Search result for

planas

(276 entries)
(0.0436 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planas-, *planas*, plana
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา planas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *planas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planar[ADJ] เกี่ยวกับที่ราบ
esplanade[N] พื้นที่โล่งๆ ยาวๆ (โดยเฉพาะที่ใกล้ทะเล) ใช้สำหรับเดินเล่นหรือขับรถเล่น, Syn. boardwalk
explanation[N] การอธิบาย, การชี้แจง, การขยายความ, See also: คำอธิบาย, Syn. clarification, demonstration
explanation[N] คำชี้แจง, See also: คำอธิบาย, Syn. clarification, demonstration
self-explanatory[ADJ] ชัดแจ้งในตัวเอง, See also: แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ซึ่งไม่ต้องอธิบาย, Syn. clear, intelligible, obvious, Ant. obscure, uncertain, vague

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aplanatic(แอพพละแนท'ทิค) adj. ไม่มีการบ่ายบนทางทรงกรมหรือสี (..spherical aberration)
complanate(คอม'พละเนท) adj. เรียบ,มีผิวเรียบ, See also: complanation n. ดูcomplanate
coplanar(โคเพล'นะ) adj. บนที่ราบเดียวกัน., See also: coplanarity n.
explanation(เอคซฺพลเน'เชิน) n. การอธิบาย,การชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,สิ่งที่ชี้แจง,ความหมาย,คำอธิบาย,คำชี้แจง
explanative(เอคซฺเพลน'นะทอรี,-ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย,ซึ่งเป็นการชี้แจง
explanatory(เอคซฺเพลน'นะทอรี,-ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย,ซึ่งเป็นการชี้แจง
self-explanatoryadj. ชัดแจ้งในตัวของมัน,แน่ชัด, Syn. self-explaining

English-Thai: Nontri Dictionary
explanation(n) การชี้แจง,การอธิบาย,การบรรยาย,คำชี้แจง,คำอธิบาย
explanatory(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการชี้แจง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelvis, flat; pelvis planaเชิงกรานแบนผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis plana; pelvis, flatเชิงกรานแบนผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
planar networkข่ายงานเชิงระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
planar graphกราฟเชิงระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lens, aplanaticเลนส์แก้ความคลาด (แสง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aplanaticไม่เคลื่อนที่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aplanatic lensเลนส์แก้ความคลาด (แสง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
altiplanationการยวบตัวจนราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
applanate; tabularแบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
applanationการเป็นที่ราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
memorandum, explanatoryบันทึกหลักการและเหตุผล (ประกอบร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
memorandum, explanatoryบันทึกหลักการและเหตุผล (ประกอบร่างกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressed; complanateแบนข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
complanate; compressedแบนข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coplanarร่วมระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
flat pelvis; pelvis planaเชิงกรานแบนผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
explanatory memorandumบันทึกหลักการและเหตุผล (ประกอบร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
explanatory memorandumบันทึกหลักการและเหตุผล (ประกอบร่างกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
explanateแผ่แบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tabular; applanateแบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cornea Planaกระจกตาดำแบนกว่าปกติ [การแพทย์]
Coxa Planaหัวกระดูกต้นขาแบน [การแพทย์]
Lipid Bilayers, Planarชั้นไขมัน 2 ชั้น [การแพทย์]
Molecules, Planar Monocyclicโมเลกุลที่อยู่ในระนาบเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want an explanation.- มีเวลาให้ผมได้ขอโทษบ้างมั๊ย? - ฉันไม่ต้องการคำขอโทษ! Committed (2008)
It's the only explanation for the irrational behavior that has been plaguing the colony, the crew, and now the officers.นี่คือคำอธิบาย พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล ที่ละบาดทั่วนิคม ทั้งลูกเรือและเจ้าหน้าที่ทุกคน Dead Space: Downfall (2008)
