ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leverage

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leverage-, *leverage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)
leverage(vi, vt) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leverage(n) การงัด
leverage(n) แรงที่ได้เพิ่มขึ้นจากการงัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leverage(เลฟ'เวอริจฺ, ลี'เวอริจฺ) n. การงัด, กำลังงัด, พลัง, อิทธิพล, อำนาจกระทำ, อำนาจงัด, ง้าง, อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน. vt. ให้อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน, Syn. influence, pull

English-Thai: Nontri Dictionary
leverage(n) อำนาจ, พลัง, การงัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That bastard´s so heavily leveraged, it would wipe him out.เขาเก็บเงินสดไว้เยอะเขาพังแน่ Nothing to Lose (1997)
Get some leverage to it, use your arms... arc your neck.ขากออกมาหงายหลังไปโก่งคอไว้ Titanic (1997)
and the leverage they had 50 or 60 years ago.รวมทั้งไม่มีอิทธิพลต่อบรรษัทเหมือนเมื่อ 50-60 ปีก่อน และนั่นคือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ The Corporation (2003)
I'm actually from a smaller company that was purchased in a leveraged buyout.จริงๆแล้วมาจากบริษัทที่เล็กมาก นั่นคือถูกซื้อต่อมาอีกทีน่ะ Toy Story (1995)
You know, her capture will only provoke Magneto, but having her does give us some diplomatic leverage.อยากรู้หรอว่าเค้าอยู่ไหน แต่การได้ตัวเธอมา ทำให้เรามีอำนาจต่อรองทางการทูต X-Men: The Last Stand (2006)
And whoever possesses that chest possesses the leverage to command Jones to do whatever it is he or she wants, including saving brave William from his grim fate.และใครก็ตาม ที่ได้ครอบครองหีบนั่น ก็จะครอบครองอำนาจบัญชาการ โจนส์ ให้ทำตามคำสั่งของเขาผู้นั้นได้ รวมถึงการได้ช่วยพ่อ วิลล์ คนกล้า หลุดพ้นชะตากรรม Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Why fight when you can negotiate? All one needs is the proper leverage.สู้ทำไม ในเมื่อเราต่อรองได้ ของที่มันอยากได้อยู่ในมือเรา Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Did you notice how the right leverage can be very effective?เธอเห็นแรงจากการงัดที่ถูกวิธีแล้วยัง ว่ามันได้ผลดีแค่ไหน Peaceful Warrior (2006)
Developing the wisdom to apply the right leverage in the right place, at the right time.พัฒนาด้านไหวพริบ เพื่อประยุกต์ใช้กับแรงงัดที่ถูกต้อง ถูกสถานที่ ถูกกับเวลา Peaceful Warrior (2006)
Little leverage, at the right time, at the right place?กล้าหือถูกเวลา ถูกสถานที่แล้วหรือ Peaceful Warrior (2006)
- No, no. We need leverage.- ไม่ ไม่ เราต้องการอำนาจ Extreme Aggressor (2005)
Hotch, i've just found your leverage. His name is Timothy Vogel.ฮอว์ช ฉันเพิ่งเจอเบาะแส เขาชื่อ ทิโมที โวเกล Extreme Aggressor (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leverageAn investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
leverage
leverage
leverage
leveraged
leveraged
leveraged

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leverage

WordNet (3.0)
leverage(n) the mechanical advantage gained by being in a position to use a lever, Syn. purchase
leverage(n) strategic advantage; power to act effectively
leverage(n) investing with borrowed money as a way to amplify potential gains (at the risk of greater losses), Syn. leveraging
leverage(v) supplement with leverage
leverage(v) provide with leverage

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Leverage

n. The action of a lever; mechanical advantage gained by the lever. [ 1913 Webster ]


Leverage of a couple (Mech.), the perpendicular distance between the lines of action of two forces which act in parallel and opposite directions. --
Leverage of a force, the perpendicular distance from the line in which a force acts upon a body to a point about which the body may be supposed to turn.
[ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckmittel { n } | etw. als Druckmittel einsetzenleverage | to use sth. as leverage [Add to Longdo]
Fremdkapitalaufnahme { f } [ fin. ]leverage [ Am. ] [Add to Longdo]
Verschuldungsgrad { m } [ fin. ]leverage [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てこの原理;梃子の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
レバレッジ[rebarejji] (n) leverage [Add to Longdo]
レバレッジ効果[レバレッジこうか, rebarejji kouka] (n) leverage effect [Add to Longdo]
行動力[こうどうりょく, koudouryoku] (n) ability to take action; energy; fire; dynamism; leverage [Add to Longdo]
生かす(P);活かす[いかす, ikasu] (v5s, vt) (1) to make (the best) use of; to leverage (skills, attributes, experience, etc.); to capitalise on (experience, etc); (2) to let live; to keep alive; (3) to revive; to resuscitate; (P) [Add to Longdo]
倍率[ばいりつ, bairitsu] (n) (1) magnification; leverage; amplification; scaling factor; scale factor; (2) acceptance rate; pass rate (of an exam, etc.); (P) [Add to Longdo]
力点[りきてん, rikiten] (n) leverage; emphasis; importance; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top