ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

camera

K AE1 M ER0 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -camera-, *camera*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camera(n) กล้องถ่ายภาพ, Syn. photographic camera
cameraman(n) ช่างภาพ, See also: ช่างกล้อง, Syn. camera operator, photographer
camera-shy(adj) ที่ไม่ชอบถูกถ่ายภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
camera(แคม'เมอระ) n. กล้องถ่ายรูป, เครื่องจับภาพของโทรทัศน -Phr. (in camera ส่วนตัว), See also: cameral adj.
aerocamera(แอโรแคม' เมอระ) n. กล้องถ่ายภาพ (ที่ติดกับเครื่องบิน) ในอากาศ
bicameral(ไบแคม'เมอรัล) adj. มี 2 กิ่งก้าน, มีสองห้อง, มีสองบ้าน, See also: bicameralism n. ดูbicameral bicamerist n. ดูbicameral
panoramic camera n.กล้องถ่ายภาพกว้างราว140องศา
stand cameran. กล้องถ่ายรูปชนิดตั้ง
unicameral(ยูนิแคม'เมอเริล) adj. ประกอบด้วยสภาเดี่ยว, See also: unicameralism.

English-Thai: Nontri Dictionary
camera(n) กล้องถ่ายรูป
cameraman(n) ช่างภาพ, ตากล้อง, คนถ่ายภาพ, คนถ่ายรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cameraห้องทำงานของผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
camera obscuraกล้องทาบเงา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
camera, in (L.)เป็นการลับ (การพิจารณาของศาลหรือการประชุมสภา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Camera industryอุตสาหกรรมกล้องถ่ายรูป [TU Subject Heading]
Camera operatorsช่างกล้อง [TU Subject Heading]
Cameralกระดูกยื่นเข้าไปแบ่งถุงออกเป็นส่วนๆ [การแพทย์]
Camerasกล้องถ่ายรูป [TU Subject Heading]
Camerasกล้องถ่ายภาพ [การแพทย์]
Cameras, Boxกล้องบ๊อกซ์ [การแพทย์]
Cameras, Photospotกล้องถ่ายรูปเฉพาะแห่ง [การแพทย์]
Cameras, Pinholeกล้องรูเข็ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, look. There's the one when I left the camera running on the tripod, remember?ดูสิ นั่นตอนที่ผมตั้งกล้องบนขาตั้ง แล้วปล่อยให้มันถ่ายต่อไป จำได้มั้ย Rebecca (1940)
Would you take that camera away?ใช้กล้องที่ไป? ตอนนี้ได้รับไป มีคนดี How I Won the War (1967)
No, it's a closed circuit TV system. I have underwater cameras fore-and-aft.ไม่ได้ มันเป็นโทรทัศน์วงจรปิด ผมมืกล้องใต้นํ้าที่หัวเรือเเละท้ายเรือ Jaws (1975)
When I fired this idiot the other day, I decided to replace him with one of those camera surveillance systems.เมื่อฉันไล่เจ้าทึ่มนี่ออก ฉันตั้งใจจะค้นหาต้นตอของเรื่อง... ...และด้วยกล้องวงจรปิดของห้าง Mannequin (1987)
We set up a camera in the stadium a while ago.เราติดตั้งกล้องในสนามกีฬา เรียบร้อยแล้ว Akira (1988)
Two weeks from today, we're coming down with our cameras to shoot a one-hour special.สองอาทิตย์จากวันนี้ เราจะเอากล้อง... ...ไปถ่ายรายการพิเศษหนึ่งชม. Punchline (1988)
This gate will be replaced next week. I'll have two cameras here.ประตูนี้อาทิตย์หน้าต้องเปลี่ยน ติดกล้องด้วย 2 ตัว The Bodyguard (1992)
A face camera by the call box and a scene camera on top of this pillar, looking down.ตัวหนึ่งจับภาพใบหน้าผู้ที่มาเยือน อีกตัวหนึ่งติดบนโน้นจับทั่วบริเวณ The Bodyguard (1992)
That camera guy doesn't need to be there.คนที่แบกกล้องนั่นด้วย - อย่าให้อยู่ดรงนั้น The Bodyguard (1992)
Very well. Leave the van's cameras on transmit.ดีมาก ทิ้งกล้องรถตู้ไว้ The Lawnmower Man (1992)
Uwaga. [ Camera Shutter Clicks ]"โรงงานภาชนะเคลือบดอยท์ช" Schindler's List (1993)
The security cameras show only two people but remember how sensitive the sensors on the entrance doors are?ภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยมีแค่ 2คน แต่อย่าลืมว่าระบบเซ็นเซอร์ตรงประตูทางเข้าอ่อนไหวแค่ไหน? Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cameraAlmost every tourist carries a camera with him.
cameraAre you bringing your camera?
cameraAs it happens, I have left the camera at home.
cameraCan you recommend a good camera?
cameraDad bought a camera.
cameraDad bought me a camera.
cameraDid you see my camera?
cameraDid you use my camera?
cameraDon't forget to take a camera with you.
cameraDo you have a camera?
cameraDo you know how to use this camera?
