ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drawing

D R AO1 IH0 NG   
110 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drawing-, *drawing*, draw
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drawing[N] รูปวาด, See also: ภาพวาด, การวาดรูป, Syn. depicting, sketching
drawing[N] สลาก, See also: ล็อตเตอรี่, การจับสลาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drawing(ดรอ'อิง) n. การวาด,การยกร่าง,การสเก็ตช์ภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ตช์ภาพ,การจับฉลาก,การดึง,การลาก, Syn. draftsmanship,picture,plan
drawing tablen. แป้นหรือโต๊ะวาดรูป
drawingroomห้องรับแขก, See also: drawing-room adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
drawing(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก
DRAWING drawing room(n) ห้องรับแขก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drawing๑. ภาพวาดเส้น๒. การวาดเส้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawing lotsการจับฉลาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drawing-room comedyสุขนาฏกรรมห้องนั่งเล่น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drawingรูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, รูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์
มักประกอบในเอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตรของแต่ละฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สูตรทางเคมี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Drawingภาพวาดเส้น [TU Subject Heading]
Drawingการวาดภาพ [การแพทย์]
Drawing accountบัญชีเบิกใช้ส่วนตัว [การบัญชี]
Drawing, Chineseภาพวาดเส้นจีน [TU Subject Heading]
Drawing, Japaneseภาพวาดเส้นญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Drawing, Thaiภาพวาดเส้นไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It praises Irving's skill as a military historian, while at the same time drawing attention to flaws in some of his reasoning.มันสรรเสริญทักษะของเออร์วิง เป็นประวัติศาสตร์ทางทหาร ขณะที่ในเวลาเดียวกันดึงความ สนใจไปข้อบกพร่อง ในบางส่วนของเหตุผลของเขา Denial (2016)
It is based on the drawing made by the man who actually made these pillars.มันขึ้นอยู่กับการวาดภาพที่ทำ โดยคนที่ ที่จริงทำเสาเหล่านี้ Denial (2016)
But the wire mesh is an addition, it is not based on drawings and blueprints, is it?แต่ตาข่ายลวดเป็นนอกจากนี้ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาพวาด และพิมพ์เขียวมันคืออะไร? Denial (2016)
He made a drawing of this arrangement here.เขาทำภาพวาดของข้อตกลงนี้ที่นี่ Denial (2016)
At least when my girls are done with a man, he's still left drawing breath.อย่างน้อยเมื่อสาวๆ ของฉันเสร็จจากคนพวกนั้นแล้ว เขาก็พอจะยังมีลมหายใจอยู่บ้าง Chestnut (2016)
I found some fantastic Viking drawings which I thought would be great for Luna.ฉันเจอภาพเขียนไวกิ้งสวยๆ ที่เหมาะกับลูน่า This Beautiful Fantastic (2016)
Please, I'm technical drawings and the like, You, be so kind.ในแง่แบบทางเทคนิคน่ะครับ อยู่ตรงไหน This Beautiful Fantastic (2016)
When we do, we've got to find that beacon that's drawing all those pieces together.เราจะหาตัวนำร่องที่ดึงชิ้นส่วนอื่นมา Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Your boyhood is drawing to an end.วัยเยาว์พวกเจ้ากำลังสิ้นสุด Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Keep drawing them out!เก็บวาดพวกเขาออก! Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Impulse engines drawing power from auxiliary generators.เครื่องยนต์แรงกระตุ้นไฟฟ้าจาก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสริม Star Trek Beyond (2016)
I've hated drawing power from the Dark Dimension.ข้าไม่ได้ชอบการดึงพลังมิติมืดมาใช้ Doctor Strange (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drawingAfter dinner we all went into the drawing room.
