ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plan

P L AE1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plan-, *plan*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
planned re-enactment(n, phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
planned re-enactment(n, phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ เช่น One year a planned re-enactment was canceled because a student died in a car crash a few days before the event was to happen.
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR
plantain(n) กล้วยกล้าย, กล้าย พบและใช้รับประทานมากในทวีปแอฟริกา เช่น How to cook plantain is a matter of choice. You can cook plantain fried, boiled or baked.
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้
swan plant[สวอน แพลนท์] (n) หงส์เหิร เป็น พืชตระกูลเดียวกับดอกรัก ผลพองกลมเป็นสีเขียวมีขนสั้นๆ ปัจจุบันนิยมนำมาจัดดอกไม้
Image:
reconnaissance plane(n, phrase) เครื่องบินลาดตระเวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plan(n) แผนการ, See also: แผนงาน, แผน, โครงการ, Syn. plot, procedure
plan(n) แบบแปลน, See also: แผนผัง, แบบ, Syn. drawing, floor plan
plan(vi) วางแผน
plan(vt) วางแผน, See also: วางโครงการ, วางแผนงาน, กะแผนการ, Syn. plot, scheme
plan(vt) ออกแบบ, See also: เขียนแบบแปลน, Syn. design
plane(n) เครื่องบิน, See also: เรือบิน, Syn. aircraft, airliner
plane(vi) บินร่อน, See also: ร่อน, Syn. glide, soar
plane(vi) (เรือ) แล่นแฉลบ, See also: แล่นไปเหนือผิวน้ำ
plane(n) พื้นราบ, See also: ที่ราบ, แนวราบ, ผิวหน้าที่ราบ
plane(adj) ระนาบ, See also: ราบ, แบนราบ, ตามแนวราบ, Syn. flat, smooth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plan(แพลน) n. แผน, แผนการ vi., vt. วางแผน, Syn. scheme
plane(เพลน) n. พื้นราบ, หน้าราบ, แนวราบ, เครื่องบิน, กบ, กบไสไม้, ไม้ปาดปูน adj. ราบ, แบน vt. ไสกบ, ทำให้เรียบ
planer(เพลน'เนอะ) n. กบไส, เครื่องไสโลหะ, ไม้ปาดปูน, ไม้ตอกตัวพิมพ์
planet(แพลน'นิท) n. ดาวนพเคราะห์, ดาวเคราะห์
planetarium(แพลนนิแท'เรียม) n. หอดูดาว, ท้องฟ้าจำลอง
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์, พเนจร, เคลื่อนที่, เร่ร่อน, เกี่ยวกับโลก
planetoid(แพลน'นิทอยดฺ) n. =asteroid (ดู)
plank(แพลงคฺ) n. แผ่นกระดาน, ไม้กระดาน, สิ่งค้ำจุน, สาระสำคัญของนโยบาย. vt. ปูกระดาน
planking(แพลง'คิง) n. แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น, การปูกระดาน
plankton(แพลงคฺ'เทิน) n. สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) เล็ก ๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ, See also: plantonic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
plan(n) แผนการ, แผนผัง, โครงการ, แผนที่, แบบ, หนทาง
plan(vt) วางแผน, ทำแผนผัง, กะโครงการ, ออกแบบ, ทำแผนที่
plane(adj) ราบ, แบน, เป็นแนวราบ, เป็นพื้นระนาบ
plane(n) เครื่องบิน, ระนาบ, ระดับชั้น, ที่ราบ, กบไสไม้, แนวราบ
plane(vt) ไสไม้, ปรับให้เรียบ
planet(n) ดาวเคราะห์
planetarium(n) หอดูดาว, ท้องฟ้าจำลอง
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว, ซึ่งเคลื่อนที่, พเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไป
plank(n) ไม้กระดาน, แผ่นกระดาน
plank(vt) ปูกระดาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plan๑. แผน๒. แบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planแผน, ผัง, แผนผัง, แผนงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
planผัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plan, city-manager; plan, council-managerเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, commissionเทศบาลแบบคณะกรรมาธิการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, commission-managerเทศบาลแบบคณะเทศมนตรีและผู้จัดการนคร (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, council-manager; plan, city-managerเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, strong-mayorเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจมาก (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, weak-mayorเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจน้อย (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planar graphกราฟเชิงระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plan position indicator (PPI)แพลน โพซิชัน อินดิเคเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Plan Puebla-Panamaสมาชิก เม็กซิโก เบลิซ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เอลซัลวาดอร์ นิการากัว คอสตาริกา และปานามา วัตถุประสงค์ ริเริ่มโดยประธานาธิบดี Vicente Fox ของเม็กซิโก เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อแสวงหาความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ประเทศภูมิภาค อเมริกากลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภค เช่น ถนน สายส่งไฟฟ้า ท่อก๊าซ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจจากเม็กซิโกลงไปยังประเทศทางตอนใต้ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศร่วมกัน และเพื่อแก้ไขปัญหาการอพยพของแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศในแถบอเมริกากลางเข้า สู่เม็กซิโก หมายเหตุ Puebla เป็นชื่อเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโก และเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ ซึ่งสิ้นสุดที่ปานามา [การทูต]
Planck's constantค่าคงตัวของพลังค์, ค่าคงตัวสากลใช้สัญลักษณ์ h  มีค่าเท่ากับ 6.261 x 10-34 จูลวินาที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Planeระนาบ [TU Subject Heading]
plane of polarizationระนาบโพลาไรเซชัน, ระนาบของการสั่นของคลื่นโพลาไรซ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
plane tableplane table, โต๊ะสำรวจ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
planetดาวเคราะห์, ดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Planetariumท้องฟ้าจำลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetariumsท้องฟ้าจำลอง [TU Subject Heading]
Planetary ringวงแหวน (ดาราศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
plane mirror(n) กระจกเงา
plankton(n) แพลงก์ตอน
plant(n) อาคาร, Syn. building
plant disease destroying substanceสารป้องกันกำจัดโรคพืช
plant diseasesการทำงานทางสรีระวิทยาที่ผิดปกติไปจากเดิม หรือในระบบพืชผิดปกติ เป็นผลมาจากกรระคายเคืองอย่างต่อเนื่อง และยาวนานที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคแก่พืช
plant diseasesการทำงานทางสรีระวิทยาที่ผิดปกติไปจากเดิม หรือในระบบพืชผิดปกติ เป็นผลมาจากกรระคายเคืองอย่างต่อเนื่อง และยาวนานที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคแก่พืช
plant distillate cream(n) เกี่ยวกับผม
plant health(n) ความสามารถในการทำหน้าที่ทางสรีระวิทยาตามปกติในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพทางพันธุกรรม
plant seedเมล็ดพันธุ์พืช
Plants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 aPlants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 and 29.85 days, respectively; P = 0.997),

