ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

project

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -project-, *project*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
ProjectOne[โปร-เจ็ค-วัน] (n) เกมออนไลน์ ให้บริการโดยบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเกม “อสุรา ออนไลน์” รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.asura.in.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
project(n) แผนงาน, See also: โครงการ, โครงการวิจัย, Syn. design, scheme, plan
project(vt) เสนอ, See also: เสนอแผนงาน, Ant. withdraw, regress
project(vt) ทำให้เห็นหรือได้ยินชัดเจน
project(vi) ยื่นออกมา, See also: โผล่ออก, นูนออก, Syn. protude
projector(n) เครื่องฉายภาพสไลด์
projector(n) ผู้วางโครงการ
projectile(n) จรวด, See also: ขีปนาวุธ, Syn. missile, shell
projectile(adj) ที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้า
projecting(adj) ที่ยื่นออกมาจากพื้นผิว, Syn. protruding, protuberant
projection(n) การวางแผน, See also: การคาดคะเน, Syn. guess, prognostication

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
project(พรอจ'เจคทฺ) n. โครงการ, แผนการ, โครงการวิจัย, โครงการค้นคว้า, โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ, ออกแบบ, วางแผน, ยื่นออกมา, ต่อ, ส่อง, ฉาย, ฉายเป็นเงา, ถ่ายแผนที่, ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว, แสดงออก, จินตนาการตัวเอง, Syn. plan, venture
projectile(พระเจค'ไทลฺ) n. ขีปนาวุธ, กระสุนยิง. adj. ขับเคลื่อน, ขับดัน, เกิดจากการผลักดัน, ยื่นออก
projection(พระเจค'เชิน) n. การวางโครงการ, การวางแผน, การออกแบบ, การยิง, การโผล่ออกมา, การนูนออกมา, การปล่อยออกมา, การส่อง, การฉาย, ภาพทอดเงา, ภาพฉาย, การคำนวณทุน, การคำนวณอัตราการก้าวหน้า, การคาดคะเน, การประเมิน, แผนการ, โครงการ., Syn. overhang, predicito
projectionist(พระเจค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ฉายภาพยนต์หรือภาพนิ่ง
projective(พระเจค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจาก projection (ดู) .
projector(พระเจค'เทอะ) n. เครื่องฉายภาพสไลด์, เครื่องฉายภาพนิ่ง, ผู้วางโครงการ, ผู้วางแผน, เครื่องยิง, เครื่องส่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
project(n) โครงการ, แผนงาน, แผนการ
project(vi) ยิงออกไป, ปล่อยออกมา, ฉายเป็นเงา, พุ่งออกไป, ถ่ายแผนที่
project(vt) กะโครงการ, วางแผน, ทดลอง, พุ่ง, ฉาย, เสนอ, ออกแบบ
projectile(adj) พุ่งออกไปได้, ที่ยิงออกไป, ซึ่งขับเคลื่อน
projectile(n) สิ่งที่พุ่งไป, สิ่งที่ยิงออกไป, สิ่งที่ขับเคลื่อน, ขีปนาวุธ, กระสุน
projection(n) การพุ่ง, การถ่ายภาพ, การวางแผน, การยิง, การฉาย
projector(n) เครื่องฉายภาพยนตร์, เครื่องฉายสไลด์, ผู้วางแผน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
projectโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
project evaluationการประเมินผลโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
project managementการบริหารโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Project Apollo (U.S.)โครงการอะพอลโล (สหรัฐอเมริกา) [TU Subject Heading]
project areaproject area, พื้นที่โครงการ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
project managementการบริหารโครงการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Project managementการบริหารโครงการ [TU Subject Heading]
Project method in teachingวิธีสอนแบบโครงการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
no. they'll train with 2 other GLG-20s-- 2 who are responsible for the project and 2 who are... disposable.- ไม่ เราจะเอาคนจาก GLG-20s สายลับ 2 คนจะรับหน้าที่นี้ และอีก 2 คนสำหรับ 'ยังไงก็ได้' Spies Like Us (1985)
colonel Rhombus, special projects training.ฉันคือผู้พัน Rhombus หัวหน้าค่ายฝึกอบรมพิเศษ Spies Like Us (1985)