drawingAs I reached the station, the express was just drawing in.
drawingDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
drawingDon't go into this drawing room now.
drawingDrawing is a lot of fun; it helps me to relax.
drawingEvening is drawing on.
drawingEvening was drawing near.
drawingHe did a rough drawing to show me the way to the station.
drawingHe is drawing a picture.
drawingHer time is drawing near.
drawingHis days are drawing to their close.
drawingI am poor at drawing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดาษเขียนแบบ[N] drawing board, Syn. กระดาษวาดแบบ
โต๊ะเขียนแบบ[N] drawing table
ภาพเขียน[N] painting, See also: drawing, Syn. รูปภาพ, ภาพลายเส้น, Example: ในอดีตภาพเขียนของจิตกรค่าย Impressionism ถูกโจมตีว่าเป็นศิลปะที่แหกคอก แต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมอย่างมาก, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภพาที่เกิดจากการขีดเขียนขึ้น
ภาพ[N] picture, See also: drawing, sketch, painting, image, vision, Example: ความคิดคือความสามารถของมนุษย์ที่จะวาดภาพถึงอะไรๆ ได้ โดยไม่ต้องมีวัตถุจริงๆ มาปรากฏ, Count unit: ภาพ, Thai definition: รูปที่ปรากฏเห็น, สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิชาวาดเขียน[N] drawing, Syn. วาดเขียน, Example: ครูผู้สอนวิชาวาดเขียนปลื้มใจกับลูกศิษย์ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดวาดภาพนานาชาติ
ห้องรับแขก[N] drawing room, See also: reception hall, Example: ห้องน้ำเป็นหน้าตาของบ้านทัดเทียมกับห้องรับแขก, Count unit: ห้อง
วาดเขียน[N] drawing, Syn. วาดภาพ, Example: วันไหนเรียนวิชาวาดเขียน ลูกต้องทำเสื้อเลอะกลับมาทุกที, Thai definition: วิชาการเขียนรูปภาพต่างๆ
ภาพวาด[N] painting, See also: drawing, Example: ตึกแถวหลายหลังเรียงรายซับซ้อนกันเหมือนภาพวาดของจิตรกร, Thai definition: สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูป
เลขา[N] writing, See also: drawing, design, pattern, Syn. ลาย, รอยเขียน, การเขียน, Example: พระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขาเพื่อชมเชยความเอาใจใส่ของนายกรัฐมนตรี
รูปวาด[N] drawing, See also: sketch, Example: รูปวาดของจิตรกรที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่มีราคาแพงทั้งนั้น, Count unit: รูป, ใบ, แผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแปลน[n. exp.] (baēp plaēn) EN: drawing plan   FR: plan d'architecte [m]
หักบัญชี[v. exp.] (hak banchī) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank   FR: solder un compte
ห้องรับแขก [n.] (hǿng rapkhaēk) EN: parlour ; living room ; drawing room ; reception hall   FR: salon [m] ; accueil [m]
จิตร[n.] (jit) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design   FR: peinture [f]
การถอนฟัน[n. exp.] (kān thøn fan) EN: drawing a tooth   FR: extraction d'une dent [f]
กระดาษวาดเขียน[n. exp.] (kradāt wātkhīen) EN: drawing paper   FR: papier à dessin [m]
เลขา[n.] (lēkhā) EN: writing ; drawing ; graph ; graphics ; design ; pattern   FR: écriture [f]
หมุด[n.] (mut) EN: peg ; drawing pin ; cotter pin ; tin tack ; knot   FR: cheville [f] ; clavette [f]
เป๊ก[n.] (pek = pēk) EN: peg ; drawing pin ; thumbtack   FR: punaise [f] ; petit clou [m]
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph   FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; figure [f] ; cliché [m] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAWING    D R AO1 IH0 NG
DRAWINGS    D R AO1 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drawing    (v) drˈɔːɪŋ (d r oo1 i ng)
drawings    (n) drˈɔːɪŋz (d r oo1 i ng z)
drawing-pin    (n) drˈɔːɪŋ-pɪn (d r oo1 i ng - p i n)
drawing-pins    (n) drˈɔːɪŋ-pɪnz (d r oo1 i ng - p i n z)