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wonder if he has a plan or if he's just as desperate as I am.ฉันสงสัยว่าเขามีแผน หรือถ้าเขาเป็นเพียงหมดหวัง เป็นฉัน The Old Man and the Sea (1958)
I hatched it in the lavatory. My plans are always hatched in lavatories.แผนของฉันจะฟักออกมาเสมอ ในห้องน้ำ How I Won the War (1967)
All my plans are simple plans. Look at Dieppe. That was simple.ดูปป์ ที่ง่าย How I Won the War (1967)
All my plans are simple.คุณจำปป์? How I Won the War (1967)
Making all his Nowhere plans for nobodyทำที่ไหนเขาทั้งหมดมีแผนสำหรับ ไม่มีใคร Yellow Submarine (1968)
Making all his Nowhere plans for nobodyทำที่ไหนเขาทั้งหมดมีแผนสำหรับ ไม่มีใคร Yellow Submarine (1968)
Making all his Nowhere plans for nobodyทำที่ไหนเขาทั้งหมดมีแผนสำหรับ ไม่มีใคร Yellow Submarine (1968)
Making all his Nowhere plans for nobodyทำที่ไหนเขาทั้งหมดมีแผนสำหรับ ไม่มีใคร Yellow Submarine (1968)
I don't plan to stay here quite that long.ผมไม่ตั้งใจอยู่ที่นี่นานอย่างนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
All my plans have backfired!แผนฉันล้มหมด Blazing Saddles (1974)
We also plan to bring in experts from the Oceanographic Institute on the mainland.เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันวิจัยทางทะเลจากเเผ่นดินใหญ่มาด้วย Jaws (1975)
You mean, there's no plan no scheme to guide our destinies?แปลว่าท่าน ไม่มีแบบแผนนำทาง พรหมลิขิตของเราเหรอ Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
planAbandoning that plan can't be helped.
planAbsence of rain caused the plants to die.
planA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
planAcclimate a plant to a new environment.
planAccordingly I gave up my plans.
planAccording to TV news, there was a plane crash in India.
planA concrete plan evolved after much discussion.
planAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
planA deliberate plan.
planAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
planA faultless plan is stifling, isn't it.
planA few passengers went on board the plane.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผังงาน(n) plan, See also: scheme, chart, Syn. แผนผังงาน, Example: โปรแกรมที่ซับซ้อนต้องเขียนผังงานหลายหน้ากระดาษ, Count Unit: ผัง, Thai Definition: แบบที่เขียนย่อหรือขยายจากของต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงาน
มีแผน(v) plan, See also: have a plan, Example: เขาสงสัยว่าที่หลานชายทำดีกับเขานั้น ต้องมีแผนอะไรสักอย่าง, Thai Definition: กำหนดสิ่งที่จะกระทำไว้ล่วงหน้า
วางแผนการ(v) plan, Syn. วางแผน, กำหนดแผนการ, Example: คนร้ายวางแผนการไว้อย่างรัดกุม แต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นกฎหมายไปได้, Thai Definition: กำหนดแผนงานเอาไว้เป็นแนวในการดำเนินการ
ไม้(n) plant, See also: tree, Syn. ต้นไม้, พืช, Count Unit: ต้น
โรงงาน(n) factory, See also: plant
ชาวนาชาวไร่(n) farmer, See also: planter, grower, horticulturist, agriculturist, gardener, Syn. เกษตรกร, Example: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจพังทลายมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนยากจน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพทำนาทำไร่, ผู้ทำการเกษตรกรรม
โรงงาน(n) factory, See also: plant, workshop, Example: เครื่องบินปีกสองชั้นของเราลำแรก ซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานที่ดอนเมืองได้บินขึ้นสู่อากาศแล้ว, Count Unit: โรง, แห่ง, Thai Definition: อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรหรือใช้คนงาน สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บ รักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