the only project I have to complete is to get my partner out. Fitz-Hume! Fitz-Hume!ภารกิจของผม คือช่วยคู่หูออกมา Fitz-Hume! ขึ้นมา! Spies Like Us (1985)
our project orders are to subdue the crew and seize control of this emplacement.คำสั่งให้เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และยึดอำนาจควบคุมการยิงขีปนาวุธ Spies Like Us (1985)
Well, now that my science project is done I can watch you hula-hoop. Forget it!(ประดับไว้เหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน) Full House (1987)
Our project leader has vanished, along with all his research.หัวหน้าโครงการณ์ของเรา หายตัวไป, พร้อมกับการวิจัยของเขา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Our project leader believes that tomb to be located within the city of Venice, Italy.หัวหน้าโครงการณ์ของเรา เชื่อว่า ตำแหน่งของหลุมศพ น่าจะอยู่ ภายในเมืองเวนิส, อิตลาลี. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
As the project supervisor and the government liaison... it was my responsibility... to use the strongest measures available.ในฐานะหัวหน้าโครงการ และผู้ประสานงานของรัฐบาล มันเป็นความรับผิดชอบของฉัน ที่จะใช้มาตรการเด็ดขาด The Lawnmower Man (1992)
Project Five is very impressive.โครงการที่ห้าที่คุณเสนอน่าสนใจมาก The Lawnmower Man (1992)
Mr. Director, without Angelo, there is no Project Five.ผู้อำนวยการครับ ถ้าขาดแอนเจโล โครงการที่ห้าคงดำเนินไม่ได้ The Lawnmower Man (1992)
Did you use the Project 5 formulas on this subject?นายเอาสารทดลองในโครงการที่ห้าไปใช้หรือ? The Lawnmower Man (1992)
We're most anxious to see what effect... the original Project 5 formulas will have... on this subject.เราต้องการจะรู้ ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น.. ..ถ้าเราใช้สารทดลองที่ห้า.. ..ในโครงการนี้ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
projectAccepting what you say, I'm still against the project.
projectAfter all the trouble we went to in coming up with that project it only took them a second to shoot it down in the meeting.
projectAll things considered, we'll adopt his project.
projectA new dictionary has been projected.
projectAs yet, the project is the air.
projectA tall tree projects its shadow on the water.
projectDon't attempt two projects at a time.
projectEven if the performance is good, I still say we drop the project.
projectEverybody has their own projects on, so after all you are the only suitable candidate.
projectHaving discussed the new project for three hours, we conclude that Andrew's plan was the best.
projectHe borrowed from his brother to finance the loss he made on the project.
projectHe contributed fifty dollars to the project.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครงงาน(n) project, Syn. เค้าโครง, โครงร่าง, โครง, Example: สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดการประกวดโครงงานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
โครงการ(n) project, See also: plan, task, scheme, Syn. แผน, แผนการ, Example: ผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนโครงการเหล่านี้คือ บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง, Count Unit: โครงการ, Thai Definition: แผนหรือเค้าโครงตามที่กะหรือกำหนดไว้
ฉาย(v) project, See also: show, Syn. แสดง, แพร่ภาพ, Example: คืนนี้มีภาพยนตร์มาฉายที่วัดใกล้ๆ บ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงงาน[khrōng-ngān] (n) EN: project  FR: projet [ m ]
โปรเจ็คต์[prōjek] (n) EN: project  FR: projet [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
project
project
projects
projects
projects
project's
project's
projected
projector
projects'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
project
project
projects
projects
projected
projector
projectile
projecting
projection
projectors

