ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*是*

   
207 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -是-
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
心非[kǒu sh ìxīn fēi] (idiom ) ปากกับใจไม่ตรงกัน,ปากว่าตาขยิบ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[是, shì, ㄕˋ] to be; indeed, right, yes; okay
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  疋 (pǐ ㄆㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] To speak 日 directly 疋,  Rank: 3
[提, tí, ㄊㄧˊ] to hold in the hand; to lift, to raise
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 196
[题, tí, ㄊㄧˊ] forehead; headline, title; theme
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  页 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 218
[堤, dī, ㄉㄧ] dike
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 2,464
[匙, chí, ㄔˊ,shī] spoon; surname
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] spoon,  Rank: 2,476
[題, tí, ㄊㄧˊ] forehead; headline, title; theme
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 5,105
[韪, wěi, ㄨㄟˇ] right; proper; perpriety
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  韦 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictophonetic] right,  Rank: 5,229
[缇, tí, ㄊㄧˊ] orange-red silk; red, brown
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 5,794
[醍, tí, ㄊㄧˊ] essential oil of butter
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wine,  Rank: 5,966
[鞮, dī, ㄉㄧ] leather shoes
Radical: Decomposition: 革 (gé ㄍㄜˊ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 6,826
[鳀, tí, ㄊㄧˊ] anchovy
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 6,931
[隄, dī, ㄉㄧ] dike, embankment
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hill,  Rank: 7,591
[踶, dì, ㄉㄧˋ] paw
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] foot
[韙, wěi, ㄨㄟˇ] right; proper; perpriety
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  韋 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictophonetic] right
[鯷, tí, ㄊㄧˊ] anchovy
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  是 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fish

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] is; are; am; yes; to be, #5 [Add to Longdo]
[jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as, #75 [Add to Longdo]
[bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ, ] no; is not; not, #114 [Add to Longdo]
[bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙, ] fault; blame, #114 [Add to Longdo]
[hái shì, ㄏㄞˊ ㄕˋ, / ] or; still; nevertheless, #116 [Add to Longdo]
[dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ, ] but; however, #152 [Add to Longdo]
[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] merely; simply; only; but, #278 [Add to Longdo]
[kě shì, ㄎㄜˇ ㄕˋ, ] but; however, #512 [Add to Longdo]
[shì fǒu, ㄕˋ ㄈㄡˇ, ] whether (or not); if; is or isn't, #588 [Add to Longdo]
[ér shì, ㄦˊ ㄕˋ, ] rather, #703 [Add to Longdo]
[zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ, ] (idiom) "it is truly...", #758 [Add to Longdo]
[shì bù shì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ, ] is or isn't; yes or no; whether or not, #868 [Add to Longdo]
[zǒng shì, ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ, / ] always, #876 [Add to Longdo]