There is a simple explanation.นี่เป็นการอธิบายง่ายๆ Birthmarks (2008)
Perfectly reasonable explanation.เหตุผลที่สมบูรณ์แบบ คำอธิบาย The Itch (2008)
That's your rational explanation of her emotional response.นั่นคือเหตุผลที่คุณอธิบายเกี่ยวกับอารมณ์เธอ Emancipation (2008)
That was her explanation.นั่นเป็นเหตุผลที่เธออธิบาย Emancipation (2008)
- I'm just saying it's understandable. - You only have to understand something if it needs an explanation.ฉันแค่พูดว่ามันเข้าใจได้น่ะ คุณต้องเข้าใจบางอย่าง Dying Changes Everything (2008)
I met my needs. End of explanation.ฉันได้ที่ต้องการแล้ว จบการอธิบาย Dying Changes Everything (2008)
Gaius. Can you offer any explanation for this?ไกรอัส เจ้าสามารถอธิบายมันได้ไหม The Labyrinth of Gedref (2008)
I cannot think of a scientific explanation.ข้าไม่สามารถอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
I suppose you have some explanation for this, Merlin?ข้าหวังว่าเจ้าจะอธิบายได้ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Now, Mr. Toorop, I believe I owe you some explanation.เอาเถอะ คุณทูรอฟ ผมยังค้างคำอธิบายบางเรื่องกับคุณ Babylon A.D. (2008)
- There is no other explanation.ไม่มีคำอธิบายอื่น Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- There's always another explanation.- มักจะมีคำอธิบายอื่น Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And so we might have memories of our own, we sold my father's house on Esplanade.และเพื่อให้พวกเราได้ระลึกถึง เราขายบ้านเอสพานาสของพ่อผม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
That's the best explanation you can come up with?นั่นเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุด ที่จะหาได้แล้วรึไง? Day of the Dead (2008)
And then one day she was gone, without explanation.แล้วอยู่ๆ ก็หนีไปโดยไม่บอกอะไรเลย Inkheart (2008)
Leaving without an explanation?จะไปโดยไม่อธิบายอะไรเลยเหรอ? Episode #1.7 (2008)
No explanation, huh?ไม่อธิบายเหรอ, หือ ? Episode #1.7 (2008)
So to avoid any messy explanations and stay off the Company's radar-- you need to keep your heads down and your ears open.พูดให้ง่ายก็คือ อยู่ให้ห่างจากเรดาร์ คุณต้องคอยระมัดระวังและเปิดหูเปิดตาเอาไว้ Breaking and Entering (2008)
Look, I'm sure there's a reasonable explanation for all of this;ฟังนะครับ ผมเชื่อว่ามันต้องมีเหตุผลที่ด ีที่อธิบายเรื่องทั้งหมดนี้ได้ Changeling (2008)
You see, there's a perfectly sound medical explanation for all of this;เห็นมั้ยครับ มันมีคำอธิบายที่เชื่อถือได้ทางการแพทย์ สำหรับเรื่องทั้งหมดนี่ Changeling (2008)
I suppose he doesn't owe me an explanation or anything.ชั้น ชั้นสมมติว่าเขาไม่เคยเป็นหนี้บุญคุณชั้น The Echo (2008)
Even if you can't imagine the explanation, Sister, remember there are things beyond your knowledge.หากว่าคุณไม่สามารถคาดเดาขยายต่อได้,ซิสเตอร์ จำไว้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่าง อยู่ไกลเกินกว่าที่คุณจะหยั่งรู้ได้ Doubt (2008)
It may not be. There could be some other explanation. I don't know.อาจจะไม่ใช่ มันอาจจะมีคำอธิบายอื่น ฉันไม่รู้ The Happening (2008)
Look, you don't owe me any explanation.ฟังน่ะคุณไม่ได้ติดหนี้คำอธิบายฉัน Nights in Rodanthe (2008)
He didn't want an explanation, Paul!เขาไม่ได้ต้องการคำอธิบาย พอล Nights in Rodanthe (2008)
Is that an explanation of her behavior?นี่คือคำอธิบายสำหรับสิ่งที่เธอทำเหรอคะ The Reader (2008)
You better have a damn good explanation about what just happened.คุณต้องมีคำอธิบายที่ดีหน่อยล่ะ สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น Blow Out (2008)
You better have one hell of an explanationแกต้องมีคำอธิบายดีๆล่ะ Fast & Furious (2009)
I'm sure there's some explanation.ย่ามั่นใจว่าเรื่องนี้มีคำอธิบายนะ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
There's only one explanation.มีคำอธิบายอย่างเดียวครับ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
