ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำ-, *ทำ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
lighten up(vi, vt) ทำให้่ร่าเริง แจ่มใส, รู้สึกร่าเริง แจ่มใส

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
make(n, vi, vt, modal, ver) ทำ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
กวาดพื้น(vi) ทำให้พื้นสะอาด

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
การทำงานการทำงาน

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
งูทำทาน(n) งูสามเหลี่ยม

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ทำต้าวกร่าง, ทำตัวเป็นนักเลง , อวดเก่ง
ทำพรือ(slang) ทำยังไง, ทำแบบไหน
ทำพรือ(slang) ทำอย่างไร
ทำเฒ่า[ทำ-เฒ่า] (vi, vt, slang) ชอบเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น มิใช่หน้าที่ของตน, See also: S. เสือก, สาระแน, แส่
ทำเฒ่า[ทำ-เฒ่า] (vt, slang) ชอบเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น มิใช่หน้าที่ของตน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำ(v) observe, See also: execute, Syn. ดำเนินการ, ปฏิบัติงาน, Example: ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ทำตามกฎหมาย
ทำ(v) act, See also: show, Syn. แสดง, สาธิต, Example: เขาชอบร้องรำทำเพลง เมื่อพบเจอเพื่อนฝูง
ทำ(v) do, See also: perform, Example: เขาชอบทำการฝีมือประเภทแกะสลักผัก ผลไม้, Thai Definition: คิดและทำไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้, ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการนั้นๆ
ทำ(v) have plastic surgery, Example: ปัจจุบันการเสริมความงามต้องคำนึงถึงความปลอดภัยให้มากขึ้น เช่น ทำนัยน์ตา ทำจมูก, Thai Definition: แต่งให้งาม
ทำ(v) commit, See also: make a mistake, do wrong, Syn. ประพฤตผิด, กระทำผิด, Example: ที่เด็กๆ ต้องเจ็บตัวแบบนี้เพราะเขาเป็นคนทำ
ทำ(v) make, See also: build, create, Syn. กระทำ, ประกอบขึ้น, ผลิตขึ้น, สร้างขึ้น, ก่อขึ้น, Example: เขามีความสามารถด้านแกะสลัก เขาจึงคิดทำเก้าอี้ที่ต้องอาศัยการแกะสลัก
ทำ(v) work, See also: be engaged in, Syn. ประกอบการงาน, Example: พ่อแม่ของเขาทำสวนผลไม้ เพื่อหาเงินส่งเขาเรียน
ทำดี(v) make good thing, See also: do good, do well, Syn. ปฏิบัติดี, ปฏิบัติชอบ, ประพฤติดี, ประพฤติชอบ, Ant. ทำชั่ว, ทำเลว, Example: เขาทำดีเพื่อประเทศชาติ มิได้มุ่งร้ายแก่ผู้ใด
ทำตา(v) show one's feeling with one's eyes, Example: เมื่อรู้ข่าวว่าจะต้องไปอยู่โรงเรียนประจำ หนูน้อยก็ทำตาละห้อย, Thai Definition: แสดงความรู้สึกด้วยสายตา
ทำที(v) deceive, See also: pretend, feign, Syn. หลอก, ลวง, Example: ผู้ร้ายทำทีเหมือนจะบอกความจริงแก่ตำรวจ, Thai Definition: แสดงกิริยาหรืออาการให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำก. กระทำ, ประกอบขึ้น, ผลิตขึ้น, สร้างขึ้น, ก่อขึ้น, เช่น ทำเก้าอี้ ทำโต๊ะ ทำรองเท้า ทำรัง
ทำประกอบการงาน เช่น ทำนา ทำสวน ทำโป๊ะ
ทำดำเนินการ, ปฏิบัติงาน, เช่น ทำหน้าที่ประธาน ทำตามคำสั่ง ทำตามกฎหมาย
ทำแต่งให้งาม เช่น ทำผม ทำนัยน์ตา ทำจมูก
ทำคิดและปฏิบัติไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น ทำเลข ทำการฝีมือ, ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการนั้น ๆ เช่น ทำวัตร ทำศพ
ทำแสดง เช่น ทำเบ่ง
ทำศึกษาในระดับปริญญา เช่น ทำปริญญา ทำดอกเตอร์.
ทำกรรม, ทำกรรมทำเวรก. ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ.
ทำการบ้านก. ทำงานหรือทำแบบฝึกหัดตามที่ครูอาจารย์สั่งให้ทำนอกเวลาเรียน.