สวน(n) garden, See also: plantation, park, enclosure, orchard, Example: สมัยก่อน ถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง แต่เต็มไปด้วยคูคลอง ร่อง สวน ทุ่งนา, Count Unit: ไร่, สวน, แปลง, Thai Definition: บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้ เป็นคำกล่าวทั่วๆ ไป, ถ้าต้องการกล่าวว่าเป็นสวนชนิดใด ลักษณะใด ก็มีคำอื่นประกอบหลังบอกให้ทราบโดยเฉพาะ, โดยปริยายหมายถึงสถานที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นในบางกรณี
แผนผัง(n) diagram, See also: plan, layout, scheme, plot, Example: หน้าบันไดเลื่อนจะมีแผนผังบอกที่ตั้งร้านค้าต่างๆ ที่อยู่บนชั้นนั้น, Count Unit: ผัง, Thai Definition: แบบเขียนย่อหรือขยายจากสิ่งของต่างๆ
เพาะปลูก(v) cultivate, See also: plant, grow, Syn. เพาะเลี้ยง, Example: น้ำท่วมคราวนี้ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลต่างๆ ได้, Thai Definition: ทำให้ต้นไม้หรือเมล็ดงอกออกมาแล้วเจริญเติบโตต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศยาน[ākātsayān] (n) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship  FR: avion [ m ]
อากาเว่[ākāwē] (n, exp) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana  FR: agave [ m ]
อรรถาธิบาย[atthāthibāi] (n) EN: explanation
แบบ[baēp] EN: plan ; scheme
แบบบ้าน[baēp bān] (n, exp) FR: plan de maison [ m ]
แบบแปลน[baēp plaēn] (n, exp) EN: drawing plan  FR: plan d'architecte [ m ]
แบบแปลนบ้าน[baēp plaēn bān] (n, exp) EN: house plan  FR: plan de maison [ m ]
ใบ[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
บิน[bin] (v) EN: fly  FR: voler ; planer
บนเครื่องบิน[bon khreūangbin] (n, exp) EN: aboard (an aeroplane)  FR: à bord (d'un avion)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLAN P L AE1 N
PLANT P L AE1 N T
PLANS P L AE1 N Z
PLANO P L EY1 N OW0
PLANK P L AE1 NG K
PLANE P L EY1 N
PLANCK P L AE1 NG K
PLANAS P L AE1 N AH0 Z
PLANTZ P L AE1 N T S
PLANAR P L EY1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plan (v) plˈæn (p l a1 n)
plane (v) plˈɛɪn (p l ei1 n)
plank (v) plˈæŋk (p l a1 ng k)
plans (v) plˈænz (p l a1 n z)
plant (v) plˈaːnt (p l aa1 n t)
planed (v) plˈɛɪnd (p l ei1 n d)
planes (v) plˈɛɪnz (p l ei1 n z)
planet (n) plˈænɪt (p l a1 n i t)
planks (v) plˈæŋks (p l a1 ng k s)
plants (v) plˈaːnts (p l aa1 n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设计[shè jì, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ,   /  ] plan; design; to design; to plan #384 [Add to Longdo]
计划[jì huà, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] plan; project; program; to plan; to map out #433 [Add to Longdo]
方案[fāng àn, ㄈㄤ ㄢˋ,  ] plan; program (for action etc); proposal; proposed bill #852 [Add to Longdo]
规划[guī huà, ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] plan; program #854 [Add to Longdo]
[lu:è, lu:ㄜˋ, ] plan; strategy; outline; summary; slightly; rather; to rob; to plunder; to summarize #2,750 [Add to Longdo]
种植[zhòng zhí, ㄓㄨㄥˋ ㄓˊ,   /  ] plant; grow #3,615 [Add to Longdo]
层面[céng miàn, ㄘㄥˊ ㄇㄧㄢˋ,   /  ] plane; level #4,587 [Add to Longdo]
主意[zhǔ yi, ㄓㄨˇ ㄧ˙,  ] plan; idea; decision #6,627 [Add to Longdo]
计划生育[jì huà shēng yù, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄥ ㄩˋ,     /    ] planned childbirth; the one child policy #8,579 [Add to Longdo]
计划经济[jì huà jīng jì, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ,     /    ] planned economy #9,859 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
planen(vt) |plante, hat geplant| วางแผน, See also: vorhaben