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[páo, ㄆㄠˊ, / ] projecting teeth #17,207 [Add to Longdo]
专案[zhuān àn, ㄓㄨㄢ ㄢˋ,   /  ] project (Taiwanese); special case for investigation #25,503 [Add to Longdo]
[zī, ㄗ, / ] projecting teeth; to bare one's teeth #27,659 [Add to Longdo]
射影[shè yǐng, ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ,  ] projection (geometry); projective #86,564 [Add to Longdo]
射影几何[shè yǐng jǐ hé, ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ,     /    ] projective geometry [Add to Longdo]
射影几何学[shè yǐng jǐ hé xué, ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ,      /     ] projective geometry [Add to Longdo]
投影几何[tóu yǐng jǐ hé, ㄊㄡˊ ㄧㄥˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ,     /    ] projective geometry; same as 射影幾何|射影几何 [Add to Longdo]
投影几何学[tóu yǐng jǐ hé xué, ㄊㄡˊ ㄧㄥˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ,      /     ] projective geometry; same as 射影幾何學|射影几何学 [Add to Longdo]
投影机[tóu yǐng jī, ㄊㄡˊ ㄧㄥˇ ㄐㄧ,    /   ] projector [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauplanung { f }project planning; structural design [Add to Longdo]
Projekt { n } | Projekte { pl } | ein Projekt fördern | ein Projekt in Autrag gebenproject | projects | to promote a project | to commission a project [Add to Longdo]
Projekt-Controller { m }project controller [Add to Longdo]
Projektabwicklung { f }project execution [Add to Longdo]
Projektansatz { m }project approach [Add to Longdo]
Projektarbeit { f }project work [Add to Longdo]
Projektausführungsansatz { m }project execution approach [Add to Longdo]
Projektbericht { m }; Projektarbeit { f }project report; project thesis [Add to Longdo]
Projektbeschaffenheit { f }project type [Add to Longdo]
Projektdokumentation { f }; Projektdokumente { pl }project documentation [Add to Longdo]
Projekteröffnungsbesprechung { f }project kick-off meeting [Add to Longdo]
Projektgröße { f }project size [Add to Longdo]
Projektgruppe { f }; Projektteam { n }project team [Add to Longdo]
Projektingenieur { m }project engineer [Add to Longdo]
Projektleiter { m }project manager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
事業[じぎょう(P);ことわざ, jigyou (P); kotowaza] (n) (1) project; enterprise; business; industry; operations; (2) (ことわざ only) (See 仕業・しわざ) act; deed; conduct; (P) #333 [Add to Longdo]
計画[けいかく, keikaku] (n, vs) plan; project; schedule; scheme; program; programme; (P) #580 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
プロジェクト[purojiekuto] (n) project; (P) #664 [Add to Longdo]
企画(P);企劃[きかく, kikaku] (n, vs) planning; project; plan; design; (P) #723 [Add to Longdo]
アポロ[aporo] (n) (1) (abbr) (See アポロ計画) (Project) Apollo (lat #10,256 [Add to Longdo]
テロップ[teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P) #10,929 [Add to Longdo]
突起[とっき, tokki] (n, vs) protuberance; projection; prominence; bump; boss; process; apophysis; (P) #13,301 [Add to Longdo]
榴弾[りゅうだん, ryuudan] (n) high-explosive projectile #13,590 [Add to Longdo]
突出[とっしゅつ, tosshutsu] (n, vs, adj-no) projection; protrusion; (P) #15,732 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
パイロットプロジェクト[ぱいろっとぷろじえくと, pairottopurojiekuto] pilot project [Add to Longdo]
プロジェクト[ぷろじえくと, purojiekuto] project [Add to Longdo]
プロジェクトグループ[ぷろじえくとぐるーぷ, purojiekutoguru-pu] project group [Add to Longdo]
プロジェクト管理[プロジェクトかんり, purojiekuto kanri] project management [Add to Longdo]
プロジェクト計画[プロジェクトけいかく, purojiekuto keikaku] project planning [Add to Longdo]
プロジェクト仕様書[プロジェクトしようしょ, purojiekuto shiyousho] project specification [Add to Longdo]
プロジェクト制御[プロジェクトせいぎょ, purojiekuto seigyo] project control [Add to Longdo]
プロジェクト統制[プロジェクトとうせい, purojiekuto tousei] project control [Add to Longdo]
プロジェクト立案[プロジェクトりつあん, purojiekuto ritsuan] project planning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Project \Proj"ect\ (?; 277), n. [OF. project, F. projet, fr. L.
   projectus, p. p. of projicere to project; pro forward +
   jacere to throw. See {Jet} a shooting forth, and cf.
   {Projet}.]
   [1913 Webster]
   1. The place from which a thing projects, or starts forth.
    [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is projected or designed; something intended or
    devised; a scheme; a design; a plan.
    [1913 Webster]
 
