ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prägen

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prägen-, *prägen*
German-Thai: Longdo Dictionary
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| ประทับตราหรือสัญลักษณ์ เช่น geprägtes Gold ทองที่ถูกประทับตรา
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| มีอิทธิพลอย่างมาก เช่น Die Menschen und das Leben in Thailand sind stark vom Bhuddismus geprägt. ผู้คนและชีวิตในเมืองไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาพุทธ, See also: S. beeinflussen,
Münzen prägen(vt) ผลิตเหรียญกษาปณ์, See also: Related: prägen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prägen; stanzen | prägend; stanzend | geprägt; gestanztto emboss | embossing | embossed [Add to Longdo]
prägen; ausprägen | prägend; ausprägendto coin; to mint | coining; minting [Add to Longdo]
prägend {adj} | prägendes Erlebnis | prägender Eindruckformative | formative experience | formative impression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  prägen /prɛːgən/
   to coin; to emboss; to stamp

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top