ทำขวัญก. ทำพิธีเชิญขวัญหรือเรียกขวัญมาอยู่กับตัว เช่น ทำขวัญนาค ทำขวัญเรือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
undoทำกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
take an oathทำการสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ruinทำความหายนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
draw up the protestทำคำคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air-operatedทำงานด้วยลมอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
parolทำด้วยวาจา, ปากเปล่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tabulateทำตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
damทำนบ, เขื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intonationทำนองเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
rising intonationทำนองเสียงขึ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ทำเนียนทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ทำตัวกลมกลืน [ศัพท์วัยรุ่น]
เหนี่ยวทำร้ายร่างกาย [ศัพท์วัยรุ่น]
Directoriesทำเนียบนาม [TU Subject Heading]
Intonation (Phonetics)ทำนองเสียง [TU Subject Heading]
Zoningทำเทียม, Example: เลียนแบบ จำลอง หรือทำเอาอย่างด้วยวิธีการใดๆ ให้เหมือนหรือคล้ายของจริง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีขนาด รูปลักษณะ หรือวัสดุอย่างเดิมหรือไม่ [สิ่งแวดล้อม]
Antificialทำเทียม, Example: เลียนแบบ จำลอง หรือทำเอาอย่างด้วยวิธีการใดๆให้เหมือนหรือคล้ายของจริง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีขนาด รูปลักษณะ หรือวัสดุอย่างเดิมหรือไม่ [สิ่งแวดล้อม]
Abortion, Legalisedทำแท้งถูกต้องตามกฏหมาย [การแพทย์]
Absorbentทำหน้าที่ดูดซับ [การแพทย์]
Acalculiaทำคำนวณไม่ได้, ทำคำนวณง่ายๆไม่ได้ [การแพทย์]
Airway, Clearทำให้ทางหายใจโล่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why?ทำไม Good Will Hunting (1997)
- Why?- ทำไม Rushmore (1998)
Why?ทำไม? Christmas in August (1998)
- Why not?- ทำไม American Beauty (1999)
Why ?- ทำไมล่ะ The Legend of Bagger Vance (2000)
- Why?-ทำไม? The Matrix Revolutions (2003)
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
-Why?-ทำไม The Day After Tomorrow (2004)
- Yeah?- ทำไม 50 First Dates (2004)
Why not?ทำไม? A Cinderella Story (2004)
Whoa.- เขาทำอะไร I Heart Huckabees (2004)
Why?ทำไม? Sorry, I Love You (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำ[tham] (v) EN: do ; make ; act ; perform ; engage in ; execute ; operate ; work  FR: faire ; agir ; accomplir ; effectuer ; exécuter ; ficher (fam.) ; foutre (fam.) ; oeuvrer
ทำ[tham] (v) EN: make ; manufacture ; create ; institute  FR: faire ; fabriquer ; construire ; réaliser ; exécuter
ทำ[tham] (v) EN: pretend ; affect ; feign
ทำ[tham] (v) EN: commit ; make a mistake ; do wrong ; cause ; perpetrate
ทำ...หาย[tham ... hāi] (v, exp) EN: lose ...  FR: perdre ... ; égarer ...
ทำกรรม[tham kam] (v, exp) EN: commit ; cause trouble
ทำกรรมทำเวร[tham kam thamwēn] (v, exp) EN: sin ; commit a sin
ทำกับข้าว[tham kapkhāo] (v, exp) EN: cook  FR: cuisiner ; faire la cuisine
ทำการ[thamkān] (v) EN: work ; operate ; perform ; do  FR: faire ; effectuer ; opérer
ทำการคลอด[tham kān khløt] (v) EN: deliver (a baby)  FR: accoucher