[yú shì, ㄩˊ ㄕˋ, / ] thereupon; as a result; consequently; thus; hence, #877 [Add to Longdo]
特别[tè bié shì, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕˋ, / ] especially, #1,050 [Add to Longdo]
尤其[yóu qí shì, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, ] especially, #1,477 [Add to Longdo]
[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, ] if, #1,730 [Add to Longdo]
[suàn shì, ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ, ] considered to be; at last, #3,001 [Add to Longdo]
也就[yě jiù shì, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] that is; i.e., #3,043 [Add to Longdo]
[huò shì, ㄏㄨㄛˋ ㄕˋ, ] or; either one or the other, #3,382 [Add to Longdo]
[shì de, ㄕˋ ㄉㄜ˙, ] yes, #3,538 [Add to Longdo]
[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, ] contrary to what one might expect; actually; contrariwise, #3,563 [Add to Longdo]
也就[yě jiù shì shuō, ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words; that is to say; so; thus, #4,335 [Add to Longdo]
[ruò shì, ㄖㄨㄛˋ ㄕˋ, ] if, #4,663 [Add to Longdo]
什么[shén me shì, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ, / ] what is ...?, #4,867 [Add to Longdo]
[fán shì, ㄈㄢˊ ㄕˋ, ] every; all, #5,810 [Add to Longdo]
[shì fēi, ㄕˋ ㄈㄟ, ] right and wrong; quarrel, #6,494 [Add to Longdo]
[lǎo shi, ㄌㄠˇ ㄕ˙, ] always, #6,562 [Add to Longdo]
[jiù shì shuō, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words; that is, #7,332 [Add to Longdo]
[nǎi shì, ㄋㄞˇ ㄕˋ, ] to be, #7,390 [Add to Longdo]
可不[kě bu shì, ㄎㄜˇ ㄅㄨ˙ ㄕˋ, ] that's just the way it is; exactly, #8,540 [Add to Longdo]
实事求[shí shì qiú shì, ㄕˊ ㄕˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕˋ, / ] to seek truth from facts (成语 saw); to be practical and realistic, #8,555 [Add to Longdo]
有的[yǒu de shì, ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, ] have plenty of; there's no lack of, #8,982 [Add to Longdo]
要不[yào bu shì, ㄧㄠˋ ㄅㄨ˙ ㄕˋ, ] if it were not for; but for, #9,015 [Add to Longdo]
[zhēn shi de, ㄓㄣ ㄕ˙ ㄉㄜ˙, ] Really! (interj. of annoyance or frustration), #18,245 [Add to Longdo]
比比皆[bǐ bǐ jiē shì, ㄅㄧˇ ㄅㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄕˋ, ] can be found everywhere, #20,479 [Add to Longdo]
一无[yī wú shì chù, ㄧ ㄨˊ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] not one good point; everything about it is wrong, #34,343 [Add to Longdo]
莫不[mò bù shì, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ, ] probably; perhaps; could it be that...?, #40,026 [Add to Longdo]
而非[sì shì ér fēi, ㄙˋ ㄕˋ ㄦˊ ㄈㄟ, ] lit. seems so, but no (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); apparently correct, but actually wrong; specious, #40,531 [Add to Longdo]
头头[tóu tóu shì dào, ㄊㄡˊ ㄊㄡˊ ㄕˋ ㄉㄠˋ, / ] clear and logical, #44,002 [Add to Longdo]
莫衷一[mò zhōng yī shì, ㄇㄛˋ ㄓㄨㄥ ㄧ ㄕˋ, ] unable to reach a decision (成语 saw); cannot agree on the right choice; no unanimous decision; still a matter of discussion, #53,423 [Add to Longdo]
非曲直[shì fēi qū zhí, ㄕˋ ㄈㄟ ㄑㄩ ㄓˊ, ] lit. right and wrong, crooked and straight (成语 saw); fig. merits and demerits; pros and cons, #63,512 [Add to Longdo]
搬弄[bān nòng shì fēi, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ ㄕˋ ㄈㄟ, ] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief, #65,010 [Add to Longdo]
生非[rě shì shēng fēi, ㄖㄜˇ ㄕˋ ㄕㄥ ㄈㄟ, ] to stir up trouble, #68,806 [Add to Longdo]
