˋ,   /  ] guess; conjecture; surmise #6,356 [Add to Longdo]
猜想[cāi xiǎng, ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ,  ] guess; conjecture; suppose; suspect #12,878 [Add to Longdo]
揣测[chuǎi cè, ㄔㄨㄞˇ ㄘㄜˋ,   /  ] guess; guessing #25,338 [Add to Longdo]
猜谜儿[cāi mí er, ㄘㄞ ㄇㄧˊ ㄦ˙,    /   ] guess a riddle; guess [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やま, yama] (n, ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) #606 [Add to Longdo]
疑問[ぎもん, gimon] (n) question; problem; doubt; guess; (P) #1,122 [Add to Longdo]
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P) #3,573 [Add to Longdo]
推測[すいそく, suisoku] (n, vs, adj-no) guess; conjecture; (P) #3,945 [Add to Longdo]
まあ(P);ま[maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) #4,219 [Add to Longdo]
勘違い[かんちがい, kanchigai] (n, vs) misunderstanding; wrong guess; (P) #5,819 [Add to Longdo]
想像[そうぞう, souzou] (n, vs, adj-no) imagination; guess; (P) #5,858 [Add to Longdo]
当てる[あてる, ateru] (v1, vt) (1) to hit; (2) to expose; (3) to apply (e.g. patch); (4) to allot; to call on someone (e.g. in class); (5) to guess (an answer); (6) to make a hit (e.g. in a lottery); (P) #12,006 [Add to Longdo]
憶測(P);臆測[おくそく, okusoku] (n, vs) guess; speculation; supposition; (P) #12,850 [Add to Longdo]
推察[すいさつ, suisatsu] (n, vs) guess; conjecture; surmise #14,648 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
推察[すいさつ, suisatsu] guess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guess \Guess\ (g[e^]s), v. t. [imp. & p. p. {Guessed}; p. pr. &
   vb. n. {Guessing}.] [OE. gessen; akin to Dan. gisse, Sw.
   gissa, Icel. gizha, D. gissen: cf. Dan. giette to guess,
   Icel. geta to get, to guess. Probably originally, to try to
   get, and akin to E. get. See {Get}.]
   1. To form an opinion concerning, without knowledge or means
    of knowledge; to judge of at random; to conjecture.
    [1913 Webster]
 
       First, if thou canst, the harder reason guess.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To judge or form an opinion of, from reasons that seem
    preponderating, but are not decisive.
    [1913 Webster]
 
       We may then guess how far it was from his design.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Of ambushed men, whom, by their arms and dress,
       To be Taxallan enemies I guess.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To solve by a correct conjecture; to conjecture rightly;
    as, he who guesses the riddle shall have the ring; he has
    guessed my designs.
    [1913 Webster]
 
   4. To hit upon or reproduce by memory. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Tell me their words, as near as thou canst guess
       them.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To think; to suppose; to believe; to imagine; -- followed
    by an objective clause.
    [1913 Webster]
 
       Not all together; better far, I guess,
       That we do make our entrance several ways. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       But in known images of life I guess
       The labor greater.          --Pope.
 
   Syn: To conjecture; suppose; surmise; suspect; divine; think;
     imagine; fancy.
 
   Usage: {To Guess}, {Think}, {Reckon}. Guess denotes, to
      attempt to hit upon at random; as, to guess at a thing
      when blindfolded; to conjecture or form an opinion on
      hidden or very slight grounds: as, to guess a riddle;
      to guess out the meaning of an obscure passage. The
      use of the word guess for think or believe, although
      abundantly sanctioned by good English authors, is now
      regarded as antiquated and objectionable by
      discriminating writers. It may properly be branded as
      a colloguialism and vulgarism when used respecting a
      purpose or a thing about which there is no
      uncertainty; as, I guess I 'll go to bed.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guess \Guess\, v. i.
   To make a guess or random judgment; to conjecture; -- with
   at, about, etc.
   [1913 Webster]
 
      This is the place, as well as I may guess. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guess \Guess\, n.
   An opinion as to anything, formed without sufficient or
   decisive evidence or grounds; an attempt to hit upon the
   truth by a random judgment; a conjecture; a surmise.
   [1913 Webster]
 
      A poet must confess
      His art 's like physic -- but a happy guess. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guess
   n 1: a message expressing an opinion based on incomplete
      evidence [syn: {guess}, {conjecture}, {supposition},
      {surmise}, {surmisal}, {speculation}, {hypothesis}]
   2: an estimate based on little or no information [syn: {guess},
     {guesswork}, {guessing}, {shot}, {dead reckoning}]
   v 1: expect, believe, or suppose; "I imagine she earned a lot of
      money with her new novel"; "I thought to find her in a bad
      state"; "he didn't think to find her in the kitchen"; "I
      guess she is angry at me for standing her up" [syn:
      {think}, {opine}, {suppose}, {imagine}, {reckon}, {guess}]
   2: put forward, of a guess, in spite of possible refutation; "I
     am guessing that the price of real estate will rise again";
     "I cannot pretend to say that you are wrong" [syn: {guess},
     {venture}, {pretend}, {hazard}]
   3: judge tentatively or form an estimate of (quantities or
     time); "I estimate this chicken to weigh three pounds" [syn:
     {estimate}, {gauge}, {approximate}, {guess}, {judge}]
   4: guess correctly; solve by guessing; "He guessed the right
     number of beans in the jar and won the prize" [syn: {guess},
     {infer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top