ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บริพาร

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บริพาร-, *บริพาร*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บริพาร(บอริพาน) น. ผู้แวดล้อม, ผู้รับใช้หรือผู้ห้อมล้อมติดตาม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May I respectfully remind His Majesty that I am not his servant but his guest!หม่อมฉันขอย้ำด้วยความเคารพ ฝ่าพระบาท ว่าหม่อมฉันไม่ใช่ข้าราชบริพารของพระองค์ แต่เป็นพระราชอาคันตุกะของพระองค์ ! Anna and the King (1999)
I'm afraid a moment is all we have.ฝ่าพระบาทเพค่ะ เราไม่อาจให้ข้าราชบริพาร Anna and the King (1999)
Whatever you want. Anyways, back to the story.วันหนึ่งพระราชา เรียกข้าราชบริพารมาที่ปราสาท Bedtime Stories (2008)
This is not just me talking. Members of the court have spoken.นี่ไม่เป็นเรื่องที่หม่อมฉันกล่าวทูลตามลำพัง แต่ข้าราชบริพารในราชสำนักต่างเห็นพ้อง The Tears of Uther Pendragon (2010)
It is also the wish of His Grace that his loyal servant Janos Slynt,ไพเซล: ตามพระราชประสงค์ของฝ่าบาท แต่งตั้งให้ข้าราชบริพาร เจนอส สลินท์ The Pointy End (2011)
Your vassals are starting to snigger behind your back.ข้าราชบริพารทั้งหลาย เริ่มหัวเราะเยาะท่านลับหลังแล้ว What Is Dead May Never Die (2012)
Oregano and basil mostly.ข้าราชบริพารโอเรกอนโอเว่น ใช่เราได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นเด็กจริง We're the Millers (2013)
(After Korean Kings died, all of his servants were killed.)คุณถูก "ประหาร" เมื่อซีอีโอเสียชีวิต (เมื่อกษัตริย์เกาหลีสวรรคต ข้าราชบริพารทั้งหมดจะถูก"ประหาร") Episode #1.2 (2013)
As days bled into years... the prince and his servants were forgotten by the world.วันเคลื่อนผ่านไปเป็นปี เจ้าชายและข้าราชบริพารถูกลืมเลือนจากโลก Beauty and the Beast (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage   FR: entourage [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suite(ซวีท) n. ชุด,กลุ่ม,คณะ,กลุ่มผู้ติดตาม,ข้าราชบริพาร,ชุดเครื่องเรือน,ห้องชุด,ชุดเพลง
vassal(แวส'เซิล) n. (ระบบศักดินา) ผู้ครอบครองที่ดิน,ขุนนางศักดินา,ผู้รับใช้,ข้าราชบริพาร,ทาส adj. เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว,ซึ่งมีฐานะดังกล่าว., Syn. underling,hireling

English-Thai: Nontri Dictionary
groom(n) คนใช้,คนเลี้ยงม้า,เจ้าบ่าว,ข้าราชบริพาร
vassal(n) ข้าราชบริพาร,คนรับใช้,ขุนนาง,ผู้ครอบครองที่ดิน
vassalage(n) ความเป็นบริพาร,ความเป็นทาส
yeoman(n) ชาวนาเจ้าของที่ดิน,ทหารฝ่ายพลาธิการ,องค์รักษ์,บริพาร,เสรีชน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top