失败成功之母[shī bài shì chéng gōng zhī mǔ, ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄇㄨˇ, / ] Failure is the mother of success (proverb), #100,732 [Add to Longdo]
味儿[bù shì wèi er, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, / ] not the right flavor; not quite right; a bit off; fishy; queer; amiss; feel bad; be upset, #126,416 [Add to Longdo]
[héng shi, ㄏㄥˊ ㄕ˙, / ] roughly; anyway, #151,178 [Add to Longdo]
挑拨[tiǎo bō shì fēi, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ ㄕˋ ㄈㄟ, / ] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief, #154,344 [Add to Longdo]
非自有公论[shì fēi zì yǒu gōng lùn, ㄕˋ ㄈㄟ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄌㄨㄣˋ, / ] to determine right and wrong based on public opinion (成语 saw); Public opinion will judge what's right and wrong., #281,284 [Add to Longdo]
积非成[jī fēi chéng shì, ㄐㄧ ㄈㄟ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] a wrong repeated becomes right (成语 saw); a lie or an error passed on for a long time may be taken for the truth, #341,209 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
これっ切り;此れっ切り;っ切り[これっきり, korekkiri] (n,n-adv) (1) (uk) (See これ切り) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
これ位;此れ位;[これくらい;これぐらい, korekurai ; koregurai] (n,adv) (See この位) this much; this amount [Add to Longdo]
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
これ切り;此れ切り;切り[これきり;これぎり, korekiri ; koregiri] (n,n-adv) (1) (uk) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
これ等;此れ等;此等;[これら, korera] (pn,adj-no) (uk) these [Add to Longdo]
過ちて改めざるを過ちと謂う;過ちて改めざるを過ちという;過ちて改めざるこれを過ちという[あやまちてあらためざるこれをあやまちという, ayamachitearatamezarukorewoayamachitoiu] (exp,v5u) to err and not change one's ways, this is what it is to err (from Analects of Confucius) [Add to Longdo]
[がんぜ, ganze] (n) distinction between right and wrong [Add to Longdo]
無い;頑ない[がんぜない, ganzenai] (adj-i) innocent; helpless [Add to Longdo]
空即[くうそくぜしき, kuusokuzeshiki] (n) {Buddh} (See 色即空) emptiness is form; illusion of the reality of matter [Add to Longdo]
[こくぜ, kokuze] (n) national policy; (P) [Add to Longdo]
此れ(P);;れ;之;之れ;維;惟[これ, kore] (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [Add to Longdo]
此れ式;[これしき, koreshiki] (n,adj-no) (uk) trifle; insignificant thing; (only) this much [Add to Longdo]
此れ丈;[これだけ, koredake] (exp) (uk) so many (few); so much (little) [Add to Longdo]
此れ程;[これほど, korehodo] (adv,n) (uk) so; so much; this much [Add to Longdo]
此彼;此れ彼;[これかれ, korekare] (n) (1) (uk) this and that; (2) this person and that person; anybody [Add to Longdo]
今はこれまで;今は[いまはこれまで, imahakoremade] (conj,exp,adv) unavoidable; this is it; this is the end; left with no choice [Add to Longdo]
昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways [Add to Longdo]
昨非今[さくひこんぜ, sakuhikonze] (n) complete reversal of values or ways of thinking [Add to Longdo]
[しゃぜ, shaze] (n) company policy [Add to Longdo]
十如[じゅうにょぜ, juunyoze] (n) {Buddh} ten thusnesses (in Tendai) [Add to Longdo]
色即[しきそくぜくう, shikisokuzekuu] (n) {Buddh} (See 空即色) form is emptiness; matter is void; all is vanity [Add to Longdo]
[ぜ, ze] (n) righteousness; justice; right [Add to Longdo]
々非々;非非[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade [Add to Longdo]
か非か[ぜかひか, zekahika] (exp) right or wrong [Add to Longdo]
が非でも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp,adv) rightly or wrongly; by all possible means [Add to Longdo]
