ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be engaged in

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be engaged in-, *be engaged in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be engaged in[PHRV] ยุ่งอยู่กับ, See also: วุ่นวายอยู่กับ, ง่วนอยู่กับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a free-thinking individual who chooses not to be engaged in this discussion.ในสายตาคุณฉันไม่ใช่แค่เพื่อนจอร์จ, ใช่มั้ย? เธอกับจอร์จน่าจะลองคบกันนะ, แซลลี่ The Art of Getting By (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be engaged inI hope to be engaged in the export business after graduating from college.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำ[V] work, See also: be engaged in, Syn. ประกอบการงาน, Example: พ่อแม่ของเขาทำสวนผลไม้ เพื่อหาเงินส่งเขาเรียน
ติดพัน[V] be engaged in/on, See also: pay attention to, occupy oneself in/with, Example: เขาติดพันกับงานจนไม่อยากหยุดไปไหนเลย, Thai definition: เกี่ยวข้องอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดพัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปราศรัย[v.] (prāsai) EN: make a speech ; deliver a speech ; make an address ; speak ; be engaged in conversation   FR: faire un discours ; adresser un discours
ทำนา[v.] (thamnā) EN: farm ; grow rice ; do rice farming ; be engaged in farming ; till the soil   FR: travailler aux champs ; planter le riz ; cultiver ; récolter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top