Planet(n) |der, pl. Planeten| ดาวเคราะห์
wie geplantอย่างที่คิดไว้, อย่างที่วางแผนไว้, See also: planen
Stadtplan(n) |der, pl. Stadtpläne| แผนที่เมือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
planerischer Abstimmungsprozessprocess of coordination of planning [Add to Longdo]
Bundesverkehrswegeplan { m }Plan for Federal Traffic Routes [Add to Longdo]
Plan { m }; Entwurf { m }plan [Add to Longdo]
Plan { m }; Anlage { f }; Entwurf { m }; Konzept { n }; Konzeption { f }conception [Add to Longdo]
Plan { m }; Strategieplan { m }roadmap [Add to Longdo]
Planansenkkopf { m } [ techn. ]spotfacing cutter [Add to Longdo]
Plandrehmeißel { m }; Plandrehwerkzeug { m } [ techn. ]facing tool [Add to Longdo]
Plane { f }tarpaulin; awning [Add to Longdo]
Plane { f }; Tuch { n }blanket [Add to Longdo]
Planeinsenker { m } [ techn. ]counterbore [Add to Longdo]
Planer { m }; Planerin { f }designer [Add to Longdo]
Planet { m } | Planeten { pl }planet | planets [Add to Longdo]
Planetarium { n }planetarium [Add to Longdo]
Planetengetriebe { n } [ techn. ]planetary gear [Add to Longdo]
Planetenrad { n } [ techn. ]planetary wheel [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
plan de la ville(n) |m| ผังเมือง, แผนที่เมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
方針[ほうしん, houshin] (n) objective; plan; policy; (P) #75 [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
説明[せつめい, setsumei] (n, vs, adj-no) explanation; exposition; (P) #192 [Add to Longdo]
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) { ling } clause; (5) (taxonomical) section; (P) #501 [Add to Longdo]
計画[けいかく, keikaku] (n, vs) plan; project; schedule; scheme; program; programme; (P) #580 [Add to Longdo]
注(P);註[ちゅう, chuu] (n, vs) annotation; explanatory note; comment; (P) #615 [Add to Longdo]
予定[よてい, yotei] (n, vs) plans; arrangement; schedule; program; programme; expectation; estimate; (P) #635 [Add to Longdo]
企画(P);企劃[きかく, kikaku] (n, vs) planning; project; plan; design; (P) #723 [Add to Longdo]
解説[かいせつ, kaisetsu] (n, vs, adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P) #813 [Add to Longdo]
設計[せっけい, sekkei] (n, vs) plan; design; layout; (P) #1,013 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
テキスト平面[テキストへいめん, tekisuto heimen] text plane [Add to Longdo]
ネットワーク計画[ネットワークけいかく, nettowa-ku keikaku] network planning [Add to Longdo]
バックプレーン[ばっくぷれーん, bakkupure-n] backplane [Add to Longdo]
ビットプレーン[びっとぷれーん, bittopure-n] bit plane [Add to Longdo]
ビュー平面[ビューへいめん, byu-heimen] view plane [Add to Longdo]
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal [Add to Longdo]
プロジェクト計画[プロジェクトけいかく, purojiekuto keikaku] project planning [Add to Longdo]
プロジェクト立案[プロジェクトりつあん, purojiekuto ritsuan] project planning [Add to Longdo]
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
予定[よてい, yotei] Plan, Programm, Erwartung [Add to Longdo]
企てる[くわだてる, kuwadateru] planen, unternehmen, versuchen [Add to Longdo]
図る[はかる, hakaru] planen [Add to Longdo]
惑星[わくせい, wakusei] Planet [Add to Longdo]
[あん, an] PLAN, VORSCHLAG, ANTRAG [Add to Longdo]
[あん, an] Plan, Vorschlag, Antrag [Add to Longdo]
計画[けいかく, keikaku] Plan, Entwurf, Absicht [Add to Longdo]
設計[せっけい, sekkei] Plan, Entwurf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plan \Plan\, v. t. [imp. & p. p. {Planned}; p. pr. & vb. n.
   {Planning}.]
   1. To form a delineation of; to draught; to represent, as by
    a diagram.
    [1913 Webster]
 