That's our best explanation for him being there.นั่นคือคำอธิบายที่ดีที่สุดของเรา Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Did he have an explanation?เค้าได้อธิบายให้คุณฟังหรือยัง Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I want an explanation and I want it now.ฉันต้องการคำอธิบาย และต้องการมันเดี๋ยวนี้! Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Look, Larry, I told you what happened. I feel like you owe me an explanation.แลร์รี่ ผมบอกคุณทุกอย่างแล้ว ถึงตาคุณบอกผมบ้าง Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Is it a long explanation?ทำไม? ต้องอธิบายนานมากนักเหรอ Duplicity (2009)
No excuses! No explanations.ไม่มีคำแก้ตัว หรือคำอธิบายใดๆทั้งนั้น Julie & Julia (2009)
I'd like an explanation of what happened the night you and finn garrety were arrested.ฉันต้องการคำอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น คืนที่คุณกับฟินน์ กาแรตตี้ถูกจับ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
There has to be some other explanation. She didn't come from an insane asylum.แต่มันน่าจะมีคำอธิบายอย่างอื่นนะ เธอไม่ได้มาจากโรงพยาบาลบ้า Orphan (2009)
What if there were simpler explanations for the wanderers?ถ้าหากมันมีคำอธิบายที่ง่ายกว่า ในการอธิบายดาวเคราะห์ล่ะ Agora (2009)
Well, and there are just as many explanations and reasons.และนี้ไง มากมาย ที่อธิบายและเหตุผล. The Fourth Kind (2009)
WOMAN 1 I saw something spectacular in the sky last night that I have no explanation forฉันเห็นบางสิ่ง.. ช่างงดงามบนท้องฟ้าเมื่อคืนนี้ ที่ฉันไม่อาจจะอธิบายได้ The Fourth Kind (2009)
Well, there's only one explanation.งั้น ก็มีคำอธิบายอยู่ข้อเดียว The Monster at the End of This Book (2009)
- An explanation.คำอธิบาย When the Levee Breaks (2009)
A simple explanation... only I'm not seeing it.คำอธิบายกล้วยๆ แค่ฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนเท่านั้น และฉันคิดจนหัวแทบจะระเบิด Bit by a Dead Bee (2009)
I'd like an explanation.ผมไม่ชอบท่าทางคำอธิบายแบบนี้เลย Breakage (2009)
I don't owe you an explanation.ผมไม่ได้ติดหนี้คุณเรื่องอธิบาย Peekaboo (2009)
I need an explanation.I need an explanation. Home Is the Place (2009)
A perfectly innocent explanation.คำอธิบายใสซื่อสมบูรณ์ Crime Doesn't Pay (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
planaAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
planaAre you satisfied with my explanation?
planaCan you give me a geological explanation of lava?
planaDon't hesitate to ask questions if you don't understand my explanation.
planaDo you have anything to add to his explanation?
planaExperts have failed to come up with an explanation of why the explosion happened.
planaHe didn't press her for an explanation.
planaHe gave an explanation of the machine.
planaHe gave me an explanation for his mistake.
planaHe gave no explanation why he had been absent.
planaHe gave us an explanation about the new billing system.
planaHe gives plain, simple explanation.
planaHe looked at me for an explanation.
planaHe looked satisfied with my explanation.
planaHe offered no specific explanation for his strange behavior.
planaHer explanation is by no means satisfactory.
planaHer explanation of the problem added up to nonsense.
planaHer explanation was to the point.
planaHe seems satisfied with my explanation.
planaHe was hard put to find out an explanation.
planaHe was so drunk that his explanation did not make sense.
planaHis explanation cleared up the first problem, but I was still confused about the second.
planaHis explanation didn't come across well.
planaHis explanation doesn't make sense at all.
planaHis explanation is beside the point.
planaHis explanation is by no means satisfactory.
planaHis explanation is far from satisfactory.
planaHis explanation is not clear.
planaHis explanation is too obscure to understand.
planaHis explanation is unconvincing.
planaHis explanation of the problem adds up to nonsense.
planaHis explanation proved to be right after all.
planaHis explanation that a solution would take time didn't satisfy anyone.
planaHis explanation was by no means satisfactory.
planaHis explanation was not satisfactory.
planaHis explanation was quite above me.
planaHis explanation was too sketchy. I didn't understand it.
planaI am not satisfied with your explanation.
planaI can't recollect his explanation.
planaI couldn't think up such a brief explanation.
