ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อวดดี

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อวดดี-, *อวดดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวดดี[ADJ] overconfident, See also: vain-glorious, arrogant, impudent, impertinent, vain, conceited, Syn. ถือดี, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เขาเป็นคนอวดดีจึงมีแต่คนหมั่นไส้, Thai definition: ทะนงใจว่าตนดี
อวดดี[V] be conceited, See also: show off, be arrogant, be impudent, be impertinent, be vain, be overconfident, Syn. ถือดี, ผยอง, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เขาอวดดีกับพ่อแม่ได้ไม่นานหรอก, Thai definition: ทะนงใจว่าตนดี, แสดงให้เขาเห็นว่าตนดีโดยไม่มีดีจริงๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อวดดีก. ทะนงใจว่าตนดี, ถือดี, แสดงให้เขาเห็นว่าตนดีโดยไม่มีดีจริง ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He had the insolence to pull away from meเขามีความอวดดี to pull ออกไปจากฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
She forgets that we are the rulers by acting against us impertinently.มันหลงลืมว่าเราคือผู้คุมกฏ แล้วยังจะอวดดีต่อต้าน Vampire Hunter D (1985)
You will become my wife soon... so I will forgive your impudence, for now.ดังนั้นข้าจะให้อภัย ความอวดดีของเจ้า สำหรับตอนนี้ Vampire Hunter D (1985)
What arrogance!ช่างอวดดีอย่างไร้ที่ติจริง ๆ! Mannequin (1987)
But don't you get too cocky.แต่คุณไม่ได้รับอวดดีเกินไป Bloodsport (1988)
This peacock here put his hands on my statue?เจ้าคนอวดดีนี่เหรอ ที่จะเป็นคนดูแลสาวน้อยของฉัน Mannequin: On the Move (1991)
Your land, you insolent slut? !ที่ดินเธอ นางหญิงส่ำสอนอวดดี Wuthering Heights (1992)
Your insolence and its repercussions.ความอวดดีของเธอ เป็นปัญหา Wild Reeds (1994)
I don't use highfalutin' words.ฉันไม่ได้ใช้คำพูดอวดดีนะ Wild Reeds (1994)
Cocky as hell.อวดดีเป็นนรก The Shawshank Redemption (1994)
It was through my mistaken pride that Mr Wickham's character has not been made known.มันเป็นเพราะความอวดดีที่ผิดพลาด ที่ไม่ยอมบอกให้ใครรู้ถึงนิสัยของคุณวิคแฮม Episode #1.6 (1995)
It was an arrogant presumption, based on a failure to recognise your true feelings and Miss Bennet's.มันเป็นข้อสันนิษฐานที่อวดดีและความเหลวไหล ที่นึกว่ารู้ความรู้สึกแท้จริงของนายและมิสเบนเน็ต Episode #1.6 (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vain-glorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited   FR: arrogant ; insolent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boastful[ADJ] อวดดี, See also: ยกตนข่มท่าน, คุยโว, โอ้อวด, Syn. bragging, cocky
too big for one's boots[IDM] อวดดีเกินตัว (เกินอายุ), See also: อวดเก่ง, โอหัง
too big for one's britches[IDM] อวดดีเกินตัว (เกินอายุ), See also: อวดเก่ง, โอหัง
insolent[ADJ] อวดดี, See also: โฮกฮาก, ไร้มารยาท
nervy[ADJ] อวดดี, See also: ยโสโอหัง, Syn. cheeky, impudent
pert[ADJ] ทะเล้น, See also: อวดดี, Syn. jaunty, perky, peppy
presumptuous[ADJ] อวดดี, Syn. arrogant, insolent
self-important[N] อวดดี, See also: ทะนงตัว, สำคัญตัวผิด, Syn. arrogance, egoistic, vain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrogate(แอร'โรเกท) vt. อวดดี,แอบอ้างสิทธิปัดไปให้คนอื่น,เหมาเอาว่า. -arrogation n.
assuming(อะซูม'มิง) adj. หยิ่ง,โอหัง,อวดดี,ถือสิทธิ, Syn. presumptuous)
bigheadedadj. อวดดี,ถือดี,ยโส
boastful(โบสทฺ'ฟูล) adj. คุยโม้,อวดดี,ขี้คุย, See also: boastfulness n. ดูboastful, Syn. bragging
bold-faced(โบลดฺ'เฟสดฺ) adj. ทะลึ่ง,มุทะลุ,อวดดี,มีตัวพิมพ์ที่หนา, See also: bold-facedness n.
bumptious(บัมพฺ'เชิส) adj. อวดดี,หยิ่งโอหัง,ทะลึ่ง, See also: bumptiousness n.
cocksy(คอค'ซี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส
cocky(คอค'คี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส, See also: cockiness n. ดูcocky cockily adv. ดูcocky
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain,arrogant ###A. modest,humble
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา,เกี่ยวกับผลลัพธ์,อวดดี,วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important,eventful

English-Thai: Nontri Dictionary
arrogance(n) ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ความอวดดี
arrogant(adj) หยิ่ง,จองหอง,ยโส,อวดดี
bighead(n) ความยโส,ความอวดดี,ความถือดี,ความโอหัง
braggart(n) คนชอบโม้,คนอวดดี,คนพูดอวด
bumptious(adj) ทะลึ่ง,ทะเล้น,อวดดี,หยิ่ง
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว
impudence(n) ความอวดดี,ความยโสโอหัง,ความทะลึ่ง
impudent(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,ยโสโอหัง,อวดดี
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top