非非主義[ぜぜひひしゅぎ, zezehihishugi] (n) principle of being fair and just; fair and unbiased policy (unbiassed) [Add to Longdo]
[ぜせい, zesei] (n,vs) correction; revision; (P) [Add to Longdo]
正措置[ぜせいそち, zeseisochi] (n) corrective action (measure); rectification [Add to Longdo]
生滅法[ぜしょうめっぽう, zeshoumeppou] (exp) {Buddh} the law of arising and ceasing; the law of creation and destruction [Add to Longdo]
[ぜにん, zenin] (n,vs,adj-no) approval; (P) [Add to Longdo]
[ぜひ, zehi] (adv,n) (1) (uk) certainly; without fail; (2) right and wrong; pros and cons; (P) [Add to Longdo]
非とも(P);非共[ぜひとも, zehitomo] (adv) by all means (with sense of not taking "no" for an answer); (P) [Add to Longdo]
非に及ばず[ぜひにおよばず, zehinioyobazu] (exp) unavoidable; inevitable; cannot be helped; of necessity [Add to Longdo]
非も無い;非もない[ぜひもない, zehimonai] (exp) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]
非曲直[ぜひきょくちょく, zehikyokuchoku] (n) rights and wrongs (of a case); relative merits (of a case) [Add to Longdo]
[ぜひぜひ, zehizehi] (adv) (uk) certainly; by all means; (P) [Add to Longdo]
非善悪[ぜひぜんあく, zehizen'aku] (n) rights and wrongs; the relative merits (of a case); propriety [Add to Longdo]
非判断[ぜひはんだん, zehihandan] (n) discrimination of right and wrong; distinguishing between right and wrong [Add to Longdo]
非無い;非ない[ぜひない, zehinai] (adj-i) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]
定数[ていすうぜせい, teisuuzesei] (n) reapportionment (of Diet seats) [Add to Longdo]
[てんぜ, tenze] (n) shop policy [Add to Longdo]
[とうぜ, touze] (n) party platform; party principles [Add to Longdo]
[にょぜ, nyoze] (n) (1) {Buddh} (See 如我聞) ("like this"; often the opening word of a sutra); (2) (abbr) (See 十如) ten thusnesses (in Tendai) [Add to Longdo]
我聞[にょぜがもん, nyozegamon] (n) thus I hear (quote from the sutras); these ears have heard [Add to Longdo]
彼やや;彼や此れや[あれやこれや, areyakoreya] (exp) (uk) this and that [Add to Longdo]
彼此(P);彼[あれこれ(P);かれこれ, arekore (P); karekore] (adv,pn) (1) (uk) one thing or another; this and that; this or that; (2) (かれこれ only) just on; nearly; roughly; almost; round about; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How about playing catch?" "Sure, why not?"「キャッチボールしようか」「よし、非やろう」
We do need your advice.あなたの助言が非とも必要だ。
There's a man at the door who wants to see you at all costs.あなたに非お会いしたいという人が玄関に来ています。
Yes, by all means.ええ結構です。非どうぞ。 [M]
Your prompt reply is urgently required.あなたの迅速な返事が非とも必要です。
The plan must be carried out by all means.その計画は非とも実行しなければならない。
If you happen to be out this way, be sure to call in at my house.こちらへお出かけの節は非お立ち寄りください。
This is very important meeting. You ought not to miss it.この会議はとても重要です。非とも出席してください。
I do want it.それが非欲しい。
Our staff is eager to help you.我々のスタッフがあなたを非助けたいと思っています。
I would like to come to your party.パーティーには非伺いたく存じます。
If you come my way, drop in on me.もし、私の近くに来るときは非立ち寄って下さい。
You should by all means read the book.君は、非ともその本を読むべきだ。 [M]
Up to now we've been taking a casual relaxed attitude toward our relationship but I want to start looking at us more critically.今までは「なーなー」で付き合ってきたけれど、今後は々非々の立場で付き合うよ。
It is essential to have good command of English nowadays.今日英語を自由に使うことができることは非とも必要なことです。
We must carry out this plan by all means.私たちは非ともこの計画を実行に移さなければならない。
I am eager to be present at the party.私は非ともそのパーティーに出席したい。