planaI demand an explanation for this mistake.
planaI'm none the wiser for his explanation.
planaI need a concise explanation.
planaI shall want an explanation of your behavior.
planaI think it doubtful whether he understood my explanation.
planaI want to get a satisfactory explanation for your conduct.
planaI was convinced by his explanation.
planaI was mixed up by the confusing explanation.
planaJane no longer needed an explanation of Mt. Fuji.
planaMy explanation may sound strange.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรรถาธิบาย[N] explanation, See also: elucidation, Syn. คำอธิบาย, Example: พระภิกษุกำลังให้อรรถาธิบายแก่ศิษย์, Thai definition: การอธิบายขยายความ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำจำกัดความ[N] definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำนิยาม, คำอธิบายศัพท์, ความหมาย, Example: มนุษย์สามารถทำตัวเองให้อยู่เหนือคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองได้เพราะมนุษย์เกิดมาจากความว่างเปล่า, Count unit: คำ, Thai definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำอธิบาย[N] explanation, See also: caption, exposition, explication, elucidation, Syn. คำชี้แจง, Example: คำอธิบายนี้ถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนต้องนำไปลองปฏิบัติจริงๆ, Count unit: เรื่อง, ข้อ, ประการ
คำอธิบายศัพท์[N] definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำนิยาม, คำจำกัดความ, ความหมาย, Example: คำอธิบายศัพท์ของพจนานุกรมเล่มนี้ให้ความหมายชัดเจนและเข้าใจง่าย, Thai definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำนิยาม[N] definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำจำกัดความ, คำอธิบายศัพท์, Example: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 ให้คำนิยามว่าจริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, Thai definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำบรรยาย[N] lecture, See also: narration, expository, explanation, relation, speech, Syn. ปาฐกถา, Example: หากเราสนใจฟังคำบรรยายของอาจารย์ เราก็จะไม่ได้ยินเสียงอื่นๆ เลย, Count unit: เรื่อง
คำชี้แจง[N] explanation, See also: elucidation, exposition, reason, explication, clarification, commentary, Syn. คำอธิบาย, Example: อาจารย์ต้องการคำชี้แจงจากนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการประท้วง, Count unit: คำ
คำแปล[N] meaning, See also: explanation, exposition, Syn. คำอธิบาย, คำนิยาม, Example: ผู้ทำพจนานุกรมจะต้องหาคำแปลที่สั้นที่สุดและชัดเจนที่สุดมาใช้
วิสัชนา[N] answer, See also: reply, explanation, elucidation, Syn. คำตอบ, การตอบ, Ant. คำถาม, การถาม, ปุจฉา, Example: ผมไม่ทราบว่า ท่านอาจารย์จะกรุณาประทานวิสัชนามาให้
อุเทศ[N] explanation, See also: illustration, Thai definition: การยกขึ้นแสดง, การยกขึ้นชี้แจง
อาเทศ[N] explanation, See also: narration, Syn. คำชี้แจง, คำบอกเล่า
การนิยาม[N] definition, See also: explanation, clarification, Syn. การให้ความหมาย, การกำหนดความหมาย, Example: โปรแกรมส่วนนี้ คือโปรแกรมส่วนที่ช่วยผู้ชำนาญการในการนิยามฐานความรู้ขึ้นมารวม ตลอดทั้งช่วยในการปรับปรุงฐานความรู้นั้นให้ถูกต้อง, Thai definition: การกำหนดหรือการจำกัดความหมายที่แน่นอน
การพรรณนา[N] description, See also: explanation, depiction, portrayal, describing, Syn. การอธิบาย, การบรรยาย, การเล่าเรื่อง, Example: ในวิชาภาษาไทยมีแบบฝึกหัดเรื่องการพรรณนา โดยจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนฝึกพรรณนาและส่งให้ครูตรวจและแก้ไข, Thai definition: การกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ
การขยายความ[N] explanation, See also: elucidation, Syn. การอธิบาย, Example: การขยายความจะทำให้คนฟังเข้าใจง่ายขึ้น
การชี้แจง[N] explanation, See also: exposition, elucidation, clarification, Syn. การบอกกล่าว, การอธิบาย, Example: ได้มีการชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงกฎการเลือกตั้งใหม่, Thai definition: การพูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน
อนุศาสน์[N] explanation, Syn. คำชี้แจง, Example: พ่อแม่ให้อนุศาสน์ทุกอย่างแก่ลูกตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิต, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถาธิบาย[n.] (atthāthibāi) EN: explanation   
การอธิบาย[n.] (kān athibāi) EN: explanation   FR: explication [f]
การขยายความ[n. exp.] (kān khayāi khwām) EN: explanation ; elucidation   FR: amplification [f]
การตีความ[n.] (kān tīkhwām ) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition   FR: interprétation [f] ; explication [f]
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibāi) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark   FR: explication [f] ; éclaircissement [m]
คำชี้แจง[n. exp.] (khamchījaēng) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary   FR: explication [f] ; raison [f]
คำนิยาม[n.] (khamniyām) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition   FR: définition [f]
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment   FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]
ลาน[n.] (lān) EN: open space ; lawn ; ground ; field ; yard ; court ; courtyard ; place ; plaza ; hall   FR: cour [f] ; aire [f] ; espace [m] ; place [f] ; esplanade [f] ; champ [m] ; piazza [f]
ร่วมระนาบ[adj.] (ruam ranāp) EN: coplanar   FR: coplanaire
ต้องอธิบายได้[X] (tǿng athibāi dāi) EN: accountable ; expected to give an explanation   FR: supposé fournir des explications
วิสัชนา[n.] (wisatchanā) EN: answer ; explanation   FR: explication [f] ; réponse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANAR    P L EY1 N ER0
PLANAS    P L AE1 N AH0 Z
ABPLANALP    AE1 B P L AH0 N AE0 L P
ESPLANADE    EH2 S P L AH0 N AA1 D
NONPLANAR    N AA0 N P L EY1 N ER0
PLANARIAN    P L AH0 N EH1 R IY0 AH0 N
EXPLANATION    EH2 K S P L AH0 N EY1 SH AH0 N
EXPLANATORY    IH0 K S P L AE1 N AH0 T AO2 R IY0
EXPLANATIONS    EH2 K S P L AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
esplanade    (n) (e2 s p l @ n ei1 d)
esplanades    (n) (e2 s p l @ n ei1 d z)
explanation    (n) (e2 k s p l @ n ei1 sh @ n)
explanatory    (j) (i1 k s p l a1 n @ t r ii)
explanations    (n) (e2 k s p l @ n ei1 sh @ n z)
self-explanatory    (j) - (s e1 l f - i k s p l a1 n @ t r ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
説明[せつめい, setsumei] Thai: การอธิบาย English: explanation (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufklärung verlangen; Aufschluss verlangen (über)to demand an explanation (of) [Add to Longdo]
Bahnfahrplanauskunft {f}train schedule information [Add to Longdo]
Begründung {f}statement of grounds; explanatory statement [Add to Longdo]
Ebene {f}coplanarity [Add to Longdo]
Einflussgröße {f}explanantory variable; cause variabl [Add to Longdo]
Erklärung {f}; Erläuterung {f}; Darlegung {f} | Erklärungen {pl}explanation | explanations [Add to Longdo]
Erklärung {f}; Deutung {f}explanation [Add to Longdo]
Flachsenker {m} zum Planansenkenspotfacer [Add to Longdo]
Planansenkkopf {m} [techn.]spotfacing cutter [Add to Longdo]
Scheibenfilter {m} [techn.]planar array filter; transverse monolith filter [Add to Longdo]
eben; flach {adj}planar [Add to Longdo]
eben quer zur Schlagrichtungcross-coplanar to impact direction [Add to Longdo]
erklärendexplanatory [Add to Longdo]
koplanar {adj}coplanar [Add to Longdo]
schwer zu erklärendifficult of explanation [Add to Longdo]
selbst erklärend; selbstdokumentierend; unmittelbar verständlich {adj}self-explanatory [Add to Longdo]
Ich warte auf Ihre Erklärung.I'm waiting to hear your explanation. [Add to Longdo]
Planaltoeremit {m} [ornith.]Planalto Hermit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴんと来る[ぴんとくる, pintokuru] (vk) to get (a joke or explanation); to strike home; to know intuitively [Add to Longdo]
エスプラネード[, esupurane-do] (n) esplanade [Add to Longdo]
