Search result for

ห่วง

(86 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห่วง-, *ห่วง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่วง[N] ring, See also: hoop, loop, Example: หล่อนเห็นชายสามสี่คนแบกโซ่และห่วงเหล็กตรงเข้ามา, Count unit: ห่วง, Thai definition: เครื่องคล้อง, ของที่เป็นวง
ห่วง[V] be concerned with/about, See also: think a lot about, worry about, Syn. พะวง, กังวล, Ant. เบาใจ, หายกังวล, หมดห่วง, คลายกังวล, Example: แม่กระทิงมักจะห่วงลูกมากกว่าพ่อ, Thai definition: ผูกพัน, เป็นกังวล, พะวง
ห่วงใย[V] worry, See also: feel anxious about, concern about, Syn. กังวล, Ant. หมดห่วง, หายห่วง, Example: เธอห่วงใยและเอาใจใส่ผมยิ่งกว่าตัวเธอเสียอีก, Thai definition: มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่
ห่วงหาอาทร[V] be concerned with, See also: be concerned about, be anxious about, worry about, Syn. ห่วงใย, Example: พ่อแม่ห่วงหาอาทรลูกอยู่เสมอ
ห่วงหน้าพะวงหลัง[V] be worried, See also: be anxious, feel anxiety, bother, Syn. ห่วงหน้าห่วงหลัง, Example: สื่อมวลชนไทยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนมากนัก เมื่อเทียบกับสื่อมวลชนในภูมิภาคนี้, Thai definition: พะวงใจ หรือกังวลใจไปหมดทุกเรื่อง, ไม่สามารถวางใจได้ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม, Notes: (สำนวน)
ห่วงหน้าห่วงหลัง[V] worry, See also: be anxious, feel anxiety, Syn. ห่วงหน้าพะวงหลัง, Example: เธอไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังหรอก ไปเที่ยวให้สนุกเถอะ, Thai definition: พะวงใจ หรือกังวลใจไปหมดทุกเรื่อง, ไม่สามารถวางใจได้ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห่วงน. เครื่องคล้อง เช่น ห่วงประตู, ของที่เป็นวง.
ห่วงก. ผูกพัน, กังวลถึง, มีใจพะวงอยู่.
ห้วงน. ช่วง, ระยะ, ตอน.
ห่วงคล้องคอน. ความรับผิดชอบที่ผูกพันอยู่.
ห้วงน้ำน. ทะเลหรือแม่นํ้าตอนที่กว้างใหญ่.
ห่วงหน้าพะวงหลัง, ห่วงหน้าห่วงหลังก. พะว้าพะวัง.
ห่วงใยก. มีใจพะวงอยู่, มีทุกข์กังวลอยู่.
วัง ๑ห้วงนํ้าลึก เช่น วังจระเข้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shackle; spring shackleห่วงยึดแหนบ, โตงเตง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring shackle; shackleห่วงยึดแหนบ, โตงเตง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
copper Tห่วงอนามัยทองแดงรูปตัวที [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coilห่วงอนามัยแบบขด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
loopห่วงอนามัยแบบห่วง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knowledge value chainห่วงโซ่ความรู้ [การจัดการความรู้]
Intrauterine devicesห่วงอนามัย [TU Subject Heading]
Capillary Loopห่วงหลอดเลือดฝอย,ห่วงหลอดเลือดฝอย [การแพทย์]
Capillary Loop, Terminalห่วงหลอดเลือดฝอยส่วนปลาย [การแพทย์]
Fallope Ringsห่วงรัดท่อนำไข่ [การแพทย์]
Inter-Uterine Devicesห่วงคุมกำเนิด [การแพทย์]
Intrauterine Contraceptive Devicesห่วงอนามัย, ห่วงมดลูก [การแพทย์]
Intrauterine Devicesห่วงอนามัย [การแพทย์]
IUD, Inertห่วงคุมกำเนิดชนิดธรรมดา, ห่วงอนามัยชนิดธรรมดา [การแพทย์]
IUDs, Activeห่วงคุมกำเนิดชนิดผนวกโลหะหรือฮอร์โมน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But don't worry, B.แต่ไม่ต้องห่วงนะ บี The Serena Also Rises (2008)
Worry about stuff, you know?ห่วงเรื่องสิ่งต่างๆ เข้าใจใช่ไหม? Chuck in Real Life (2008)
He's worried about his own imageเขาหนะเป็นห่วงภาพพจน์ของเขา Chuck in Real Life (2008)
But don't worry. I'll get you home in timeแต่อย่าห่วงเลย ฉันจะไปส่งเธอตรงเวลาแน่นอน Pret-a-Poor-J (2008)
So why do you care so much?- แล้วทำไมเธอต้องมาเป็นห่วงฉันมากขนาดนี้ There Might be Blood (2008)