drawing-room    (n) drˈɔːɪŋ-rum (d r oo1 i ng - r u m)
drawing-board    (n) drˈɔːɪŋ-bɔːd (d r oo1 i ng - b oo d)
drawing-rooms    (n) drˈɔːɪŋ-rumz (d r oo1 i ng - r u m z)
drawing-boards    (n) drˈɔːɪŋ-bɔːdz (d r oo1 i ng - b oo d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客厅[kè tīng, ㄎㄜˋ ㄊㄧㄥ, / ] drawing room (room for arriving guests); living room, #6,394 [Add to Longdo]
绘画[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] drawing; painting, #8,832 [Add to Longdo]
图画[tú huà, ㄊㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] drawing; picture, #17,316 [Add to Longdo]
示意图[shì yì tú, ㄕˋ ㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] drawing used to convey basic meaning; sketch; schema, #20,753 [Add to Longdo]
画虎类犬[huà hǔ lèi quǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ ㄌㄟˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] drawing a tiger like a dog (成语 saw); to make a fool of oneself by excessive ambition, #427,783 [Add to Longdo]
并条[bìng tiáo, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] drawing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modellzeichnung {f}drawing of a model [Add to Longdo]
Reißbrett {n}; Zeichenbrett {n}drawing board; drawing table [Add to Longdo]
Reißzeug {n}drawing set; drawing instruments [Add to Longdo]
Reißzwecke {f}drawing pin; pushpin [Br.] [Add to Longdo]
Schnürboden {m}drawing floor [Add to Longdo]
Verlosung {f}drawing lots [Add to Longdo]
Zeichenbrett {n} | Zeichenbretter {pl}drawing board | drawing boards [Add to Longdo]
Zeichenkarton {m}drawing cardboard [Add to Longdo]
Zeichenpapier {n}drawing paper [Add to Longdo]
Zeichenrahmen {m}drawing frame [Add to Longdo]
Zeichenstift {m}drawing pencil [Add to Longdo]
Zeichenunterricht {m}drawing lessons [Add to Longdo]
Zeichnung {f} | Zeichnungen {pl}drawing | drawings [Add to Longdo]
Ziehung {f} | Ziehungen {pl}drawing of lots | drawings of lots [Add to Longdo]
Zugnummer {f} | Zugnummern {pl}drawing card | drawing cards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさ通し;筬通し[おさとおし, osatooshi] (n) reed drawing-in (manuf.); denting [Add to Longdo]
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
キリリク[, kiririku] (n) (col) (See キリ番,リクエスト) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000) [Add to Longdo]
ドローイング[, doro-ingu] (n) drawing; (P) [Add to Longdo]
ドローイングソフトウェア[, doro-ingusofutouea] (n) {comp} drawing software [Add to Longdo]
ドローイングプログラム[, doro-ingupuroguramu] (n) {comp} drawing program [Add to Longdo]
ドローイングペーパー[, doro-ingupe-pa-] (n) drawing paper [Add to Longdo]
ドローイングボード[, doro-ingubo-do] (n) {comp} drawing board [Add to Longdo]
ドローソフトウェア[, doro-sofutouea] (n) {comp} drawing software [Add to Longdo]
ペン画[ペンが, pen ga] (n) pen drawing; pen-and-ink drawing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドローイングプログラム[どろーいんぐぷろぐらむ, doro-ingupuroguramu] drawing program [Add to Longdo]
ドローイングボード[どろーいんぐぼーど, doro-ingubo-do] drawing board [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
作図[さくず, sakuzu] drafting, drawing [Add to Longdo]
面画[めんが, menga] surface-drawing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drawing \Draw"ing\, n.
   1. The act of pulling, or attracting.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or the art of representing any object by means of
    lines and shades; especially, such a representation when
    in one color, or in tints used not to represent the colors
    of natural objects, but for effect only, and produced with
    hard material such as pencil, chalk, etc.; delineation;
    also, the figure or representation drawn.
    [1913 Webster]
 
