ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แบนราบ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบนราบ-, *แบนราบ*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
En Plaqueแบนราบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're talking about wall again ?นายนี่พูดเรื่องกำแพง(แบนราบ)กับฉันอีกแล้ว ? Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Whatever injured him was most likely a flat object with a straight edge.อะไรก็ตามที่ทำร้ายเขา เหมือนเป็น วัตถุแบนราบมีขอบตรง The Plain in the Prodigy (2009)
Flat forehead, elongation of the parietal and occipital regions.ส่วนของหน้าผากแบนราบ การขยายยืดออกไปของ ผนังหุ้มกะโหลกและ บริเวณท้ายทอย A Night at the Bones Museum (2009)
A flattened exostosis on the first metacarpal and the proximal phalanx.กระดูกงอกแบนราบ ระหว่างตรงข้อมือกับนิ้วมือ และมีลักษณะใกล้เคียงกับ กระดูกนิ้วมือ The Body and the Bounty (2010)
Wave amplitude is diminished and markedly flattened.ความสูงของคลื่นกำลังลดลง และกำลังแบนราบอย่างชัดเจน Us or Them (2011)
♪ Saying flat butts are the thing ♪# บอกว่า ก้นแบนราบคือสิ่งที่# Sadie Hawkins (2013)
- Rock hard stomach.- หน้าท้องแบนราบ Urge (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flat[ADJ] แบน, See also: แบนราบ, Syn. horizontal, level, Ant. curved, sloping
level[ADJ] ราบเรียบ, See also: แบนราบ, แบน, เรียบ, Syn. flat, horizontal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kepi(เค'พิ,เคพ'พิ) n. หมวกแก๊ปทหารของฝรั่งเศสเป็นรูปทรงกลมส่วนบนแบนราบมีปีกยื่นบังตาเป็นแนวนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
flat(n) พื้นราบ,สิ่งที่แบนราบ,ห้องชุด,แฟลต,ที่พัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top