       Vented much policy, and projects deep. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Projects of happiness devised by human reason.
                          --Rogers.
    [1913 Webster]
 
       He entered into the project with his customary
       ardor.                --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. An idle scheme; an impracticable design; as, a man given
    to projects.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Design; scheme; plan; purpose.
 
   Usage: {Project}, {Design}. A project is something of a
      practical nature thrown out for consideration as to
      its being done. A design is a project when matured and
      settled, as a thing to be accomplished. An ingenious
      man has many projects, but, if governed by sound
      sense, will be slow in forming them into designs. See
      also {Scheme}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Project \Pro*ject"\, v. t. [imp. & p. p. {Projected}; p. pr. &
   vb. n. {Projecting}.] [Cf. OF. projecter, F. projeter.]
   [1913 Webster]
   1. To throw or cast forward; to shoot forth.
    [1913 Webster]
 
       Before his feet herself she did project. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Behold! th' ascending villas on my side
       Project long shadows o'er the crystal tide. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To cast forward or revolve in the mind; to contrive; to
    devise; to scheme; as, to project a plan.
    [1913 Webster]
 
       What sit then projecting peace and war? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Persp.) To draw or exhibit, as the form of anything; to
    delineate; as, to project a sphere, a map, an ellipse, and
    the like; -- sometimes with on, upon, into, etc.; as, to
    project a line or point upon a plane. See {Projection}, 4.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Project \Pro*ject"\, v. i.
   [1913 Webster]
   1. To shoot forward; to extend beyond something else; to be
    prominent; to jut; as, the cornice projects; branches
    project from the tree.
    [1913 Webster]
 
   2. To form a project; to scheme. [R.] --Fuller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 project
   n 1: any piece of work that is undertaken or attempted; "he
      prepared for great undertakings" [syn: {undertaking},
      {project}, {task}, {labor}]
   2: a planned undertaking [syn: {project}, {projection}]
   v 1: communicate vividly; "He projected his feelings"
   2: extend out or project in space; "His sharp nose jutted out";
     "A single rock sticks out from the cliff" [syn: {stick out},
     {protrude}, {jut out}, {jut}, {project}]
   3: transfer (ideas or principles) from one domain into another
   4: project on a screen; "The images are projected onto the
     screen"
   5: cause to be heard; "His voice projects well"
   6: draw a projection of
   7: make or work out a plan for; devise; "They contrived to
     murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an
     attack" [syn: {plan}, {project}, {contrive}, {design}]
   8: present for consideration, examination, criticism, etc.; "He
     proposed a new plan for dealing with terrorism"; "She
     proposed a new theory of relativity" [syn: {project},
     {propose}]
   9: imagine; conceive of; see in one's mind; "I can't see him on
     horseback!"; "I can see what will happen"; "I can see a risk
     in this strategy" [syn: {visualize}, {visualise}, {envision},
     {project}, {fancy}, {see}, {figure}, {picture}, {image}]
   10: put or send forth; "She threw the flashlight beam into the
     corner"; "The setting sun threw long shadows"; "cast a
     spell"; "cast a warm light" [syn: {project}, {cast},
     {contrive}, {throw}]
   11: throw, send, or cast forward; "project a missile" [syn:
     {project}, {send off}]
   12: regard as objective [syn: {project}, {externalize},
     {externalise}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 project /projɛkt/
  plan; project; scheme

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top