   3. The process of stretching or spreading metals as by
    hammering, or, as in forming wire from rods or tubes and
    cups from sheet metal, by pulling them through dies.
    [1913 Webster]
 
   4. (Textile Manuf.) The process of pulling out and elongating
    the sliver from the carding machine, by revolving rollers,
    to prepare it for spinning.
    [1913 Webster]
 
   5. The distribution of prizes and blanks in a lottery.
    [1913 Webster]
 
   Note: Drawing is used adjectively or as the first part of
      compounds in the sense of pertaining to drawing, for
      drawing (in the sense of pulling, and of pictorial
      representation); as, drawing master or drawing-master,
      drawing knife or drawing-knife, drawing machine,
      drawing board, drawing paper, drawing pen, drawing
      pencil, etc.
      [1913 Webster]
 
   {A drawing of tea}, a small portion of tea for steeping.
 
   {Drawing knife}. See in the {Vocabulary}.
 
   {Drawing paper} (Fine Arts), a thick, sized paper for
    draughtsman and for water-color painting.
 
   {Drawing slate}, a soft, slaty substance used in crayon
    drawing; -- called also {black chalk}, or {drawing chalk}.
    
 
   {Free-hand drawing}, a style of drawing made without the use
    of guiding or measuring instruments, as distinguished from
    mechanical or geometrical drawing; also, a drawing thus
    executed.
    [1913 Webster] Drawing knife

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 draw \draw\ (dr[add]), v. t. [imp. {Drew} (dr[udd]); p. p.
   {Drawn} (dr[add]n); p. pr. & vb. n. {Drawing}.] [OE.
   dra[yogh]en, drahen, draien, drawen, AS. dragan; akin to
   Icel. & Sw. draga, Dan. drage to draw, carry, and prob. to
   OS. dragan to bear, carry, D. dragen, G. tragen, Goth.
   dragan; cf. Skr. dhraj to move along, glide; and perh. akin
   to Skr. dhar to hold, bear. [root]73. Cf. 2d {Drag}, {Dray} a
   cart, 1st {Dredge}.]
   1. To cause to move continuously by force applied in advance
    of the thing moved; to pull along; to haul; to drag; to
    cause to follow.
    [1913 Webster]
 
       He cast him down to ground, and all along
       Drew him through dirt and mire without remorse.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       He hastened to draw the stranger into a private
       room.                 --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       Do not rich men oppress you, and draw you before the
       judgment seats?            --James ii. 6.
    [1913 Webster]
 
       The arrow is now drawn to the head.  --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. To influence to move or tend toward one's self; to
    exercise an attracting force upon; to call towards itself;
    to attract; hence, to entice; to allure; to induce.
    [1913 Webster]
 
       The poet
       Did feign that Orpheus drew trees, stones, and
       floods.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All eyes you draw, and with the eyes the heart.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to come out for one's use or benefit; to extract;
    to educe; to bring forth; as:
    (a) To bring or take out, or to let out, from some
      receptacle, as a stick or post from a hole, water from
      a cask or well, etc.
      [1913 Webster]
 
         The drew out the staves of the ark. --2 Chron.
                          v. 9.
      [1913 Webster]
 
         Draw thee waters for the siege.  --Nahum iii.
                          14.
      [1913 Webster]
 
         I opened the tumor by the point of a lancet
         without drawing one drop of blood. --Wiseman.
    (b) To pull from a sheath, as a sword.
      [1913 Webster]
 
         I will draw my sword, my hand shall destroy
         them.               --Ex. xv. 9.
    (c) To extract; to force out; to elicit; to derive.
      [1913 Webster]
 
         Spirits, by distillations, may be drawn out of
         vegetable juices, which shall flame and fume of
         themselves.            --Cheyne.
      [1913 Webster]
 
         Until you had drawn oaths from him. --Shak.
    (d) To obtain from some cause or origin; to infer from
      evidence or reasons; to deduce from premises; to
      derive.
      [1913 Webster]
 
         We do not draw the moral lessons we might from
         history.             --Burke.
    (e) To take or procure from a place of deposit; to call
      for and receive from a fund, or the like; as, to draw
      money from a bank.
    (f) To take from a box or wheel, as a lottery ticket; to
      receive from a lottery by the drawing out of the
      numbers for prizes or blanks; hence, to obtain by good
      fortune; to win; to gain; as, he drew a prize.
    (g) To select by the drawing of lots.
      [1913 Webster]
 
         Provided magistracies were filled by men freely
         chosen or drawn.         --Freeman.
      [1913 Webster]
 
   4. To remove the contents of; as:
    (a) To drain by emptying; to suck dry.
      [1913 Webster]
 
         Sucking and drawing the breast dischargeth the
         milk as fast as it can generated. --Wiseman.
    (b) To extract the bowels of; to eviscerate; as, to draw a
      fowl; to hang, draw, and quarter a criminal.
      [1913 Webster]
 
         In private draw your poultry, clean your tripe.
                          --King.
      [1913 Webster]
 
   5. To take into the lungs; to inhale; to inspire; hence,
    also, to utter or produce by an inhalation; to heave.
    "Where I first drew air." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Drew, or seemed to draw, a dying groan. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To extend in length; to lengthen; to protract; to stretch;
    to extend, as a mass of metal into wire.
    [1913 Webster]
 
       How long her face is drawn!      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And the huge Offa's dike which he drew from the
       mouth of Wye to that of Dee.     --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   7. To run, extend, or produce, as a line on any surface;
    hence, also, to form by marking; to make by an instrument
    of delineation; to produce, as a sketch, figure, or
    picture.
    [1913 Webster]
 
   8. To represent by lines drawn; to form a sketch or a picture
    of; to represent by a picture; to delineate; hence, to
    represent by words; to depict; to describe.
    [1913 Webster]
 
       A flattering painter who made it his care
       To draw men as they ought to be, not as they are.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       Can I, untouched, the fair one's passions move,
       Or thou draw beauty and not feel its power? --Prior.
    [1913 Webster]
 
   9. To write in due form; to prepare a draught of; as, to draw
    a memorial, a deed, or bill of exchange.
    [1913 Webster]
 
       Clerk, draw a deed of gift.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. To require (so great a depth, as of water) for floating;
     -- said of a vessel; to sink so deep in (water); as, a
     ship draws ten feet of water.
     [1913 Webster]
 
