ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

倒是

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -倒是-, *倒是*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒是[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, ] contrary to what one might expect; actually; contrariwise, #3,563 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Obviously, you know I'm not at liberty... to discuss procedural matters with you... but I would like to leave you with this one thought... the days of cleaning up New York with a gun and a toothpick... are over.[CN] 很显然地, 你知道我没空... 跟你讨论程序的问题... 不过我倒是很高兴把你留给这个知道... Mimic 2 (2001)
So you call her 'Daijaan' lovingly... eh?[CN] 你叫她'Daijaan'倒是很亲昵呀... 嗯? Kabhi Khushi Kabhie Gham... (2001)
True![CN] 那倒是没错! Manitou's Shoe (2001)
That's good.[CN] {\fnArial\fs16\1cHFF8080}偶尔能排在第一位 感觉上倒是很棒 {\fnSegoe Print\fs14\1cH00FF00}That's good. The Fast and the Furious (2001)
True.[CN] 这倒是 Valentine (2001)
I'd prefer to have her where I can see her but I can't embroider in such poor light.[CN] 我倒是想看著她... 但那裏光線太暗無法刺繡 The Others (2001)
Yeah, that's true.[CN] 这倒是真的. 3000 Miles to Graceland (2001)
- You. It's you I'm worried about. - I'm fine.[CN] 倒是你讓我很操心 我很好 Hannibal (2001)
You do it then, if you're so clever.[CN] 你那么聪明 那你倒是试试看 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Captain, your web of traps snares more peasants than wolves, your men have plundered the population, and since you began, the wolf has taken 12 more lives.[CN] 上校,你这些陷阱捕到的人倒是比狼多 你的手下把力气用错地方 自从你的猎狼行动之后,又发生12件惨案 Brotherhood of the Wolf (2001)
Please, tell me something.[CN] 你倒是说啊 Serendipity (2001)
Actually managed a weak tea yesterday, before...[CN] 昨天倒是变成淡茶来 后来... Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top