Search result for

ต้นไม้

(66 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้นไม้-, *ต้นไม้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นไม้[N] tree, See also: plant, Syn. ไม้, ต้น, รุกข์, พืช, พืชพันธุ์, พฤกษ์, พฤกษา, Example: ต้นไม้มักจะขึ้นงามในที่ที่มีฝนตกและมีความชุ่มชื้น, Count unit: ต้น, Thai definition: เป็นคำรวมเรียกพืชทั่วไป โดยปกติชนิดมีลำต้น, ใช้ในความหมายที่แคบกว่า คำว่า ต้น หมายถึง พืชชนิดที่มีลำต้นใหญ่มีกิ่งแยกออกไป
ต้นไม้ใบหญ้า[N] tree, See also: shrub, Syn. ต้นไม้, ไม้, ต้น, พืชพันธุ์, Example: ป่าดูเขียวชอุ่มเพราะมีต้นไม้ใบหญ้าอยู่มากมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต้นไม้น. คำรวมเรียกพืชทั่วไปโดยปรกติมีลำต้นใหญ่ มีกิ่งแยกออกไป เช่น ถนนสายนี้ปลูกต้นไม้ตลอด ๒ ข้างทาง.
ต้นไม้เงินต้นไม้ทองน. เครื่องราชบรรณาการที่ทำเป็นต้นไม้ทองต้นไม้เงินเป็นคู่ ซึ่งประเทศราชส่งมาถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินทุก ๆ ๓ ปี
ต้นไม้เงินต้นไม้ทองเครื่องสักการะที่เจ้านายหรือขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์ตั้งแต่เจ้าพระยาขึ้นไปถวายแด่พระเจ้าแผ่นดิน เมื่อได้รับสถาปนาให้ทรงกรมหรือเลื่อนกรมให้สูงขึ้น หรือเมื่อได้รับพระราชทานตั้งยศ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decision treeต้นไม้ตัดสินใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Decision treesต้นไม้ตัดสินใจ [TU Subject Heading]
Dwarf treesต้นไม้แคระ [TU Subject Heading]
Historic Treesต้นไม้ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Ornamental treesต้นไม้ประดับ [TU Subject Heading]
Provincial treesต้นไม้ประจำจังหวัด [TU Subject Heading]
State treesต้นไม้ประจำรัฐ [TU Subject Heading]
Treesต้นไม้ [TU Subject Heading]
Trees (Graph theory)ต้นไม้ (ทฤษฎีกราฟ) [TU Subject Heading]
Trees in artต้นไม้ในศิลปะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ Odyssey (2008)
Buy a plant.ซื้อต้นไม้มาแต่งซิ Dying Changes Everything (2008)
He run into it, or hit a tree while it was giving him head?มันไม่รีรอเลยรึ เอาหัวขวิดกับต้นไม้ ทั้งๆที่หัวทิ่มไป Pilot (2008)
The trees and hedges around the crop fields are unharmed.ต้นไม้เเละพุ่มไม้ไม้ได้รับผลกระทบเลย The Labyrinth of Gedref (2008)
Unfortunately, you can't eat trees and hedges.น่าเสียดายที่เราไม่สามารถกินต้นไม้และพุ่มไม้ได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
We need wood. We both know that you don't need an axe to fell a tree.เราก็ต่างรู้ดีกว่าเราไม่ต้องตัดต้นไม้หรอก The Moment of Truth (2008)
I suddenly feel like this year titis is uniquely beautiful.ข้ารู้สึกเหมือนว่าปีนี้ ต้น Titis (ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม) สวยเป็นพิเศษ Iljimae (2008)
They're in the trees somewhere...out in the forest.มันอยู่บนต้นไม้ที่ไหนสักแห่ง นอกเขตป่า The Secret of Moonacre (2008)
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour...มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้มๆ The Secret of Moonacre (2008)
Under this tree, we planned our future together.ใต้ต้นไม้นี้ เราวางแผนอนาคตร่วมกัน My Sassy Girl (2008)
The day I first met you,วันที่ชั้นเจอนายครั้งแรก ชั้นมาที่ต้นไม้นี้ My Sassy Girl (2008)
Sometimes. This tree has a secret.ก็มาเรื่อยๆ จ้ะ ต้นไม้นี้มีความลับอยู่ My Sassy Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้นไม้[n.] (tonmāi) EN: tree ; plant   FR: arbre [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
crown(n) เรือนยอด (ของต้นไม้)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absinth[N] ต้นไม้สีเขียวชนิดหนึ่งที่มีรสขม, Syn. absinthe
absinthe[N] ต้นไม้สีเขียวชนิดหนึ่งที่มีรสขม, Syn. absinth
aloe[N] ว่านหางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe vera
aloe[N] หางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe vera
aloe vera[N] ว่านหางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe
aloe vera[N] หางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe
balsa[N] ต้นไม้เขตร้อนของอเมริกา
balsam[N] ต้นไม้ที่มีน้ำมันหอม
begonia[N] ต้นไม้มีดอกหลากหลายสี ปลูกในร่ม
belladonna[N] ต้นไม้มีพิษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
alameda(แอลละมี' ดะ) n. ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาต้นไม้, ทางเดินเล่น
allspice(ออล' สไพซ) ต้นไม้จำพวก Pimenta officinalis เป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นน่าดม
amole(อะโม' เล) n. รากต้นไม้ (โดยเฉพาะ agaves) (a substute for soap)
anacardiaceous(แอนนะคาร์ดิเอ' เซียส) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ตระกูล Anacardiaceae เช่นต้นมะม่วง
anchovy pearผลไม้ของต้น Grias cauliflora คล้ายผลมะม่วง, ต้นไม้ดังกล่าว (a West Indian tree)
angostura bark(แอง' โกสทูระ) เปลือกหอยของต้นไม้จำพวก Galipea officinalis หรือ G. cusparia ใช้ทำเป้นยา (-angrily adjv.
annatto(อะแนท' โท, อะนา' โท) n., (pl. -tos) ชื่อต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Bixa Orellana สีย้อมสีเหลืองจากเมล็ดของต้นไม้นี้., Syn. anatto, arnatto
arbor(อาร์'เบอะ) n. เพลามีด, แกน,ด้าม,ซุ้มไม้,ต้นไม้ (pl.arbores) (-ar- boresque adj.), Syn. pergola, bower)

