ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

workshop

W ER1 K SH AA2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -workshop-, *workshop*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
workshop(n) ห้องทำงาน, See also: ที่ทำงาน
workshop(n) การประชุมเชิงปฏิบัติการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
workshop(เวิร์ค'ชอพ) n. โรงงาน, การประชุมปฏิบัติการ, ห้องเครื่อง, การสัมนาเชิงปฏิบัติการ, Syn. seminar

English-Thai: Nontri Dictionary
workshop(n) โรงงาน, ห้องเครื่อง, การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
workshop๑. โรงฝึกงาน๒. โรงซ่อมสร้าง๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workshopงานร่วมปฏิบัติ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Workshop recipesสูตรผสมที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Workshopsโรงปฏิบัติงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be at the Schultz workshop tomorrow, 4 o'clock.พรุ่งนี้ไปที่ร้านชูลทซ์ เวิร์คช็อป สี่โมงเย็น The Pianist (2002)
Those 2 kids next door have squealed on the workshop already2 คนห้องถัดไป บอกตำแหน่งโกดังแล้ว Infernal Affairs (2002)
Well, I have another idea. I painted my workshop yesterday.อืม พ่อมีความคิดใหม่นะ พ่อทาสีที่โกดังเมื่อวานนี้ 50 First Dates (2004)
There's an underground storage area in the workshop that has a drain cover that joins up with the sewers.มีห้องเก็บของอยู่ชั้นใต้ดินของโรงงาน มีท่อระบายน้ำที่เชื่อมถึงท่อของเทศบาล [ Rec ] (2007)
-In the workshop there's a basement...- ห้องใต้ดินของโรงงานนั่น... [ Rec ] (2007)
No, I run a workshop that makes dolls out of paper mulberry.ไม่ค่ะ, ฉันเปิดร้าน ทำตุ๊กตาจากกระดาษมัลเบอรรี Unstoppable Marriage (2007)
So this'll be my workshop now.ดังนั้น นี่เป็นงานที่ฉันต้องทำแล้ว The Water Horse (2007)
Know something? This old workshop is the place I'll miss the most.รู้อะไรไหม เวิร์คช็อปเก่าๆนี่ เป็นที่ที่พ่อจะคิดถึงมากที่สุด The Water Horse (2007)
This is the weaver's workshop and the brass smith forgeนั่นเป็นภาพโรงงานทอผ้า ส่วนนั่นเป็นโรงหลอมเหล็ก Portrait of a Beauty (2008)
Subtitles by KV on Subtitle Workshop - 2009บรรยายไทยโดย Bolt (2008)
I checked out the Social Security numbers of the clients he allegedly sold GATE workshops to.ผมลองตรวจรหัสประกันสังคม ของลูกค้าคุณบลาวเนอร์ Greatness Achieved (2008)
I took some workshops at the Star Wars convention.ฉันไปเข้าคอร์สเรียนใช้ดาบ ที่งานสตาร์วอร์มา I Love You, Beth Cooper (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
workshopHe's making a table in his workshop.
workshopI adapted the garage for use as a workshop.
workshopPlease give us a call now if you want to participate in the workshop!
workshopThe basement has been made over into a workshop.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงงาน[rōng-ngān] (n) EN: factory ; workshop ; plant ; industrial plant  FR: usine [ f ] ; entreprise [ f ] ; manufacture [ f ] ; atelier [ m ] ; fabrique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WORKSHOP W ER1 K SH AA2 P
WORKSHOPS W ER1 K SH AA2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
workshop (n) wˈɜːʳkʃɒp (w @@1 k sh o p)
workshops (n) wˈɜːʳkʃɒps (w @@1 k sh o p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
车间[chē jiān, ㄔㄜ ㄐㄧㄢ, / ] workshop, #4,907 [Add to Longdo]
作坊[zuō fang, ㄗㄨㄛ ㄈㄤ˙, ] workshop (of artisan), #13,486 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Workshop { m }; Arbeitstagung { f }; Arbeitskreis { m }workshop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャバワークショップ[jabawa-kushoppu] (n) { comp } JavaWorkshop [Add to Longdo]
ワークショップ(P);ワクショップ(P)[wa-kushoppu (P); wakushoppu (P)] (n) workshop; (P) [Add to Longdo]
画房[がぼう, gabou] (n) (See 工房) artist's studio; workshop; studio; atelier [Add to Longdo]
研修会[けんしゅうかい, kenshuukai] (n) workshop; training course [Add to Longdo]
工作室[こうさくしつ, kousakushitsu] (n) workshop [Add to Longdo]
工場[こうじょう(P);こうば(P), koujou (P); kouba (P)] (n) factory; plant; mill; workshop; (P) [Add to Longdo]
工房[こうぼう, koubou] (n) workshop; studio; (P) [Add to Longdo]
細工所[さいくじょ;さいくどころ, saikujo ; saikudokoro] (n) (1) (さいくじょ only) (See 工房) workshop; (2) Heian and Kamakura-period furniture workshop (established in temples and various government bodies); (3) Edo period office which administered tenders for arms, armor, etc. [Add to Longdo]
作業場[さぎょうば, sagyouba] (n) works; workshop [Add to Longdo]
作場[さくば, sakuba] (n) farm; workshop [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバワークショップ[じゃばわーくしょっぷ, jabawa-kushoppu] JavaWorkshop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Workshop \Work"shop`\, n.
   A shop where any manufacture or handiwork is carried on.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 workshop
   n 1: small workplace where handcrafts or manufacturing are done
      [syn: {workshop}, {shop}]
   2: a brief intensive course for a small group; emphasizes
     problem solving

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top