ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tragen

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tragen-, *tragen*
German-Thai: Longdo Dictionary
tragenแบก, ขน |trug, getragen|
tragen(vt) |trägt, trug, hat getragen| สวมใส่เสื้อผ้า เช่น Gestern hat er eine auffällige rote Jacke getragen. เมื่อวานเขาใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีแดงแปรดเตะตามากเลย, See also: S. anhaben, anziehen
beitragen(vi) |trug bei, hat beigetragen, zu + D| สนับสนุน, มีบทบาท, ผลักดันให้เกิด, ทำประโยชน์ เช่น Jeder kann zur Reinhaltung der Umwelt beitragen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tragendshouldering [Add to Longdo]
tragendsustaining [Add to Longdo]
tragen; befördern | tragend | getragen | du trägst | er/sie trägt | ich/er/sie trug | er/sie hat/hatte getragen | ich/er/sie trüge | trag!to carry; to take | carrying | carried | you carry | he/she carries | I/he/she carried | he/she has/had carried | I/he/she would carry | carry! [Add to Longdo]
tragen; anhaben; aufhaben (Kleidung) | tragend; anhabend; aufhabend | getragen; angehabt; aufgehabt | er/sie trägt; er/sie hat hat an | ich/er/sie trug; ich/er/sie hatte an | er/sie hat/hatte getragen; er/sie hat/hatte angehabtto wear {wore; worn} | wearing | worn | he/she wears | I/he/she wore | he/she has/had worn [Add to Longdo]
tragen; abtragen; abnutzento wear {wore; worn} [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
帯びる[おびる, obiru] tragen;beauftragt_werden [Add to Longdo]
[はん, han] TRAGEN, TRANSPORTIEREN [Add to Longdo]
[はん, han] TRAGEN;, ALLES, ALLGEMEIN [Add to Longdo]
負う[おう, ou] tragen, jemanden_etwas_schulden [Add to Longdo]
運ぶ[はこぶ, hakobu] tragen, befoerdern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  tragen /traːgən/
   to absorb; to carry; to wear {wore, worn}; to bear {bore, borne}

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Tragen /traːgən/ 
   barrows; stretchers

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top