   11. To withdraw. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]
 
        Go wash thy face, and draw the action. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To trace by scent; to track; -- a hunting term.
     [1913 Webster]
 
   13. (Games)
     (a) (Cricket) To play (a short-length ball directed at
       the leg stump) with an inclined bat so as to deflect
       the ball between the legs and the wicket.
     (b) (Golf) To hit (the ball) with the toe of the club so
       that it is deflected toward the left.
     (c) (Billiards) To strike (the cue ball) below the center
       so as to give it a backward rotation which causes it
       to take a backward direction on striking another
       ball.
     (d) (Curling) To throw up (the stone) gently.
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   14. To leave (a contest) undecided; as, the battle or game
     was drawn. "Win, lose, or draw."
     [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   Note: Draw, in most of its uses, retains some shade of its
      original sense, to pull, to move forward by the
      application of force in advance, or to extend in
      length, and usually expresses an action as gradual or
      continuous, and leisurely. We pour liquid quickly, but
      we draw it in a continued stream. We force compliance
      by threats, but we draw it by gradual prevalence. We
      may write a letter with haste, but we draw a bill with
      slow caution and regard to a precise form. We draw a
      bar of metal by continued beating.
      [1913 Webster]
 
   {To draw a bow}, to bend the bow by drawing the string for
    discharging the arrow.
 
   {To draw a cover}, to clear a cover of the game it contains.
    
 
   {To draw a curtain}, to cause a curtain to slide or move,
    either closing or unclosing. "Night draws the curtain,
    which the sun withdraws." --Herbert.
 
   {To draw a line}, to fix a limit or boundary.
 
   {To draw back}, to receive back, as duties on goods for
    exportation.
 
   {To draw breath}, to breathe. --Shak.
 
   {To draw cuts} or {To draw lots}. See under {Cut}, n.
 
   {To draw in}.
     (a) To bring or pull in; to collect.
     (b) To entice; to inveigle.
 
   {To draw interest}, to produce or gain interest.
 
   {To draw off}, to withdraw; to abstract. --Addison.
 
   {To draw on}, to bring on; to occasion; to cause. "War which
    either his negligence drew on, or his practices procured."
    --Hayward.
 
   {To draw (one) out}, to elicit cunningly the thoughts and
    feelings of another.
 
   {To draw out}, to stretch or extend; to protract; to spread
    out. -- "Wilt thou draw out thine anger to all
    generations?" --Ps. lxxxv. 5. "Linked sweetness long drawn
    out." --Milton.
 
   {To draw over}, to cause to come over, to induce to leave one
    part or side for the opposite one.
 
   {To draw the longbow}, to exaggerate; to tell preposterous
    tales.
 
   {To draw (one) to} or {To draw (one) on to} (something), to
    move, to incite, to induce. "How many actions most
    ridiculous hast thou been drawn to by thy fantasy?"
    --Shak.
 
   {To draw up}.
     (a) To compose in due form; to draught; to form in
       writing.
     (b) To arrange in order, as a body of troops; to array.
       "Drawn up in battle to receive the charge." --Dryden.
 
   Syn: To {Draw}, {Drag}.
 
   Usage: Draw differs from drag in this, that drag implies a
      natural inaptitude for drawing, or positive
      resistance; it is applied to things pulled or hauled
      along the ground, or moved with toil or difficulty.
      Draw is applied to all bodies moved by force in
      advance, whatever may be the degree of force; it
      commonly implies that some kind of aptitude or
      provision exists for drawing. Draw is the more general
      or generic term, and drag the more specific. We say,
      the horses draw a coach or wagon, but they drag it
      through mire; yet draw is properly used in both cases.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drawing
   n 1: an illustration that is drawn by hand and published in a
      book, magazine, or newspaper; "it is shown by the drawing
      in Fig. 7"
   2: a representation of forms or objects on a surface by means of
     lines; "drawings of abstract forms"; "he did complicated pen-
     and-ink drawings like medieval miniatures"
   3: the creation of artistic pictures or diagrams; "he learned
     drawing from his father" [syn: {drawing}, {draftsmanship},
     {drafting}]
   4: players buy (or are given) chances and prizes are distributed
     by casting lots [syn: {lottery}, {drawing}]
   5: act of getting or draining something such as electricity or a
     liquid from a source; "the drawing of water from the well"
     [syn: {drawing}, {drawing off}]
   6: the act of moving a load by drawing or pulling [syn: {draft},
     {draught}, {drawing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top