ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อายุขัย

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อายุขัย-, *อายุขัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายุขัย[N] end of life, See also: death, Syn. การสิ้นอายุ, ความตาย, Example: เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าลง ลูกก็มีหน้าที่เลี้ยงดูตอบแทนไปจนสิ้นอายุขัย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อายุขัย[N] average age, See also: life span, limit of life, Example: แต่ก่อนประชากรในประเทศที่พัฒนามีอายุขัยโดยเฉลี่ยไม่เกิน 45-50 ปี แต่ปัจจุบันอายุยืนยาวขึ้นมาก, Count unit: ปี, Thai definition: อัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อายุขัยน. การสิ้นอายุ, ความตาย
อายุขัยอัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
life spanอายุขัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expectancy of life; expectation of lifeอายุขัยที่คาดหมาย, ภาวะคาดหมายอายุขัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation of life; expectancy of lifeอายุขัยที่คาดหมาย, ภาวะคาดหมายอายุขัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectancy of Life อายุขัย ความคาดหวังคงชีพ
จำนวนปีเฉลี่ยที่ผู้รอดชีพเมื่ออายุ X จะมีชีวิตอยู่ต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Expectation of Life at Birth อายุขัยเมื่อแรกเกิด
อายุขัยหรือความคาดหวังคงชีพเฉพาะ ซึ่งหมายถึงความยืนยาวของชีวิตเฉลี่ย (mean length of life) [สิ่งแวดล้อม]
Expectation of Working Life อายุขัยการทำงาน
ดัชนีที่แสดงถึงจำนวนปีเฉลี่ยของชีวิต การทำงาน ในขณะที่ประชากรที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ละคนยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงอายุ [สิ่งแวดล้อม]
Net Expectation Working Life อายุขัยการทำงานสุทธิ
ดัชนีที่แสดงถึงจำนวนปีเฉลี่ยของชีวิตการทำงาน ในขณะที่ประชากรที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ละคนยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงอายุ [สิ่งแวดล้อม]
Generation, Shortอายุขัยสั้น [การแพทย์]
Life Expectancyอายุขัย, การคาดอายุขัย, พยากรณ์ชีพ, อายุขัยเฉลี่ย, อายุคาด [การแพทย์]
Lived, Shortอายุขัยชั่วคราว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks to you, that terrible, wondrous thing that poets have sung about down through the ages has finally found its way into the lonely heart of Douglas Elmore Reed!ขอบคุณคุณสำหรับสิ่งที่น่าพิศวงและน่าเกรงขาม เหมือนที่กลอนมันร่ายไว้เกี่ยวกับการร่วงโรยของอายุขัย ที่สุดท้ายแล้วก็ค้นพบวิถีทางที่จะเข้าถึง หัวใจอันเปลี่ยวเหงาของ ดักลาส เอลมอร์ รีด Hope Springs (2003)
It's funny what a man will do to forestall his final judgment.น่าขัน ที่คนเราชอบ ชิงตัดหน้าก่อนอายุขัยเราจะหมด Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
The Captain bother to tell you the life expectancy for pilots around here?ผู้กองบอกหรือยัง เรื่องอายุขัยนักบินที่นี่ Flyboys (2006)
You know, you can see people's names and their lifespan but you can't see the lifespan of a person who has the notebook.คุณรู้ไหม คุณสามารถเห็นชื่อและอายุขัยของคนได้ แต่คุณไม่สามารถเห็นอายุขัยของคนที่มีสมุดโน้ต Death Note: The Last Name (2006)
You shortened your own life...คุณยอมลดอายุขัยของตัวเอง Death Note: The Last Name (2006)
I can see your lifespan.ชั้นเห็อายุขัยของนาย Death Note: The Last Name (2006)
I think it's taking them... you know, when... when their time is just up.ฉันว่ามันพรากคน... แบบว่า... เมื่อคนเหล่านั้นหมดอายุขัยนะ In My Time of Dying (2006)
See, I figured out the other day that life expectancy for a male is 72 years.ผมพบว่าอายุขัยเฉลี่ยของผู้ชายประมาณ 72 ปี Numb (2007)
Like doggy years.เหมือนอายุขัยของหมา Yellow Fever (2008)
Yes, I have a shortened lifespan.ใช่... ฉันมีอายุขัยสั้นลง Last Resort (2008)
"Kind keepers of my weak decaying age let dying Mortimer here rest himself."ผู้คุมผู้มีเมตตาดูแลอายุขัยที่อ่อนล้าลงของข้าฯ ปล่อยให้มอร์ติเมอร์ซึ่งใกล้ตายผู้นี้ได้พักผ่อนเถิด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Her lifetime is over but in her head there is... a memory chip from that time.แม้ว่าเธอจะหมดอายุขัยไปแล้ว แต่ภายในหัวของเธอ.. มีบันทึกความทรงจำในช่วงเวลานั้นไว้ Cyborg Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: end of life ; death   FR: mort [f]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life   FR: espérance de vie [f]

English-Thai: Nontri Dictionary
defunct(adj) ตาย,สิ้นอายุขัย,หมดลม,สิ้นลม,หมดอายุ,ดับ
die(vi) ตาย,สิ้นอายุขัย,อวสาน,พินาศ,หมดอายุ,หยุด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lifespan (n ) อายุขัย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
寿命[じゅみょう, jumyou] (n ) อายุขัย

German-Thai: Longdo Dictionary
Alter(n) |das, nur Sing.| อายุ, อายุขัย, ขวบปี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top