English-Thai: Longdo Dictionary
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
WMD(n) อาวุธอานุภาพทำล้ายล้างสูง, See also: Weapon of mass destruction
SLR(n, abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, See also: camera
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abase(vt) ทำให้เสียเกียรติ, See also: ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ, Syn. demean
abash(vt) ทำให้อาย, See also: ทำให้ขวยเขิน, Syn. embarrass, disconcert
abate(vt) ทำให้น้อยลง, See also: บรรเทา, เบาบาง, Syn. reduce, lower, lighten
abate(vt) ทำให้สิ้นสุด, Syn. end, stop, terminate
abbreviate(vt) ทำให้สั้นลง, See also: ลดลง, ตัดทอน, Syn. abridge, foreshorten, shorten, cut, contract, reduce
abdicate(vt) ทำให้สละราชสมบัติ, See also: ทำให้สละราชบัลลังก์, ทำให้สละอำนาจ, ทำให้ถอนตัวจากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์
abort(vt) ทำให้ล้มเหลว, See also: ไม่เป็นผล, Syn. miscarry, fall, miss
absent(vt) ทำให้ขาด, See also: ไม่เข้าร่วม
absorb(vt) ทำให้หมกมุ่น, See also: ทำให้สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ, Syn. engross, engage
accentuate(vt) ทำให้เด่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส์ ใช้ในการทำเชือก
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม, ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass, confuse
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก, ไม่พอเพียง, Syn. shortened
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก, ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
abash(vt) ทำให้เขิน, ทำให้อาย, ทำให้ประหม่า
abbreviate(vt) ย่อ, ทำให้สั้นลง
abort(vt) ทำแท้ง, รีดลูก
aborticide(n) การทำแท้ง
abridge(vt) ทำให้สั้น, ย่อ, ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ, การทำให้สั้น
abridgment(n) การย่อ, การทำให้สั้น
absent(vt) ทำให้ไม่มา, ทำให้ไม่อยู่
accomplish(vt) บรรลุผล, ทำให้สำเร็จ
accountancy(n) การทำบัญชี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*hydrate*(vi) ทำใ้ห้เปียก หรือ ชุ่มชืี่่นด้วยน้ำ
alleviate(vt) ทำให้บรรเทา, See also: soothe, allay, A. exacerbate, Syn. relieve
by the numbersทำตามแผน ทำตามกฎ ทำตามระเบียบ ทำตามขั้นตอน
complexity(n, vi, vt) ทำให้ยุ่ง, จุกจิก, ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่จุกจิก, แทรกแซง
customize(vt) ทำตามความต้องการของเจ้าของหรือผู้ซื้อ
Demotivate(vt) ทำให้หมดกำลังใจ
destigmatizeทำลายชื่อเสียง
doesn't time flyทำไมเวลาผ่าไปเร็วจัง
empowerment(adj) ทำให้มีอำนาจ, ทำให้ถูกต้องมากขึ้น, ทำให้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
familiarize withทำความเคยชินกับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
何故[なぜ, naze] (n) ทำไม
官邸[かんてい, kantei] (n) ทำเนียบ, บ้านพักอย่างเป็นทางการของผู้นำประเทศ
強化[きょうか, kyouka] (n, vt) ทำให้แข็งแรง, เพิ่มประสิทธิภาพ
無理[むり, muri] (vt) ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้, ฝืนทำ
精一杯[せいいっぱい, seiippai] (adj, adv) ทำอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (vt) ทำทารุณกรรม
軽量化[けいりょうか, keiryouka] (n) ทำให้เบาลง ลดน้ำหนัก ( ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรม )
零す[こぼす, kobosu] (vi) ทำ...หก
電動[でんどう, dendou] (n) ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
平準化[へいじゅんか, heijunka] (n) ทำให้กระจายเท่าๆกัน
零す[こぼす, kobosu] ทำ...หก
ざんぎょう 残業[こぼす, zangyou zangyou] ทำงานOt
解凍[かいとう, kaitou] (adv) ทำให้ละลาย, ทำให้ใจอ่อน, ทำให้หายโกรธ, ทำให้บรรเทา
昂揚[こうよう, kouyou] ทำให้สูงขึ้น ยกยอ
趣向を凝らす[しゅこうをこらす, shukouwokorasu] ทำอย่างประณีต พิถีพิถัน
明確[めいかく, meikaku] (n) ทำให้ชัดเจน
自力[じりき, jiriki] (adj) ทำด้วยตนเอง, สำเร็จด้วยตัวเอง
引き起こす[ひきおこす, hikiokosu] (vt) ทำให้เกิด
働きます[はたらきます, hatarakimasu, hatarakimasu , hatarakimasu] (vi, vt) ทำงาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
致す[いたす, itasu] TH: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด)  EN: to do (pol)
占う[うらなう, uranau] TH: ทำนาย  EN: to forecast
繰り返す[くりかえす, kurikaesu] TH: ทำซ้ำ ๆ  EN: to repeat
満たす[みたす, mitasu] TH: ทำให้พอใจ  EN: to satisfy
満たす[みたす, mitasu] TH: ทำให้เต็ม
満たす[みたす, mitasu] TH: ทำให้สำเร็จ
確かめる[たしかめる, tashikameru] TH: ทำให้แน่ใจ  EN: to ascertain
立てる[たてる, tateru] TH: ทำให้ดำรงอยู่
上げる[あげる, ageru] TH: ทำให้ดีขึ้น
作成[さくせい, sakusei] TH: ทำ  EN: make

