ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

camera

K AE1 M ER0 AH0   
107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -camera-, *camera*
English-Thai: Longdo Dictionary
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camera[N] กล้องถ่ายภาพ, Syn. photographic camera
cameraman[N] ช่างภาพ, See also: ช่างกล้อง, Syn. camera operator, photographer
camera-shy[ADJ] ที่ไม่ชอบถูกถ่ายภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
camera(แคม'เมอระ) n. กล้องถ่ายรูป,เครื่องจับภาพของโทรทัศน -Phr. (in camera ส่วนตัว), See also: cameral adj.
aerocamera(แอโรแคม' เมอระ) n. กล้องถ่ายภาพ (ที่ติดกับเครื่องบิน) ในอากาศ
bicameral(ไบแคม'เมอรัล) adj. มี 2 กิ่งก้าน,มีสองห้อง,มีสองบ้าน, See also: bicameralism n. ดูbicameral bicamerist n. ดูbicameral
panoramic camera n.กล้องถ่ายภาพกว้างราว140องศา
stand cameran. กล้องถ่ายรูปชนิดตั้ง
unicameral(ยูนิแคม'เมอเริล) adj. ประกอบด้วยสภาเดี่ยว, See also: unicameralism.

English-Thai: Nontri Dictionary
camera(n) กล้องถ่ายรูป
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cameraห้องทำงานของผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
camera obscuraกล้องทาบเงา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
camera, in (L.)เป็นการลับ (การพิจารณาของศาลหรือการประชุมสภา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Camera industryอุตสาหกรรมกล้องถ่ายรูป [TU Subject Heading]
Camera operatorsช่างกล้อง [TU Subject Heading]
Cameralกระดูกยื่นเข้าไปแบ่งถุงออกเป็นส่วนๆ [การแพทย์]
Camerasกล้องถ่ายรูป [TU Subject Heading]
Camerasกล้องถ่ายภาพ [การแพทย์]
Cameras, Boxกล้องบ๊อกซ์ [การแพทย์]
Cameras, Photospotกล้องถ่ายรูปเฉพาะแห่ง [การแพทย์]
Cameras, Pinholeกล้องรูเข็ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, look. There's the one when I left the camera running on the tripod, remember?ดูสิ นั่นตอนที่ผมตั้งกล้องบนขาตั้ง แล้วปล่อยให้มันถ่ายต่อไป จำได้มั้ย Rebecca (1940)
Would you take that camera away?ใช้กล้องที่ไป? ตอนนี้ได้รับไป มีคนดี How I Won the War (1967)
No, it's a closed circuit TV system. I have underwater cameras fore-and-aft.ไม่ได้ มันเป็นโทรทัศน์วงจรปิด ผมมืกล้องใต้นํ้าที่หัวเรือเเละท้ายเรือ Jaws (1975)
When I fired this idiot the other day, I decided to replace him with one of those camera surveillance systems.เมื่อฉันไล่เจ้าทึ่มนี่ออก ฉันตั้งใจจะค้นหาต้นตอของเรื่อง... ...และด้วยกล้องวงจรปิดของห้าง Mannequin (1987)
We set up a camera in the stadium a while ago.เราติดตั้งกล้องในสนามกีฬา เรียบร้อยแล้ว Akira (1988)
Two weeks from today, we're coming down with our cameras to shoot a one-hour special.สองอาทิตย์จากวันนี้ เราจะเอากล้อง... ...ไปถ่ายรายการพิเศษหนึ่งชม. Punchline (1988)
This gate will be replaced next week. I'll have two cameras here.ประตูนี้อาทิตย์หน้าต้องเปลี่ยน ติดกล้องด้วย 2 ตัว The Bodyguard (1992)
A face camera by the call box and a scene camera on top of this pillar, looking down.ตัวหนึ่งจับภาพใบหน้าผู้ที่มาเยือน อีกตัวหนึ่งติดบนโน้นจับทั่วบริเวณ The Bodyguard (1992)
That camera guy doesn't need to be there.คนที่แบกกล้องนั่นด้วย - อย่าให้อยู่ดรงนั้น The Bodyguard (1992)
Very well. Leave the van's cameras on transmit.ดีมาก ทิ้งกล้องรถตู้ไว้ The Lawnmower Man (1992)
Uwaga. [ Camera Shutter Clicks ]"โรงงานภาชนะเคลือบดอยท์ช" Schindler's List (1993)
The security cameras show only two people but remember how sensitive the sensors on the entrance doors are?ภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยมีแค่ 2คน แต่อย่าลืมว่าระบบเซ็นเซอร์ตรงประตูทางเข้าอ่อนไหวแค่ไหน? Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cameraAlmost every tourist carries a camera with him.
cameraAre you bringing your camera?
cameraAs it happens, I have left the camera at home.
cameraCan you recommend a good camera?
cameraDad bought a camera.
cameraDad bought me a camera.
cameraDid you see my camera?
cameraDid you use my camera?
cameraDon't forget to take a camera with you.
cameraDo you have a camera?
cameraDo you know how to use this camera?
cameraDo you know where he bought his camera?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างกล้อง[N] cameraman, Syn. ช่างภาพ
ช่างกล้อง[N] cameraman, See also: camerawoman, Syn. ช่างภาพ, ช่างถ่ายรูป, ตากล้อง, Example: เขาเป็นช่างกล้องที่มีฝีมือ ผู้กำกับคนไหนก็อยากได้เขามาร่วมงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ เช่นในภาพยนตร์เป็นต้น
กล้องถ่ายรูป[N] camera, Syn. กล้อง, กล้องถ่ายภาพ, Example: กล้องถ่ายรูปเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวของผม, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
ตากล้อง[N] photographer, See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie, Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป, Example: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ, Notes: (แสลง)
กล้อง[N] camera, Syn. กล้องถ่ายรูป, กล้องถ่ายภาพ, Example: ผมยกกล้องขึ้นเพื่อเริ่มบันทึกภาพถ่ายในงาน, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
กล้องถ่ายภาพ[N] camera, Syn. กล้อง, กล้องถ่ายรูป, Example: กล้องถ่ายภาพรุ่นนี้มีประสิทธิภาพสูง, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
ตากล้อง[N] photographer, See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie, Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป, Example: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ, Notes: (แสลง)
ช่างภาพ[N] cameraman, See also: photographer, lensman, Syn. ช่างถ่ายรูป, คนถ่ายรูป, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งกำลังประกาศรับสมัครช่างภาพหลายอัตรา, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างกล้อง[n.] (chang kløng) EN: cameraman ; camerawoman   FR: cameraman [m] ; cadreur [m]
ช่างภาพ[n.] (changphāp) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman   FR: photographe [m, f]
ช่างถ่ายรูป[n.] (chang thāirūp) EN: photographer ; cameraman   FR: photographe [m]
โดยไม่เปิดเผย[X] (dōi mai poētphoēi) EN: behind closed doors ; in camera   FR: à huis clos
การประชุมภายใน[n. exp.] (kān prachum phāinai) EN: meeting in camera   
คนถ่ายรูป[n.] (khonthāirūp) EN: cameraman   
กล้อง[n.] (klǿng) EN: camera   FR: caméra [f] ; appareil photographique [m] ; appareil photo [m]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]   FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]
กล้องดิจิตอล[n. exp.] (kløng dijitøn) EN: digital camera   FR: appareil photo digital [m]
กล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่น[n. exp.] (klǿng thāi phāp lāi chūang khleūn) EN: multispectral camera   FR: caméra multispectrale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMERA K AE1 M ER0 AH0
CAMERA K AE1 M R AH0
CAMERAS K AE1 M ER0 AH0 Z
CAMERAS K AE1 M R AH0 Z
CAMERA'S K AE1 M R AH0 Z
CAMERAMAN K AE1 M ER0 AH0 M AH0 N
CAMERAMEN K AE1 M ER0 AH0 M EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
camera (n) kˈæmərə (k a1 m @ r @)
cameras (n) kˈæmərəz (k a1 m @ r @ z)
cameraman (n) kˈæmərəmæn (k a1 m @ r @ m a n)
cameramen (n) kˈæmərəmɛn (k a1 m @ r @ m e n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镜头[jìng tóu, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, / ] camera shot (in a movie etc); scene, #2,970 [Add to Longdo]
摄像机[shè xiàng jī, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera; video camera, #10,209 [Add to Longdo]
照相机[zhào xiàng jī, ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera, #14,399 [Add to Longdo]
摄影机[shè yǐng jī, ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧ, / ] camera, #28,078 [Add to Longdo]
暗箱[àn xiāng, ㄢˋ ㄒㄧㄤ, ] camera bellows; camera obscura, #28,983 [Add to Longdo]
暗袋[àn dài, ㄢˋ ㄉㄞˋ, ] camera bag (for changing film) [Add to Longdo]
照像机[zhào xiàng jī, ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera [Add to Longdo]
眼房[yǎn fáng, ㄧㄢˇ ㄈㄤˊ, ] camera oculi; aqueous chamber of the eye [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
カメラ[かめら, kamera] Thai: กล้องถ่ายรูป English: camera