プラナリア[, puranaria] (n) planarian (any flatworm of family Planaria) (lat [Add to Longdo]
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words [Add to Longdo]
迂言[うげん, ugen] (n) roundabout explanation [Add to Longdo]
解字[かいじ, kaiji] (n) explanation of a kanji [Add to Longdo]
解釈[かいしゃく, kaishaku] (n,vs) explanation; interpretation; (P) [Add to Longdo]
解説[かいせつ, kaisetsu] (n,vs,adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P) [Add to Longdo]
絵解き[えとき, etoki] (n,vs) explanation of a picture; explanation by pictures [Add to Longdo]
割り切る(P);割切る[わりきる, warikiru] (v5r,vt) (1) to find a clear solution; to come to a clean decision; to give a clear explanation; (2) to divide; (P) [Add to Longdo]
関説[かんせつ;かんぜい(ok), kansetsu ; kanzei (ok)] (n,vs) (obsc) allusion; alluding; related explanation [Add to Longdo]
詰問[きつもん, kitsumon] (n,vs) cross-examination; close questioning; demanding an explanation; (P) [Add to Longdo]
訓解[くんかい, kunkai] (n) interpretation; explanation [Add to Longdo]
厳談[げんだん, gendan] (n,vs) strong protest; demand for an explanation; serious talk [Add to Longdo]
言い開き;言開き[いいひらき, iihiraki] (n) explanation; justification; vindication [Add to Longdo]
言い訳(P);言訳;言い分け;言分け[いいわけ, iiwake] (n,vs) (1) excuse; (2) explanation; (P) [Add to Longdo]
講説[こうせつ;こうぜつ;こうぜち, kousetsu ; kouzetsu ; kouzechi] (n,vs) explanation (by lecture) [Add to Longdo]
懇切丁寧[こんせつていねい, konsetsuteinei] (n,adj-na) (an explanation, advice, etc. being) kind, careful, and thorough [Add to Longdo]
再説[さいせつ, saisetsu] (n,vs) repeated explanation [Add to Longdo]
砕けた[くだけた, kudaketa] (adj-f) (1) easy (e.g. explanation, description); plain; familiar; (2) informal (e.g. greeting, expression); friendly; affable (e.g. person) [Add to Longdo]
細説[さいせつ, saisetsu] (n,vs) detailed explanation [Add to Longdo]
散歩道[さんぽみち, sanpomichi] (n) promenade; walk; esplanade [Add to Longdo]
始末書[しまつしょ, shimatsusho] (n) written explanation or apology [Add to Longdo]
詞書き;言葉書き;詞書[ことばがき, kotobagaki] (n) foreword to a collection of poems; preface; explanatory notes; captions [Add to Longdo]
自明[じめい, jimei] (adj-na,n,adj-no) obvious; self-evident; trivial; axiomatic; self-explanatory; (P) [Add to Longdo]
釈義[しゃくぎ, shakugi] (n) exegesis; explanation of a text; commentary on a text [Add to Longdo]
釈義学[しゃくぎがく, shakugigaku] (n) (1) exegesis; explanation of a text; commentary on a text; (2) study of biblical interpretation [Add to Longdo]
釈然[しゃくぜん;せきぜん, shakuzen ; sekizen] (adj-t,adv-to) fully satisfied; well satisfied (e.g. with an explanation or apology); to have one's heart completely cleared of doubt or grudge [Add to Longdo]
釈然とする[しゃくぜんとする, shakuzentosuru] (exp,vs-i) (See 釈然) to be fully satisfied with (e.g. an explanation or apology) [Add to Longdo]
釈明[しゃくめい, shakumei] (n,vs) explanation; vindication; (P) [Add to Longdo]
重説[じゅうせつ, juusetsu] (n,vs) reexplanation [Add to Longdo]
所説[しょせつ, shosetsu] (n) explanation; matter under discussion; contents; one's opinion [Add to Longdo]
叙説[じょせつ, josetsu] (n,vs) explanation; interpretation [Add to Longdo]
詳解[しょうかい, shoukai] (n,vs) detailed explanation [Add to Longdo]
詳言[しょうげん, shougen] (n,vs) detailed explanation [Add to Longdo]
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] (n) {comp} detailed explanation [Add to Longdo]
詳述[しょうじゅつ, shoujutsu] (n,vs) detailed explanation; (P) [Add to Longdo]
詳説[しょうせつ, shousetsu] (n,vs) detailed explanation [Add to Longdo]
詳論[しょうろん, shouron] (n,vs) explanation in detail; full discussion [Add to Longdo]
図解(P);圖解(oK)[ずかい, zukai] (n,vs,adj-no) schematic; schema; illustration; explanatory diagram; (P) [Add to Longdo]
説き明かし;説明し[ときあかし, tokiakashi] (n,vs) (See 説明・せつめい) explanation; exposition [Add to Longdo]
説示[せつじ, setsuji] (n,vs) instructions; explanation [Add to Longdo]
説明[せつめい, setsumei] (n,vs,adj-no) explanation; exposition; (P) [Add to Longdo]