German-Thai: Longdo Dictionary
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| งาน (ที่จะให้ทำ)
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
Was machen Sie denn da?คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่น?
Wie machst du das?คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
arbeiten(vt) arbeitete, hat gearbeitet| ทำงาน, See also: die Arbeit
auf einmalทำทีเดียวทั้งหมด เช่น alles auf einmal trinken ดื่มทีเดียวหมด
darumดังนั้น เช่น Er möchte reich werden. Darum muß er viel arbeiten. เขาอยากรวย เขาจึงขยันทำงาน, See also: deshalb, Syn. daher
dazuเพิ่มเติมไปจากนั้น, นอกเหนือจากนั้น เช่น Wir haben drei Gerichte gekocht. Dazu gab es noch einen Nachtisch. พวกเราทำกับข้าวสามอย่าง นอกเหนือจากนั้นยังมีขนมหวานอีกอย่าง, See also: zusätzlich, Syn. außerdem

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sich zusammenschließenทำอะไรบางอย่างร่วมกัน ร่วมมือกันทำอะไรบางอย่าง

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง
finir(vt) |je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent| เสร็จ, ทำให้เสร็จ, จบ, สิ้นสุด เช่น Vous finissez presque votre étude? คุณใกล้จะเรียนจบหรือยัง
chauffage, -s(n) le, = เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือ ในอาคาร เช่น chauffage au gaz =เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส, chauffage au fioul = เครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมัน, chauffage à l'électricité = เครื่องทำควมร้อนด้วยไฟฟ้า, Ant. la climatisation
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: regarder
Pourquoiทำไม (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Pourquoi tu déménages? = Pourquoi est-ce que tu déménages? ทำไมเธอถึงย้ายบ้าน
queอะไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Qu'est-ce que tu prends? เธอเอาอะไร, Qu'est-ce qu'on fait? เราทำอะไรอยู่
enseigner(vt) (donner un cours)สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง , (apprendre)สอนให้ทำ
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
convaincre(vi, vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน ), Syn. persuader
saturer(vi, vt) ทำให้อิ่มตัว ไม่สามารถรับได้เพิ่ม เช่น air saturé de vapeur d'eau, réseau saturé, (personne) être saturé de qc

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top