Search result for

rages

(32 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rages-, *rages*, rage
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Republic fleet is on the defensive and pushed to the brink, as war rages in the much-contested outer rim territories.กองยานสาธารณรัฐตกเป็นเป็นฝ่ายตั้งรับ และถูกรุกไล่ ขณะที่สงครามลุกลามไปทั่ว ดินแดนขอบนอกที่มีการแข่งขันสูง Jedi Crash (2009)
Chaos and fear mount as the separatist army rages an epic battle against heavily outnumbered Republic ships.ความสับสนและหวาดกลัวยิ่งทวีมากขึ้น เมื่อกองทัพฝ่ายแบ่งแยกเปิดฉากการโจมตีครั้งใหญ่ ต่อยานของฝ่ายสาธารณรัฐที่เสียเปรียบอย่างหนัก Jedi Crash (2009)
As the Separatist rebellion rages through the galaxy, even peaceful planets are threatened.เมื่อการปฏิวัติของพวกแบ่งแยก แผ่ขยายไปทั่วกาแลกซี่ แม้แต่ดาวอันสงบสุขก็ตกอยู่ในอันตราย Blue Shadow Virus (2009)
This battle has been won, but the war against the machines rages on.ศึกครั้งนี้เราชนะ แต่สงครามต่อกรกับเครื่องจักรยังดำเนินต่อไป Terminator Salvation (2009)
I think you should come and stay with me at Shibden while this business rages.ฉันว่าคุณน่าจะมาอยู่กับฉันที่ชิบเดน ในช่วงที่ธุรกิจแข่งขันรุนแรงแบบนี้ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
As war rages across the galaxy,ในขณะที่สงคราม แผ่ขยายไปทั่วกาแลกซี Clone Cadets (2010)
Not realizing, of course, that he was igniting a war between species that rages until this day.คิดไม่ถึงจริงๆ เขาได้จุดไฟติด สงครามระหว่างสายพันธุ์ แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงวันนี้ Klaus (2011)
I'm pretty sure he means handling himself into rages up and down the coast.ฉันมั่นใจเลยว่าเขาหมายถึงการกลับมา และเล่นเรือใบอย่างสุดเหวี่ยง Something Wicked This Fae Comes (2011)
Long after the clubs have closed, disco inferno rages on.จะเชื่อกันไหมล่ะ แม้ว่าคลับจะปิดไปตั้งนานแล้ว แต่แสงไฟดิสโก้ยังคงครุกรุ่นอยู่ตอนนี้ Rhodes to Perdition (2011)
My cock rages on!ควยของข้าบ้าคลั่ง! A Place in This World (2012)
My cock rages on!ควยของข้าบ้าคลั่ง! A Place in This World (2012)
My cock rages on!ควยของข้าบ้าคลั่ง! A Place in This World (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: vicinity ; environs   FR: voisinage [m] ; environs [mpl] ; parages [mpl]
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ[n. exp.] (kān baeng mūatmū nangseū) EN: classification of books ; library classification   FR: classification des ouvrages [f]
คำนินทา[n.] (kham ninthā ) EN: gossip ; gossips [pl.] ; blames [pl.]   FR: commérages [mpl] ; cancans [mpl] ; potins [mpl]
ขี้ปาก[n.] (khīpāk) EN: gossip ; idle talk ; rumor   FR: commérages [mpl] ; rumeur [f]
กฎแห่งการเฉลี่ย[n. exp.] (kot haeng kān chalīa) EN: law of averages   
นับคะแนน[v. exp.] (nap khanaēn) EN: count votes   FR: dépouiller un scrutin ; faire le compte des suffrages
นินทา[v.] (ninthā ) EN: gossip ; to have a gossip ; backbite ; gossip about ; blame in one's absence   FR: calomnier ; médire (de) ; cancaner (fam.) ; raconter des cancans ; faire des commérages ; commérer ; casser du sucre sur le dos de qqn (fam.) ; critiquer ; blâmer
ปากบอน[v.] (pākbøn) EN: tattle ; talk to much ; blab ; gossip ; talk carelessly   FR: déblatérer (contre) ; faire des commérages
เรื่องซุบซิบ[n.] (reūang supsip) EN: gossip ; gossips [pl.]   FR: commérages [mpl] ; cancans [mpl]
ซุบซิบ[v.] (supsip) EN: gossip   FR: cancaner ; faire des commérages (sur) ; médire

CMU English Pronouncing Dictionary
RAGES    R EY1 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rages    (v) (r ei1 jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダウ式平均株価[ダウしきへいきんかぶか, dau shikiheikinkabuka] (n) Dow-Jones averages [Add to Longdo]
飲み口;呑み口;呑口;飲口[のみくち;のみぐち, nomikuchi ; nomiguchi] (n) (1) (usu. のみくち) taste (of a liquid, esp. alcoholic beverages); (2) someone who enjoys alcohol; (3) rim (of a glass); (4) shape of one's mouth when drinking; (5) (usu. のみぐち) tap; faucet; spigot [Add to Longdo]
甘辛両刀[あまからりょうとう, amakararyoutou] (n,adj-no) taste for both wines and sweets; having a liking for both alcoholic beverages and sweet things [Add to Longdo]
後を引く[あとをひく, atowohiku] (exp,v5k) (1) to be moreish; to have a quality that encourages you to eat (drink) more of them after; (2) to have lingering effects [Add to Longdo]
招福[しょうふく, shoufuku] (n) good luck charm; something that encourages or invites good luck [Add to Longdo]
杯(P);盃;巵;盞;坏;酒盃(iK)[さかずき(P);さかづき;うき(盞), sakazuki (P); sakaduki ; uki ( sakazuki )] (n) sake cup; cup for alcoholic beverages; (P) [Add to Longdo]
杯;盃[はい;はた(杯)(ok), hai ; hata ( hai )(ok)] (n) (1) (はい only) sake cup; cup for alcoholic beverages; (suf,ctr) (2) counter for cupfuls; (3) (はい only) counter for ships, octopuses and squid [Add to Longdo]
瓮;甕[もたい;へ(瓮), motai ; he ( ou )] (n) (arch) earthenware vessel for alcoholic beverages, etc. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top