説明会[せつめいかい, setsumeikai] (n) information session; briefing; explanatory meeting [Add to Longdo]
説明的[せつめいてき, setsumeiteki] (adj-na) explanatory; expository; elucidatory [Add to Longdo]
説明的科学[せつめいてきかがく, setsumeitekikagaku] (n) (See 記述的科学) explanatory science [Add to Longdo]
説明的妥当性[せつめいてきだとうせい, setsumeitekidatousei] (n) {ling} explanatory adequacy [Add to Longdo]
説明文[せつめいぶん, setsumeibun] (n) explanatory note [Add to Longdo]
疎明[そめい, somei] (n,vs) explanation (for purpose of convincing a judge) [Add to Longdo]
俗解[ぞっかい, zokkai] (n,vs) explanation in common language [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作出[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
具体说明[jù tǐ shuō míng, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, / ] explicit explanation; to specify [Add to Longdo]
字面解释[zì miàn jiě shì, ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ, / ] literal explanation [Add to Longdo]
宽心丸[kuān xīn wán, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˊ, / ] reassuring explanation; consolatory words [Add to Longdo]
宽心丸儿[kuān xīn wán r, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 寬心丸|宽心丸, reassuring explanation; consolatory words [Add to Longdo]
平面图[píng miàn tú, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄨˊ, / ] a plan; a planar graph; a plane figure [Add to Longdo]
扁平[biǎn píng, ㄅㄧㄢˇ ㄆㄧㄥˊ, ] flat; planar [Add to Longdo]
指事[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character [Add to Longdo]
指事字[zhǐ shì zì, ㄓˇ ㄕˋ ㄗˋ, ] ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character indicating an idea, such as up and down; also known as self-explanatory character [Add to Longdo]
条文[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, / ] clause; explanatory section in a document [Add to Longdo]
略释[lu:è shì, ㄜˋ ㄕˋ, / ] a brief explanation; to summarize [Add to Longdo]
真释[zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ, / ] true explanation; genuine reason [Add to Longdo]
神差鬼使[shén chāi guǐ shǐ, ㄕㄣˊ ㄔㄞ ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ, 使] the work of gods and devils (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence [Add to Longdo]
解答[jiě dá, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄚˊ, ] answer; explanation; (math.) solution (of an equation) [Add to Longdo]
解释[jiě shì, ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ, / ] explanation; to explain; to interpret; to resolve [Add to Longdo]
注解[zhù jiě, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] annotate; annotation; comment; interpretation; explain with notes; explanatory note [Add to Longdo]
说明[shuō míng, ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, / ] to explain; to illustrate; explanation; directions; caption [Add to Longdo]
转注[zhuǎn zhù, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ, / ] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character [Add to Longdo]
转注字[zhuǎn zhù zì, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ ㄗˋ, / ] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character [Add to Longdo]
辩白[biàn bái, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄞˊ, / ] offer an explanation; plead innocence; try to defend oneself [Add to Longdo]
辩解[biàn jiě, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] to explain; to justify; to defend (a point of view etc); to provide an explanation; to try to defend oneself [Add to Longdo]
释经[shì jīng, ㄕˋ ㄐㄧㄥ, / ] exegesis; explanation of classic text [Add to Longdo]
释义[shì yì, ㄕˋ ㄧˋ, / ] the meaning of sth; an explanation of the meaning of words or phrases; an interpretation (of doctrine); religious doctrine [Add to Longdo]
鬼使神差[guǐ shǐ shén chāi, ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ ㄕㄣˊ ㄔㄞ, 使] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top