   2. To scheme; to devise; to contrive; to form in design; as,
    to plan the conquest of a country.
    [1913 Webster]
 
       Even in penance, planning sins anew. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plan \Plan\, n. [F., fr. L. planus flat, level. See {Plain}, a.]
   1. A draught or form; properly, a representation drawn on a
    plane, as a map or a chart; especially, a top view, as of
    a machine, or the representation or delineation of a
    horizontal section of anything, as of a building; a
    graphic representation; a diagram.
    [1913 Webster]
 
   2. A scheme devised; a method of action or procedure
    expressed or described in language; a project; as, the
    plan of a constitution; the plan of an expedition.
    [1913 Webster]
 
       God's plans like lines pure and white unfold. --M.
                          R. Smith.
    [1913 Webster]
 
   3. A method; a way of procedure; a custom.
    [1913 Webster]
 
       The simple plan,
       That they should take who have the power,
       And they should keep who can.     --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   {Body plan}, {Floor plan}, etc. See under {Body}, {Floor},
    etc.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Scheme; draught; delineation; plot; sketch; project;
     design; contrivance; device. See {Scheme}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plan
   n 1: a series of steps to be carried out or goals to be
      accomplished; "they drew up a six-step plan"; "they
      discussed plans for a new bond issue" [syn: {plan},
      {program}, {programme}]
   2: an arrangement scheme; "the awkward design of the keyboard
     made operation difficult"; "it was an excellent design for
     living"; "a plan for seating guests" [syn: {design}, {plan}]
   3: scale drawing of a structure; "the plans for City Hall were
     on file" [syn: {plan}, {architectural plan}]
   v 1: have the will and intention to carry out some action; "He
      plans to be in graduate school next year"; "The rebels had
      planned turmoil and confusion" [syn: {plan}, {be after}]
   2: make plans for something; "He is planning a trip with his
     family"
   3: make or work out a plan for; devise; "They contrived to
     murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an
     attack" [syn: {plan}, {project}, {contrive}, {design}]
   4: make a design of; plan out in systematic, often graphic form;
     "design a better mousetrap"; "plan the new wing of the
     museum" [syn: {design}, {plan}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 plan /plɑ̃/ 
  map; design; diagram; plan; plane

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Plan /plaːn/ 
  concept; idea; plan

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 plan /plɑn/
  1. intention; meaning; plan
  2. level
  3. design; diagram; plan; plane
  4. plan; project; scheme

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 plan
  design; diagram; plan; plane

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top