Do you care about me? Prove it.คุณห่วงฉันด้วยเหรอ พิสูจน์สิ There Might be Blood (2008)
Don't worry. I have a table for you. Wait!ไม่ต้องห่วง ผมมีโต๊ะ สำหรับพวกคุณ There Might be Blood (2008)
Oh, she's cool. Don't worry.เธอเจ๋งมาก ไม่ต้องห่วง There Might be Blood (2008)
Then why are you keeping score?งั้นก็อย่าห่วงเรื่องการทำคะแนน Committed (2008)
Nothing to worry about. What's happening?ไม่มีอะไรต้องห่วง มันเกิดอะไรขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
Do I need to worry about you, Hansen?นี่ฉันต้องห่วงนายด้วยไหม แฮนเซ่น Dead Space: Downfall (2008)
Don't worry.ไม่ต้องห่วง Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้วง[n.] (hūang) EN: period ; section ; stage ; interval   FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]
ห่วง[n.] (huang) EN: ring ; hoop; loop ; snare ; hula hoop ; lariat ; link in a chain   FR: boucle [f] ; anneau [m] ; cerceau [m] ; chaînon [m]
ห่วง[v.] (huang) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about   FR: être concerné par ; s'en faire
ห่วงประตู[n.] (huangpratū) EN: basket   FR: panier [m]
ห่วงหน้าพะวงหลัง[v. exp.] (huang nā phawong lang) EN: be worried   
ห่วงหน้าห่วงหลัง[v. exp.] (huang nā huang lang) EN: worry   
ห่วงหาอาทร[v. exp.] (huang hā-āthøn) EN: be concerned with   
ห่วงเหล็ก[n. exp.] (huang lek) EN: iron hoop   
ห่วงโซ่[n. exp.] (huangsō) EN: chain   FR: chaîne [f]
ห่วงโซ่อาหาร[n. exp.] (huangsō āhān) EN: food chain   FR: chaîne alimentaire [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basket[N] ห่วงของกีฬาบาสเกตบอล
bootstrap[N] ห่วงหลังรองเท้าบูต
bother about[PHRV] วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยในเรื่อง, Syn. bother with
bother with[PHRV] วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยในเรื่อง, Syn. bother about
care[VT] ห่วงใย, Syn. concern
care[VI] ห่วงใย
devour with[PHRV] ห่วงใย, See also: กังวล
fear for[PHRV] วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ
frog[N] ห่วงถัก, See also: กระดุมห่วง, รังดุมเสื้อ
hoop[N] ห่วง, See also: บ่วง, วง, Syn. circle, loop, ring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
ankh(แองค) n. กางเขนที่เป็นรูปห่วงข้างบน เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดของชีวิตหรือชีวิตนิรันดร์
ansate crossกางเขนที่ส่วนที่เป็นห่วงตอนบน
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.
apathetic(แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., Syn. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
apathy(แอพ'พะธี) n. การไร้อารมณ์,ความไม่สนใจ,ความไม่ เป็นห่วง, Syn. unconcern)
armillary(อาร์'มิลลารี) adj. ประกอบด้วยหรือมีรูปเป็นห่วงหรือวงแหวน, เกี่ยวกับกำไลมือ
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)

English-Thai: Nontri Dictionary
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น
attentive(adj) สนใจ,เอาใจใส่,เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
bight(n) คุ้งน้ำ,ส่วนเวิ้ง,ห่วงเชือก
buckle(n) ขอ,หัวเข็มขัด,ห่วง,กระดุม
buoy(n) ทุ่น,ห่วงชูชีพ
care(vi) เป็นห่วง,ดูแล,เอาใจใส่,ระวังรักษา,กังวล,รัก,ชอบ
coil(n) ขดลวด,ห่วงคุมกำเนิด
concern(n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
food chain (n ) ห่วงโซ่อาหาร

German-Thai: Longdo Dictionary
frei(adj adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
Ordner(n) |der, pl. Ordner| แฟ้มใส่เอกสารที่มีห่วงยึด
Versorgungskette(n) |die, pl. Versorgungsketten| โซ่อุปทาน, ห่วงโซ่อาหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top