I want to execute the plan by all means.私は非ともその計画を実行したい。
I have to attain my purpose at all costs.私は非とも目的を達成せねばならない。
Do be kind to your children!自分の子供たちには非とも優しくしなさい。
Do write to me soon!非すぐ手紙を下さい。
I want to see him at all costs.非彼に会いたい。
Please come to see us at our new place.新居にも非遊びに来て下さい。
I'd like that a lot.非そうしたいですね。
By all means.非どうぞ。
I want the concert to be a success at any cost.非とも、コンサートが成功することを願っている。
We must finish this work at any cost.非ともこの仕事を終えなければならない。
Please do so by all means.非ともそうしてください。
I've got to see it.非ともそれをみたい。
Try to study a foreign language by all means.非とも外国語を勉強するようにしなさい。
Please come to my house by all means.非とも私の家にお越しください。
Come and see us by all means.非とも訪ねてきてください。
I have to attain my purpose at all costs.非とも目標を達成せねばならない。
Do come to the party.非パーティーへおこし下さい。
The best way for adjusting the gap between the internal and the external price and securing economic growth is to promote the non-manufacturing industry's productivity by aggressive investing in facilities.製造業に比べて大きく遅れをとっている非製造業における生産性向上、それも設備投資の活性化により内外価格差の正と成長力を確保するというのがベストシナリオだ。
The old lady made her a present of it and insisted she should have it.老婦人はそれを彼女にプレゼントし、非受けてほしいといった。
I greatly recommend reading it to anybody thinking of learning a craft.これから何か手職を身に付けたいと思う方は、非お読みになることをおすすめします。
Affirmative action and busing are debated topics.論争の多い話題:積極的差別正措置とバス通学。
This is a plan that takes into account your stature and your ability to guard. By all means do it for me.これは、お前の体躯、護衛能力を考慮した上でのプランなのだ。が非でもやってもらう。
Please, by all means, drop in when you go shopping.お買い物にお越しの際には非、お立ち寄りください。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's written to be read in the nude. That's how I wrote it.[JA] 非 裸で読んで 私が裸で書いたものよ Doc's Angels (2016)
- I don't know. Maybe. - Maybe you're a sneak.[CN] 我不知道也许你鬼鬼祟祟 Witness Protection (1999)
You were an administrative assistant at a law firm.[CN] 你律师事务所的一个行政助理 Witness Protection (1999)
Yes, by all means.[JA] はい  Q & A (2015)
Hey, guys. Come on and join us.[JA] みなさま 非ご参加ください Green Light (2015)
That's a private school. We're not gonna be able to swing that financially.[CN] 那一所私立学校,我们不能财政上不能回转 Witness Protection (1999)
Only then we can understand, see, believe....[JA] 知見を深めれば、 の如く理解できよう。 Monkey King: Hero Is Back (2015)
So what's our balance.[CN] 我们的结余多少 Witness Protection (1999)
I very much wanted to enjoy a proper chat with you before I left, but... that's show business.[JA] 非楽しみたかったが しかしいなくなる前の 楽しみとして ビジネスショーを Rogues' Gallery (2015)
This is the help the Marshal Service gives... we work for free?[CN] 这马歇尔服役给予的帮助... 我们免费工作? Witness Protection (1999)
We would love to join you and your wife for dinner, wouldn't we?[JA] 非お共させてほしいよね? Synchronicity (2015)
Yeah, a thousand years ago.[CN] ,4良久以前 Witness Protection (1999)
I suggest you and your mother take whatever time you have to come to terms with the facts of the case.[JA] 非、お母様と 時間をとって 本件の事実のみを 受け入れて欲しい Mr. Holmes (2015)
We could really use some Zeros like you.[JA] 非、仲間に欲しいわ Party with the Zeros (2015)
Yes, I do. I enjoy it. It relaxes me.[CN] 的,我喜欢那让我放松 Witness Protection (1999)
The pay is $20-25,000 a year.[CN] 薪水每年820―25,000 Witness Protection (1999)
Oh sure, man. By all means.[JA] ああ もちろん  Jason Bourne (2016)
Yes, please! Okay![JA] 非お願い りょ The Separation Oscillation (2015)
- Okay, I give in. - And why not.[JA] ‐はい 参ったな ‐ Ip Man 3 (2015)