cameraDo you know where he bought his camera?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างกล้อง(n) cameraman, Syn. ช่างภาพ
ช่างกล้อง(n) cameraman, See also: camerawoman, Syn. ช่างภาพ, ช่างถ่ายรูป, ตากล้อง, Example: เขาเป็นช่างกล้องที่มีฝีมือ ผู้กำกับคนไหนก็อยากได้เขามาร่วมงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ เช่นในภาพยนตร์เป็นต้น
กล้องถ่ายรูป(n) camera, Syn. กล้อง, กล้องถ่ายภาพ, Example: กล้องถ่ายรูปเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวของผม, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
ตากล้อง(n) photographer, See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie, Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป, Example: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ, Notes: (แสลง)
กล้อง(n) camera, Syn. กล้องถ่ายรูป, กล้องถ่ายภาพ, Example: ผมยกกล้องขึ้นเพื่อเริ่มบันทึกภาพถ่ายในงาน, Count Unit: กล้อง, ตัว, Thai Definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
กล้องถ่ายภาพ(n) camera, Syn. กล้อง, กล้องถ่ายรูป, Example: กล้องถ่ายภาพรุ่นนี้มีประสิทธิภาพสูง, Count Unit: กล้อง, ตัว, Thai Definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
ตากล้อง(n) photographer, See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie, Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป, Example: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ, Notes: (แสลง)
ช่างภาพ(n) cameraman, See also: photographer, lensman, Syn. ช่างถ่ายรูป, คนถ่ายรูป, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งกำลังประกาศรับสมัครช่างภาพหลายอัตรา, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างกล้อง[chang kløng] (n) EN: cameraman ; camerawoman  FR: cameraman [ m ] ; cadreur [ m ]
ช่างภาพ[changphāp] (n) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman  FR: photographe [ m, f ]
ช่างถ่ายรูป[chang thāirūp] (n) EN: photographer ; cameraman  FR: photographe [ m ]
โดยไม่เปิดเผย[dōi mai poētphoēi] (x) EN: behind closed doors ; in camera  FR: à huis clos
การประชุมภายใน[kān prachum phāinai] (n, exp) EN: meeting in camera
คนถ่ายรูป[khonthāirūp] (n) EN: cameraman
กล้อง[klǿng] (n) EN: camera  FR: caméra [ f ] ; appareil photographique [ m ] ; appareil photo [ m ]
กล้อง[klǿng] (n) EN: [ classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes ]  FR: [ classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes ]
กล้องดิจิตอล[kløng dijitøn] (n, exp) EN: digital camera  FR: appareil photo digital [ m ]
กล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่น[klǿng thāi phāp lāi chūang khleūn] (n, exp) EN: multispectral camera  FR: caméra multispectrale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAMERA K AE1 M ER0 AH0
CAMERA K AE1 M R AH0
CAMERAS K AE1 M ER0 AH0 Z
CAMERAS K AE1 M R AH0 Z
CAMERA'S K AE1 M R AH0 Z
CAMERAMAN K AE1 M ER0 AH0 M AH0 N
CAMERAMEN K AE1 M ER0 AH0 M EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
camera (n) kˈæmərə (k a1 m @ r @)
cameras (n) kˈæmərəz (k a1 m @ r @ z)
cameraman (n) kˈæmərəmæn (k a1 m @ r @ m a n)
cameramen (n) kˈæmərəmɛn (k a1 m @ r @ m e n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镜头[jìng tóu, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ,   /  ] camera shot (in a movie etc); scene #2,970 [Add to Longdo]
摄像机[shè xiàng jī, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ,    /   ] camera; video camera #10,209 [Add to Longdo]
照相机[zhào xiàng jī, ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ,    /   ] camera #14,399 [Add to Longdo]
摄影机[shè yǐng jī, ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧ,    /   ] camera #28,078 [Add to Longdo]
暗箱[àn xiāng, ㄢˋ ㄒㄧㄤ,  ] camera bellows; camera obscura #28,983 [Add to Longdo]
暗袋[àn dài, ㄢˋ ㄉㄞˋ,  ] camera bag (for changing film) [Add to Longdo]
照像机[zhào xiàng jī, ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ,    /   ] camera [Add to Longdo]
眼房[yǎn fáng, ㄧㄢˇ ㄈㄤˊ,  ] camera oculi; aqueous chamber of the eye [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
カメラ[かめら, kamera] TH: กล้องถ่ายรูป  EN: camera

