ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wmd

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wmd-, *wmd*, wm
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
WMD(n) อาวุธอานุภาพทำล้ายล้างสูง, See also: Weapon of mass destruction

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They also said that artificial sweeteners were safe, and WMDs were in Iraq, and Anna Nicole married for love!พวกเขาว่า มันปลอมขึ้นเพื่อความปลอดภัย มีขีปนาวุธ อยู่ที่อิรัก แล้วแอนนา นิโคลก็แต่งงานด้วยความรัก Shooter (2007)
In exchange, they were allowed to develop and manufacture a WMD in Sangala.โดยแลกเปลี่ยนกับ การพัฒนา และผลิตอาวุธทำลายล้างประสิทธิภาพสูง (WMD) ใน ซังกาลา Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
In exchange, they were allowed to develop and manufacture a WMD in Sangala.ในการแลกเปลี่ยน พวกนั้นได้รับอนุญาตให้พัฒนา และผลิตอาวุธชีวภาพในแซงกาล่า Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
According to him, someone hijacked a WMD out to God knows where.ตามคำบอกเล่าของเขา มีใครบางคนขโมย WMDออกไป เพราะเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ที่ใหน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
And wmd proliferation.และการขยายตัวของอาวุธชีวภาพ Amplification (2009)
I'm talking a WMD that makes military grade warheads look like lasertag.ที่ทำให้ขีปนาวุธของทหารเป็นของเล่น BrotherFae of the Wolves (2011)
- I don't wanna be stuck on a plane with a WMD for 11 hours.- ใช่/N - ฉันไม่อยากติดแหง็ก บนเครื่องบินที่มีอาวุธทำลายล้างตลอด 11 ชั่วโมงหรอกนะ Us or Them (2011)
We have to let the authorities know that there's a WMD on this flight.เราต้องให้ตำรวจรู้ว่า มีอาวุธทำลายล้างอยู่บนเครื่องนี้ Us or Them (2011)
Someone told the authorities there's a WMD on board.มีคนแจ้งว่ามีอาวุธทำลายล้างอยู่บนเครื่อง Us or Them (2011)
That's why the Hawaii National Guard is plussing up their WMD civil support team.แบบนั้นเองยามฝั่งฮาวายถึงเสริมทีม ป้องกันอาวุธทำลายล้างสูง Pa Make Loa (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大量破壊兵器[たいりょうはかいへいき, tairyouhakaiheiki] (n) weapons of mass destruction; WMD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 WMD
   n 1: a weapon that kills or injures civilian as well as military
      personnel (nuclear and chemical and biological weapons)
      [syn: {weapon of mass destruction}, {WMD}, {W.M.D.}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top