ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จินตนา

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จินตนา-, *จินตนา*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
จิ้น (vt ) จินตนาการ ค่อนไปในทางชู้สาว เช่น “ฉันเห็นกวินกับอ๋อจับมือกันอ่ะ เห็นแล้วจิ้นไปไกลเลย"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จินตนา[V] imagine, See also: dream, think, fancy, Syn. ฝัน, นึกคิด, วาดภาพ, จินตนาการ
จินตนาการ[N] imagination, See also: fancy, fantasy, thought, reflection, Example: สุนทรภู่เป็นกวีที่มีจินตนาการกว้างไกลมาก, Thai definition: การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จินตนาการน. การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imaginationจินตนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
imaginationจินตนาการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imaginationจินตนาการ [TU Subject Heading]
Imaginationจินตนาการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Imagine that.จินตนาการดูสิ Days of Wine and Roses (2013)
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
If you think so, you have a great imagination.ถ้านายเข้าใจมันดังนั้น แสดงว่านายเป็นคนมีจินตนาการสูง The Great Dictator (1940)
No specific style - that's left to the imagination.เมื่อไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ก็ได้แต่จินตนาการกันไป Night and Fog (1956)
It must have been one of them unidentified flying cupcakes or a figment of my imagination.คัพเค้กที่บินไม่ปรากฏชื่อ หรือที่กุขึ้นจากจินตนาการของฉัน Yellow Submarine (1968)
But I don't have an imagination.แค่ฉันไม่ได้มีจินตนาการ Yellow Submarine (1968)
Then, passion consumed, the Professor seemed to realize his idol no longer inspired such religious fervourต่อมา, กิเลสที่บริโภค, professor seemed ที่จะเข้าใจ... ...จินตนาการของเขา .ไม่ใช่ inspired such ความอบอุ่นมากเคร่งศาสนาอีกต่อไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You can imagine what that meansคุณสามารถจินตนาการอะไรความหมายที่นั้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Imagine that.ลองจินตนาการดู Oh, God! (1977)
Well, that really got Sara's imagination going. Earlier in the 19th century,เหรอ, ช่างเหมือนกับ ในจินตนาการของ ซาร่า ที่ย้อนไปตอนต้นศตวรรษที่ 19, Suspiria (1977)
I'm after a find of historical significance, you're talking about the boogieman.ผมตามหาสิ่งที่สำคัญทางประวัติศาสตร์, แต่คุณพูดถึงพวกผีในจินตนาการ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
But then I cannot imagine where in the world the three of you would look at home.แต่แล้วฉันไม่สามารถจินตนาการ ที่ในโลกที่สามของคุณจะมีลักษณะที่บ้าน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จินตนา[n.] (jintanā) EN: imagination ; reflection   FR: réflexion [f] ; méditation [f]
จินตนา[v.] (jintanā) EN: imagine ; dream ; think ; fancy   FR: imaginer
จินตนาการ[n.] (jintanākān) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection   FR: imagination [f]
จินตนาการ[v.] (jintanākān) EN: imagine ; fancy ; visualize   FR: imaginer ; rêver

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conceit[N] จินตนาการ
fancy oneself[PHRV] คิดว่าตนเป็น, See also: จินตนาการว่าเป็น
envisage[VT] จินตนาการ, Syn. imagine
fancy[VT] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, Syn. conjecture, envision, suppose
fancy[N] จินตนาการ, See also: การนึกฝัน, ความนึกฝัน, Syn. imagination, fantasy
fantasise[VI] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝัน, Syn. dream, imagine
fantasize[VI] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝัน, Syn. dream, imagine
feature[VT] จินตนาการ, See also: นึกคิด
figure[VT] จินตนาการ, See also: ฝันถึง, นึกถึง, วาดรูป, วาดภาพ
see things[IDM] จินตนาการถึงสิ่งต่างๆไปเรื่อย, See also: จินตนาการว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain,arrogant ###A. modest,humble
conceive(คันซีฟว') {conceived,conceiving,conceives} vt. นึกคิด,คิดได้,ก่อขึ้นในใจ,เชื่อ,ตั้งครรภ์,เข้าใจ. vi. คิด,มีความคิด,จินตนาการ, Syn. start,originate
earthbornadj. ซึ่งเกิดจากโลก,มนุษย์ที่ต้องตาย earthbound,earth-bound adj. ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน,เกี่ยวกับพื้นดิน,ซึ่งสนใจแต่เรื่องของโลก,แห่งโลกีย์,ธรรมดา ๆ ,ซึ่งขาดจินตนาการ
fanciless(แฟน'ซิลิส) adj. ไร้จินตนาการ,ไร้ความเพ้อฝัน
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
fantast(แฟน' แทสทฺ) n. นักจินตนาการ,นักนึกฝัน,
fantastic(แฟนแทส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจินตนาการ,แปลกประหลาด,น่าหัศจรรย์,ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ,
fantasy(แฟน'ทะซี) n. การจินตนาการ,การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,ผลิตผลของจินตนาการ. vi. จินตนาการ,นึกฝัน

English-Thai: Nontri Dictionary
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
fanciful(adj) ประหลาด,เพ้อฝัน,ไม่จริง,ชอบจินตนาการ
fancy(adj) เกี่ยวกับจินตนาการ,ซึ่งมีการตกแต่ง
fancy(n) ความนึกฝัน,ความชอบ,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,รสนิยม
fancy(vi,vt) นึกฝัน,เพ้อฝัน,คิดฝัน,ลองนึก,จินตนาการ
fantasy(n) การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ความคิดฟุ้งซ่าน
fare(vi) ปรากฏ,มีประสบการณ์,เป็นไป,เกิดขึ้น,ท่องเที่ยวไป,จินตนาการ
idol(n) รูปปั้น,เทวรูป,วัตถุบูชา,จินตนาการ
imagination(n) จินตนาการ,มโนคติ,มโนภาพ
imagine(vi,vt) นึกฝัน,เข้าใจ,คิด,คาดการณ์,จินตนาการ

German-Thai: Longdo Dictionary
denkbar(adj adv) ที่เป็นไปได้, ที่น่าคิด, ที่จินตนาการได้ เช่น Es wäre denkbar, daß Sonja zur Insel geschwommen sein könnte. มันอาจเป็นไปได้ที่ซอนญ่าสามารถว่ายน้ำไปถึงเกาะได้, See also: S. vorstellbar,
vorstellbar(adj) ที่จินตนาการได้, ที่เห็นภาพได้, ที่พอนึกออก เช่น Es ist vorstellbar, daß er sich nur ein einziges Mal gemeldet hat. , See also: A. unvorstellbar,
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| มโนภาพ, จินตนาการ เช่น Man soll eine konkrete Vorstellung für die Zukunft haben. มนุษย์เราควรมีมโนภาพที่เด่นชัดสำหรับอนาคต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top