ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วางโครงการ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วางโครงการ-, *วางโครงการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางโครงการ[V] lay a plan, See also: propose a plan, work out a plan, Example: เพื่อการนี้ เราจะต้องวางโครงการเพื่อพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วน, Thai definition: กำหนดโครงการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She plans to quit the F.B.l. to get married.เธอวางโครงการเลิกเป็น F. B. I. และไปแต่งงาน Death Note: L Change the World (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วางโครงการ[v. exp.] (wāng khrōngkān) EN: work out a plan ; lay plans ; plan   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plan[VT] วางแผน, See also: วางโครงการ, วางแผนงาน, กะแผนการ, Syn. plot, scheme

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lay(เล) {laid,laid,laying,lays} vt. วาง,ปู,พาด,ลาด,ปู,ปล่อย,ทา,ตีแผ่น,เผยแพร่,นำเสนอ,ฝัง,ลงราก,กำหนด,ตั้ง,วางแผน,วางโครง,ออกไข่,ทิ้งระเบิด,กำหนดโทษ,วางเดิมพัน,พนัน,กะ,วัด,กด,ระงับ,บรรเทา,มุ่งหมาย,เล็งปืน vi. วางไข่,ออกไข่,พนัน,วางเดิมพัน,ขันต่อ,วางโครงการ,นอ
projection(พระเจค'เชิน) n. การวางโครงการ,การวางแผน,การออกแบบ,การยิง,การโผล่ออกมา,การนูนออกมา,การปล่อยออกมา,การส่อง,การฉาย,ภาพทอดเงา,ภาพฉาย,การคำนวณทุน,การคำนวณอัตราการก้าวหน้า,การคาดคะเน,การประเมิน,แผนการ,โครงการ., Syn. overhang,predicito
projector(พระเจค'เทอะ) n. เครื่องฉายภาพสไลด์,เครื่องฉายภาพนิ่ง,ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,เครื่องยิง,เครื่องส่อง
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan

English-Thai: Nontri Dictionary
schemer(n) ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,ผู้ออกอุบาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top