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fotoapparat { m }; Kamera { f } | Fotoapparate { pl }; Kameras { pl }camera | cameras [Add to Longdo]
Kameraführung { f }camera work [Add to Longdo]
Kamera { f } | Kameras { pl }camera | cameras [Add to Longdo]
Kameraauswahl { f }camera selector [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カメラ(P);キャメラ[kamera (P); kyamera] (n) camera; (P) #2,318 [Add to Longdo]
フィルター(P);フィルタ[firuta-(P); firuta] (n) filter (esp. camera); (P) #9,311 [Add to Longdo]
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na, n) (1) upper part; (n) (2) (かみて only) upper stream; upper course of a river; (3) (かみて only) right side of the stage (audience's or camera's POV); stage left (actor's POV); (adj-na, n) (4) (うわて only) skillful (only in comparisons); dexterity (only in comparisons); (n) (5) (うわて only) over-arm grip on opponent's belt (sumo) #10,556 [Add to Longdo]
カメラマン[kameraman] (n) cameraman; (P) #10,824 [Add to Longdo]
下手[へた, heta] (n) (1) lower part; foot; lower direction; (2) left part of the stage (audience's or camera's POV); stage right (actor's POV) #11,812 [Add to Longdo]
シャッター[shatta-] (n) (1) (See シャッターチャンス) camera shutter; (2) shutter (door, window, etc.); (P) #13,200 [Add to Longdo]
絞り(P);搾り[しぼり, shibori] (n, vs) (1) tye-dye; tye-dyeing; (2) aperture (e.g. camera, iris of the eye); aperture stop; stop; (3) contraction; squeezing; choke; (P) #15,163 [Add to Longdo]
開口[かいこう, kaikou] (n, vs) (1) opening; aperture (e.g. camera); (2) opening one's mouth; beginning to speak; (adj-f) (3) open; broad; (P) #15,620 [Add to Longdo]
レフ[refu] (n) (1) (abbr) (See レフレックスカメラ) reflex camera; (2) (abbr) (See レフレクター) reflector; (P) #15,863 [Add to Longdo]
構える[かまえる, kamaeru] (v1, vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P) #16,546 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デジカメ[でじかめ, dejikame] digital camera (abbr) [Add to Longdo]
デジタルカメラ[でじたるかめら, dejitarukamera] digital camera [Add to Longdo]
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Camera \Cam"e*ra\, n.; pl. E. {Cameras}, L. {Camerae}. [L.
   vault, arch, LL., chamber. See {Chamber}.]
   A chamber, or instrument having a chamber. Specifically: The
   {camera obscura} when used in photography. See {Camera}, and
   {Camera obscura}.
   [1913 Webster]
 
   {Bellows camera}. See under {Bellows}.
 
   {In camera} (Law), in a judge's chamber, that is, privately;
    as, a judge hears testimony which is not fit for the open
    court in camera.
 
   {Panoramic camera}, or {Pantascopic camera}, a photographic
    camera in which the lens and sensitized plate revolve so
    as to expose adjacent parts of the plate successively to
    the light, which reaches it through a narrow vertical
    slit; -- used in photographing broad landscapes. --Abney.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 camera
   n 1: equipment for taking photographs (usually consisting of a
      lightproof box with a lens at one end and light-sensitive
      film at the other) [syn: {camera}, {photographic camera}]
   2: television equipment consisting of a lens system that focuses
     an image on a photosensitive mosaic that is scanned by an
     electron beam [syn: {television camera}, {tv camera},
     {camera}]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 camera
  chamber; room

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 camera
  bedroom

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 camera /kaməra/
  1. camera
  2. camera

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top