ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fad

F AE1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fad-, *fad*, fa
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fad(abbr) แฟชั่นสมัยนิยม, Syn. craze, fashion, crank
fade(vi) เลือน, See also: เผือด, เหี่ยว, สีตก, จาง, สลัว, เห็นเลือนลาง, เห็นลางๆ, เห็นจางๆ, จาง, ร่วงโรย, เสื่อม, ลบเลือน, , Syn. vanish
fade(vi) ร่วงโรย, See also: อ่อนแอ, เฉื่อยชา, Syn. weak, droop
fadge(sl) ช่องคลอด
fade in(phrv) ทำให้ (เสียงหรือภาพ) มากขึ้น, Ant. fade out
fade up(phrv) ค่อยๆ มากขึ้น, See also: ค่อยๆ ดังขึ้น
fade-in(vi) ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fade-in(vt) ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ, See also: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
fade out(phrv) ค่อยๆหมดไป, See also: ค่อยๆ หายไป, Syn. die away, fade away, Ant. fade in
fade out(phrv) ทำให้ (เสียงหรือภาพ) ค่อยๆ จางไป (ทางการสร้างภาพยนตร์, โทรทัศน์หรือวิทยุ), Syn. fade in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fad(แฟด) n. สิ่งที่นิยมชมชอบชั่วครั้งชั่วคราว (โดยเฉพาะอย่างรุนแรง) , แฟชั่น., See also: faddish faddy adj. faddishness n. faddism n. faddist n., Syn. rage, craze
fade(เฟด) { faded, fading, fades } vi., vt. (ทำให้) (สี) เลือน, (สี) ตก, จางลง, อ่อนลง, หายไป, ค่อย ๆ ตาย, (ภาพ) ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นหรือหายไป., See also: fadable adj. fadedly adv. fadedness n. fader n., Syn. pale
fade-in(เฟด'อิน) n. การค่อย ๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของภาพ (โทรทัศน์, ภาพยนต์)
fadeless(เฟด'ลิส) adj. สีไม่ตก, ไม่ร่วงโรย, ไม่ลดน้อยลง.
fadge(เฟดจฺ) vt. เหมาะกัน, พ้องกับ, ประสบความสำเร็จ, เจริญ,

