Search result for

ลุกลาม

(28 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลุกลาม-, *ลุกลาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุกลาม[V] spread, See also: extend, expand, diffuse, Syn. แผ่ขยาย, ขยาย, แพร่กระจาย, Example: การจลาจลลุกลามทั่วกรุงจาการ์ตา, Thai definition: แผ่กว้างออกไปโดยเร็ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลุกลามก. แผ่กว้างออกไปโดยเร็ว เช่น ไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็ว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bronchogenic Spreadลุกลามมาจากช่วงบนของทางหายใจ [การแพทย์]
Extension, Localลุกลามเฉพาะที่ [การแพทย์]
Invadedลุกลาม [การแพทย์]
Invasion, Localลุกลามเฉพาะที่, การแพร่กระจายทางระบบน้ำเหลือง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As battles rage across the galaxy, more worlds had come to the seductive lure of the Separatists and leave the Republic.ในขณะที่การสู้รบลุกลามไปทั่วกาแล็กซี่, หลายดินแดนถูกล่อลวง ให้เข้าร่วมกับฝ่ายแบ่งแยก และผละหนีจากสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
The bomb ripped through the Bachelor Officers' Quarters at 3:00 this morning, quickly engulfing it in flames.ช่วงตอนตีสาม เพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว Body of Lies (2008)
Makes me stop before I beginห้ามฉันที.. ก่อนที่มันจะลุกลาม Gamer (2009)
And a problem is, as the infection spreads, the transition becomes permanent and less active.และปัญหาคือ การติดเชื้อที่อาจลุกลาม มันจะกระจายไปทั่วอย่างช้าๆและเป็นตลอดไป District 9 (2009)
Anyway, I just don't want to make a big deal out of one little dirty word.ถึงงั้นก็เถอะ ผมไม่อยากให้เรื่องมันลุกลามเพียงแค่คำหยาบคำเดียว Orphan (2009)
It sounds... aggressive.ฟังดูเหมือน เอ่อ... ลุกลามอย่างรวดเร็ว Mandala (2009)
Yes. Very much so.ใช่ ลุกลามอย่างรวดเร็วมาก Mandala (2009)
Understand that if you don't have this surgery, you're just waiting for the cancer to spread.เข้าใจที่คุณไม่เข้ารับการผ่าตัด คุณแค่รอให้เกิดโรคมะเร็งลุกลามไปส่วนอื่น Mandala (2009)
And it will.และมันก็ลุกลามจริงๆ Mandala (2009)
Who was working as a chemist.-ก่อนที่จะลุกลามใหญ่โต V (2009)
The Republic fleet is on the defensive and pushed to the brink, as war rages in the much-contested outer rim territories.กองยานสาธารณรัฐตกเป็นเป็นฝ่ายตั้งรับ และถูกรุกไล่ ขณะที่สงครามลุกลามไปทั่ว ดินแดนขอบนอกที่มีการแข่งขันสูง Jedi Crash (2009)
Yes, the events are unfolding to be more entertaining.ค่ะ เหตุการณ์มันกำลังลุกลามขึ้นเรื่อยๆ มันจะสนุกกว่านี้อีก Episode #1.1 (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rage[VI] แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว, See also: ลุกลาม, โหมกระหน่ำ, Syn. blow up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
insurgent(อินเซอ'เจินทฺ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อการกบฏ,adj. จลาจล,กบฏ,ลุกลาม,เป็นระลอก, Syn. rebellious
kindle 1(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} vt. จุดไฟ,ก่อไฟ,ทำให้ลุกเป็นไฟ,กระตุ้น,ปลุก,เร้า,อารมณ์ vi. เริ่มลุกไหม้,มีอารมณ์เร่าร้อน,ลุกลาม, Syn. inflame,ignite,excite ###A. discourage
rage(เรจฺ) n. ความเดือดดาล, ความรุนแรงของลม คลื่นไฟโรคอื่น ๆ ,ความรุนแรงของอารมณ์,ความอยากอาหารหรืออื่น ๆ ,ความคลั่ง,ความเร่าร้อน,สิ่งที่คลั่งไคล้ไหลหลง. vi. พูดหรือกระทำด้วยความเดือดดาล,รีบเร่งไป,ลุกลาม,โหมพัด,โหมกระหน่ำ., See also: ragingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
enrage(vi) เดือดดาล,โกรธ,บ้าคลั่ง,โหมกระหน่ำ,ลุกลาม
insurgence(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม,การกำเริบ
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
insurrection(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
広がる[ひろがる, hirogaru] Thai: ลุกลามไปถึง English: to reach to

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top