We're very eager to meet you.[JA] 非お会いしたい Skip (2015)
The government doesn't have to defend the classification, it doesn't have to demonstrate harm from the release.[JA] 政府は機密化の非を問われない 公表による損害を証明する必要もない Citizenfour (2014)
That's right. It's make-believe. Okay, Joan?[CN] 没错,这伪装好了,琼? Witness Protection (1999)
I'd like you there tonight.[JA] 今夜の非来てくれ Allied (2016)
Yeah, I took one, but it wasn't the last one.[CN] 我吃了一块但还不最后一块 Witness Protection (1999)
I would love to, actually.[JA] 非とも 実際に The Intern (2015)
It was a cookie. I didn't know it was yours.[CN] 那小甜饼我不知道你的 Witness Protection (1999)
Someone give me a gun so I can blow my head off.[CN] 要有人给我抢的话我会打破我的头 Witness Protection (1999)
You know, fought pretty hard for it... really hard, you know, valiantly... but, uh, Carol calls the shizzies.[JA] ちょっとだけ 非って でも Falling Slowly (2016)
- This isn't protecting me![CN] 这不保护我! Witness Protection (1999)
You're saying the best I can do is to haul shit in a bucket, rain or shine?[CN] 你说我最擅长的在桶里捞狗屎? Witness Protection (1999)
Six stones in, three stones high... through the wall you must try.[JA] 横へ石6つ 下から石3つ... その壁を通り抜ける 非やんなさい The Last Fight (2014)
This is ridiculous. Tell him.[CN] 这荒谬的,告诉他 Witness Protection (1999)
The government will sell your house, two Cadillacs... all the furniture and the household items for market value or best price.[CN] 政府会卖掉你的房子两个卡迪拉克― 所有家具和家庭条款都市场价或者最好的价格 Witness Protection (1999)
- Re-engage me.[JA] - 非とも Look Who's Back (2015)
I would love to see her.[JA] 非会いたいな。 Service (2016)
Revenge or not, Jevtic is in possession of a deadly virus, and I would very much like to know what he intends to do with it.[JA] 復習に関わらず 彼は所持してる 致死性のウイルス 私は非知りたい Honor Among Thieves (2014)
But due to what's owed on the second mortgage...[CN] 但由于所大第二抵押权― Witness Protection (1999)
- That's why I'm not a nine-to-fiver. - We don't have any money.[CN] 所以我不朝九晚五族工作于办公室里的人我们没有钱 Witness Protection (1999)
- He did. - I can't believe we call her Joan.[CN] 的难以星信我们叫她琼 Witness Protection (1999)
I know. It was stupid.[CN] 我知道,那愚蠢的 Witness Protection (1999)
Come on, please talk to me.[JA] は、非、私に話してください。 Monster (2016)
Come work for me at the NSA and we drop all charges.[JA] NSAで非、働いてくれ 報酬は払う Day One (2015)
And I would be most welcoming of the humiliation you would suffer in attempting to take her. Is that clear?[JA] そういう君が恥をかくところを 非おがみたいね The Gunman (2015)
- Let's go come on![JA] - さんは非行ってみよう! Kong: Skull Island (2017)
- Employment is mandatory. No "if" here.[CN] 雇用强制,没有"如果 Witness Protection (1999)
Come.[JA] 非、 Rozwell (2015)
- I'd love that.[JA]  The Hollars (2016)
We are group leaders of the "kose" group. (kose = a good vibe/feeling/atmosphere) We want to have you guys![JA] KOSEっていう部名なんだけど、 非参加して欲しいの。 Lykke til, Isak (2016)
No, of course not.[CN] 不,当然不但我没期望你 Witness Protection (1999)
I'll dig into her digital footprint, but Ms. Groves, I could use your assistance.[JA] 彼女のデジタル足跡を調べる だが ミス・グローブス あなたの援助が非とも欲しい Prophets (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぜ, ze] RICHTIG, GERECHT [Add to Longdo]
々非々[ぜぜひひ, zezehihi] Unparteilichkeit [Add to Longdo]
[ぜせい, zesei] verbessern, berichtigen [Add to Longdo]
[ぜにん, zenin] Billigung, Rechtfertigung [Add to Longdo]
[ぜひ, zehi] Recht_und_Unrecht, unbedingt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top