English-Thai: Nontri Dictionary
fad(n) แฟชั่น, ความนิยมชั่วขณะ
fade(vi) เลือน, อ่อนลง, จางลง, เหี่ยวลง, (สี)ตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fade inเพิ่มสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade outลดสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fade-outเครื่องดับเพราะเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
faddish[/ˈfadɪʃ/] (adj) เป็นที่นิยมชมชอบชั่วครั้งชั่วคราว, เป็นที่นิยมอย่างมากในระยะเวลาสั้นๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Feels like more of a fad to me, buddy.ใช่ ฉันว่าก็แค่เห่อตามแฟชั่นกันน่ะแหละเพื่อนเอ๋ย The O.C. (2003)
You're just a fad to them, Johnny!นายเป็นของแปลกสำหรับพวกนั้น, จอห์นนี่! Fantastic Four (2005)
There has been a space fad since Obelt's book cane outตั้งแต่โอเบลท์เขียนหนังสือเรื่องอวกาศ ก็มีคนนิยมมากเลย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
this is "fashion buzz," and coming up in the hour, we'll tell you why mauve is bad, stripes are the fad and naomi's gone mad.นี่คือ แฟชั่นบัซ และชั่วโมงนี้ เราจะบอกคุณว่าทำไมสีม่วงสดถึงได้แย่ ลายริ้วกำลังเป็นที่นิยม และนาโอมิคลั่งไปแล้ว How Betty Got Her Grieve Back (2007)
It's kind of like a fad for groups of guys that are into dance music, and we're kind of like a dance crew.ในหมู่ผู้ชายที่ชื่นชอบการร้องเล่นเต้นแดนซ์ และพวกเราก็คล้ายๆแบบนั้น The Spanish Teacher (2012)
Diet fads or favorite Halloween costumes.แฟชั่นอาหารหรือ เครื่องแต่งกายวันฮาโลวีนที่ชื่นชอบ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fadAs the sun rose, the stars faded away.
fadAs time goes on, grief fades away.
fadFaded jeans are still in fashion.
fadFighting the fading light he continued to count their names.
fadFlowers soon fade when they have been cut.
fadHope of finding the child alive is fading rapidly.
fadLoose jackets are the latest fad.
fadMy concern here is whether the women's movement is fading or not.
fadShe was dressed in a faded cotton skirt.
fadThe beautiful color of the sky soon faded away.
fadThe bedroom curtains have faded at the edges.
fadThe drum faded away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรย(v) fade, See also: lose freshness, wither, wane, Ant. ตูม, สดชื่น
ลบเลือน(v) fade away, See also: be dim, dissolve, vanish, Syn. เลือน, หายไป, Example: เธอไม่ต้องการให้ชื่อของเธอลบเลือนไปจากความทรงจำของทุกคน, Thai Definition: เสื่อมจากสภาพเดิมจนเห็นหรือจำได้แต่รางๆ
ลืมเลือน(v) fade from one's mind, See also: fade away, be gradually out of one's memory, Syn. ลืม, เลือน, Ant. จำ, จดจำ, Example: บางครั้งความสัมพันธ์ของคนเราก็อาจจะไม่ยืดยาว เมื่อห่างหายกันไปสักพักก็ลืมเลือน, Thai Definition: ค่อยๆ หายไปในความทรงจำ
โรย(v) wither, See also: fade, wilt, shrivel, Syn. ร่วงโรย, Example: ดอกไม้เริ่มโรยไปตามเวลา, Thai Definition: หมดความสดชื่น
ลับ(v) fade, See also: die away, vanish, disappear, dissolve, wane, Syn. หายไป, จากไป, เลือนลับ, ลาลับ, Example: ผู้ชายคนนี้ไม่เคยลับไปจากความจำของผมเลย
เผือด(adj) pale, See also: faded, colourless, white, ashen, light, Syn. จาง, หมอง, ซีด, ซีดเผือด, Ant. เข้ม, Example: ร่างของเขานอนนิ่งอยู่บนเตียง ใบหน้าซีดเผือด รอคอยการรักษาพยาบาล, Thai Definition: จางไป, หมองไป, (ใช้แก่สีและผิว)
ม้าน(v) wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
ม้าน(v) wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
เลือนลาง(v) fade away, See also: faint, Syn. มัว, พร่า, จาง, Example: ภาพในความคิดของพระเอกค่อยๆ เลือนรางลง, Thai Definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่แจ่มชัด, ไม่ชัดเจน
สีตก(adj) faded, See also: pale, Syn. สีลอก, สีจาง, Example: แม่แยกผ้าสีตกออกจากผ้าชิ้นอื่นๆ ก่อนจะเอาไปซัก, Thai Definition: ที่มีสีปนออกมากับน้ำเมื่อซักล้างเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัวโรย[būarōi] (adj) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus
เฉา[chao] (v) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline  FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
ชืด[cheūt] (adj) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid  FR: fade ; insipide ; sans saveur
ด่าง[dāng] (adj) EN: faded ; discoloured
เหี่ยวแห้ง[hīohaēng] (v) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled  FR: se faner ; se dessècher
จาง[jāng] (adj) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy  FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จืด[jeūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; not spicy  FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
จืดจาง[jeūtjāng] (adj) FR: affadissant
จืดจางลง[jeūtjāng long] (v, exp) FR: affadir
ลืมเลือน[leūm leūoen] (v, exp) EN: fade from one's mind ; fade away ; be gradually out of one's memory