English-Thai: Nontri Dictionary
alder(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
arboreal(adj) เกี่ยวกับต้นไม้,คล้ายต้นไม้
arbour(n) ซุ้มไม้,ต้นไม้
bud(n) ช่อ,ตาต้นไม้,ดอกไม้ตูม,หน่อไม้,รุ่นกระเตาะ
colonnade(n) เสาระเบียงใหญ่,แนวต้นไม้
conservatory(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก,โรงเรียนสอนดนตรี
embower(vt) ห้อมล้อมด้วยพรรณไม้,แวดล้อมด้วยต้นไม้
florist(n) คนปลูกดอกไม้,นักเล่นต้นไม้,คนขายดอกไม้
flowerpot(n) กระถางต้นไม้
greenhouse(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
karaka (n ) ต้นไม้ท้องถิ่นของนิวซีแลนด์ชนิดหนึ่ง ที่มีผลและเมล็ดที่กินได้
qat (n ) ต้นไม้ขนาดเล็กที่เขียวตลอดปี

German-Thai: Longdo Dictionary
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
anpflanzen(vt) |pflanzte an, hat angepflanzt| ปลูกต้นไม้ เช่น Mein Nachbar hat viele Rosen und Tomaten angepflanzt. เพื่อนบ้านของฉันปลูกต้นกุหลาบและมะเขือเทศมากมาย
Ampel(n) |die, pl. Ampeln| กระถางต้นไม้ที่ใช้แขวนห้อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top