ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

layout

L EY1 AW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -layout-, *layout*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
layout(n) โครงงาน, See also: แผนงาน, Syn. plan, sketch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
layout(เล'เอาทฺ) n. โครงงาน, แผนงาน, การแผ่ออก, การออกแบบ, สถานที่, สถานการณ์, สภาพ, ชุดเครื่องมือหรืออุปกรณ์, Syn. laying out, plan
graphic layoutการออกแบบงานพิมพ์หมายถึง การออกแบบหน้าหนังสือหรือเอกสารที่ประกอบด้วยข้อความ (text) และภาพประกอบ (graphics) ให้แลดูสวยงาม ตามสมัยนิยม
page layoutการกำหนดหน้าหมายถึง การออกแบบหน้ากระดาษ โดยกำหนดจัดเรียงข้อความและภาพประกอบในแต่ละหน้าให้แลดูสวยงาม เริ่มตั้งแต่กำหนดขอบหน้ากระดาษ (margin) จำนวนบรรทัด การแบ่งคอลัมน์ ฯ วิธีการดังกล่าวอาจใช้โปรแกรมประเภทงานพิมพ์ตั้งโต๊ะช่วยก็ได้ เป็นต้นว่า PageMaker, Ventura Publisher, QuarkXpress เพราะมีคำสั่งเฉพาะในเรื่องการจัดหน้าแบบต่าง ๆ การโปรยอักษรรอบภาพ รวมทั้งการดึงเอาภาพ กราฟ ตารางจัดการ ฯ จากโปรแกรมอื่นมาแทรกใส่ให้สะดุดตา การลด/ขยายขนาดของภาพให้เหมาะกับเนื้อที่ได้ ดู desktop publishing ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
layout(n) แผนผัง, แผนงาน, โครงการ, แบบ, สถานการณ์, สภาพ, สถานที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
layout๑. การวางผัง๒. ผัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
layout planแผนผังบริเวณ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Layout (Printing)การจัดหน้า (การพิมพ์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What we have here, my friend, is an entire layout of the archives.เรามาอยู่ที่นี่เพราะอะไรหรือ เพื่อน, เพราะมันมีสิ่งที่สำคัญอยู่ไง. National Treasure (2004)
And this layout for the "Winter Wonderland" spread...เลย์เอาท์สองหน้า ของมหัศจรรย์หน้าหนาวนี่... The Devil Wears Prada (2006)
The biggest ad buy of the year, and the only paid layout editorial ever works on.ลูกค้ารายใหญ่ของปีนี้\ จ่ายสดซะด้วย Pilot (2006)
That travel layout you did with the tiki torches, wow, that was-- that was really gorgeous.ภาพถ่ายท่องเที่ยวที่คุณถ่ายกับคบเพลิงไม้นั่น ว้าว มันช่าง สวยมากจริงๆค่ะ Pilot (2006)
I saw the layout you made for Fabia.ผมเห็นรูปแบบการจัดวาง ที่คุณทำมันสำหรับฟาเบีย Pilot (2006)
If you look at the layout of the holmes murder castle, there's other torture chambersinside the walls, right?ดูผังประสาทของโฮล์มสิ - มีห้องทรมานในผนังพวกนี้ ใช้มั๊ย? - ใช่ No Exit (2006)
It has the exact same layout and no one will ever know the difference.ห้องเหมือนกันทุกอย่าง และจะไม่มีใครเห็นถึงความแตกต่างเลย 1408 (2007)
It shows the layout of his property, and its proximity to every other house on his street.มันแสดงแผนผังของที่ดินเขา และบ้านที่อยู่ใกล้เคียงทุกหลังบนถนนนั้น เขามี.. Blow Out (2008)
WHAT, LIKE A DISGUISE? THE FIRE CAPTAIN SAID THE UNSUB KNEW THE LAYOUT OF THE MOVIE THEATER.ซึ่งจะทำให้เขามองเห็นทางเข้าออกได้ทุกมุม House on Fire (2009)
- We've just done a layout over here.นี่คือเรื่องราวทั้งหมด The Bang Bang Club (2010)
I need your complete security layout of Langley.อยากได้แผนผังรักษาความปลอดภัย ของแลงลีย์หน่อย RED (2010)
How well do you know the layout inside?คุณรู้จักแผนผังข้างในดีแค่ไหน? Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผนผัง[phaēnphang] (n) EN: diagram ; plan ; layout ; scheme ; plot  FR: plan [ m ] ; schéma [ m ] ; représentation [ f ] ; croquis [ m ] ; diagramme [ m ] ; organigramme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LAYOUT L EY1 AW2 T
LAYOUTS L EY1 AW2 T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestückungsplan { m }layout diagram [Add to Longdo]
Layout { n }layout [Add to Longdo]
Layouter { m }; Layouterin { f }layout artist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
設計[せっけい, sekkei] (n, vs) plan; design; layout; (P) #1,013 [Add to Longdo]
レイアウト[reiauto] (n, vs) layout; (P) #10,142 [Add to Longdo]
キーボードの配置[キーボードのはいち, ki-bo-do nohaichi] (n) { comp } keyboard layout [Add to Longdo]
コマ割り[コマわり, koma wari] (n) panel layout [Add to Longdo]
コンプリヘンシブレイアウト[konpurihenshibureiauto] (n) comprehensive layout [Add to Longdo]
ネットワーク構成[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] (n) { comp } network configuration; network layout [Add to Longdo]
プラントレイアウト[purantoreiauto] (n) plant layout [Add to Longdo]
ページレイアウトプログラム[pe-jireiautopuroguramu] (n) { comp } page layout program [Add to Longdo]
レイアウトシステム[reiautoshisutemu] (n) layout-system [Add to Longdo]
レイアウトセル[reiautoseru] (n) { comp } layout cell [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ形式[データけいしき, de-ta keishiki] data layout [Add to Longdo]
ネットワーク構成[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] network configuration, network layout [Add to Longdo]
ページレイアウトプログラム[ぺーじれいあうとぷろぐらむ, pe-jireiautopuroguramu] page layout program [Add to Longdo]
レイアウト[れいあうと, reiauto] layout [Add to Longdo]
割付けの流れ[わりつけのながれ, waritsukenonagare] layout stream [Add to Longdo]
割付け構造[わりつけこうぞう, waritsukekouzou] layout structure [Add to Longdo]
割付け順番[わりつけじゅんばん, waritsukejunban] sequential layout order [Add to Longdo]
割付け処理[わりつけしょり, waritsukeshori] layout process [Add to Longdo]
割付け体裁[わりつけていさい, waritsuketeisai] layout style [Add to Longdo]
割付け対象体[わりつけたいしょうたい, waritsuketaishoutai] layout object [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  layout
      n 1: a plan or design of something that is laid out
      2: the act of laying out (as by making plans for something)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Layout /leːaut/ 
   layout

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top