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FAD F AE1 D
FADS F AE1 D Z
FADE F EY1 D
FADES F EY1 D Z
FADEL F AE1 D AH0 L
FADED F EY1 D IH0 D
FADED F EY1 D AH0 D
FADER F EY1 D ER0
FADEN F EY1 D AH0 N
FADDIS F AE1 D IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fad (n) fˈæd (f a1 d)
fade (v) fˈɛɪd (f ei1 d)
fads (n) fˈædz (f a1 d z)
faddy (j) fˈædiː (f a1 d ii)
faded (v) fˈɛɪdɪd (f ei1 d i d)
fades (v) fˈɛɪdz (f ei1 d z)
fading (v) fˈɛɪdɪŋ (f ei1 d i ng)
faddier (j) fˈædɪəʳr (f a1 d i@ r)
faddily (a) fˈædəliː (f a1 d @ l ii)
faddiest (j) fˈædɪɪst (f a1 d i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, ] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc #410 [Add to Longdo]
[tùn, ㄊㄨㄣˋ, ] fade; take off (clothes) #10,336 [Add to Longdo]
褪色[tùn sè, ㄊㄨㄣˋ ㄙㄜˋ, ] fade #25,236 [Add to Longdo]
[niān, ㄋㄧㄢ, ] fade; wither #40,153 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Faden(n) |der, pl. Fäden| ด้าย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fadenscheinigkeit { f }flimsiness [Add to Longdo]
Fadenstärke { f }denier [Add to Longdo]
Faden { m }; Zwirn { m } | Fäden { pl } | roter Faden | den Faden verlierenthread | threads | red thread | to lose the thread [Add to Longdo]
Faden { m }; Zwirnsfaden { m }twine [Add to Longdo]
Faden { m }; Draht { m }; Heizfaden { m } | Fäden { pl }filament | filaments [Add to Longdo]
Faden { m } (Maßeinheit, 6 Fuß)fathom (unit of measurement, 6 feet) [Add to Longdo]
Faden { m } (Marionette) | die Fäden in der Hand habenstring | to pull the strings [Add to Longdo]
Fadenbruchdetektor { m }thread breakage detector [Add to Longdo]
Fadenkreuz { n } (Optik)reticle [Add to Longdo]
Fadenkreuz { n } [ comp. ]crosshairs; hair cross [Add to Longdo]
Fadennudeln { pl } [ cook. ]vermicelli [Add to Longdo]
Fadenzieher { m } (in Textilien)snag [Add to Longdo]
Fadheit { f }vapidness [Add to Longdo]
fad { adj }stale [Add to Longdo]
fad { adv }stalely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
流行(P);流行り[はやり(P);りゅうこう(流行)(P), hayari (P); ryuukou ( ryuukou )(P)] (n, vs, adj-no) fashion; fad; vogue; craze; (P) #3,245 [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k, vi, vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k, vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) #8,582 [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1, vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる, 眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) { comp } to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) #11,304 [Add to Longdo]
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1, vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) { comp } to exit (a program loop); (P) #18,062 [Add to Longdo]
みいちゃんはあちゃん[miichanhaachan] (exp) (See ミーハー) the follower of each new fad [Add to Longdo]
アルファデータ[arufade-ta] (n) { comp } Alpha Data [Add to Longdo]
インティファーダ[inteifa-da] (n) intifada (ara [Add to Longdo]
オカルトブーム[okarutobu-mu] (n) occult fad; occult boom [Add to Longdo]
サルファダイアジン[sarufadaiajin] (n) sulfadiazine [Add to Longdo]
スルファジアジン;スルファダイアジン[surufajiajin ; surufadaiajin] (n) sulfadiazine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
周波数選択性フェージング[しゅうはすうせんたくせいフェージング, shuuhasuusentakusei fe-jingu] frequency selective fading [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いと, ito] Faden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fad \Fad\ (f[a^]d), n. [Cf. {Faddle}.]
   1. A hobby; freak; whim.
    [1913 Webster]
 
       It is your favorite fad to draw plans. --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   2. a practise followed enthusiastically by a number of people
    for a limited period of time; as, the latest fad in
    fashion.
 
   Syn: craze; mania.
     [PJC] -- {Fad"dist}, n.
     -- {Fad"dish}, a.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fad
   n 1: an interest followed with exaggerated zeal; "he always
      follows the latest fads"; "it was all the rage that season"
      [syn: {fad}, {craze}, {furor}, {furore}, {cult}, {rage}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 fad /faːt/
  stale; stalely; undistinctive; undynamic; vapid; vapidly

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top