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fotoapparat {m}; Kamera {f} | Fotoapparate {pl}; Kameras {pl}camera | cameras [Add to Longdo]
Kameraführung {f}camera work [Add to Longdo]
Kamera {f} | Kameras {pl}camera | cameras [Add to Longdo]
Kameraauswahl {f}camera selector [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっきりカメラ;びっくりカメラ[, dokkiri kamera ; bikkuri kamera] (n) candid-camera; candid-camera footage [Add to Longdo]
ぶれ[, bure] (n) camera shake; picture blur [Add to Longdo]
ぶれる[, bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
アイカメラ[, aikamera] (n) eye camera [Add to Longdo]
イーイーカメラ[, i-i-kamera] (n) electric-eye camera [Add to Longdo]
インスタマチックカメラ[, insutamachikkukamera] (n) Instamatic camera [Add to Longdo]
インスタントカメラ[, insutantokamera] (n) instant camera [Add to Longdo]
ウェブカメラ[, uebukamera] (n) {comp} web camera; webcam [Add to Longdo]
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name) [Add to Longdo]
オルシコン[, orushikon] (n) orthicon (early form of television camera tube) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デジカメ[でじかめ, dejikame] digital camera (abbr) [Add to Longdo]
デジタルカメラ[でじたるかめら, dejitarukamera] digital camera [Add to Longdo]
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Camera \Cam"e*ra\, n.; pl. E. {Cameras}, L. {Camerae}. [L.
   vault, arch, LL., chamber. See {Chamber}.]
   A chamber, or instrument having a chamber. Specifically: The
   {camera obscura} when used in photography. See {Camera}, and
   {Camera obscura}.
   [1913 Webster]
 
   {Bellows camera}. See under {Bellows}.
 
   {In camera} (Law), in a judge's chamber, that is, privately;
    as, a judge hears testimony which is not fit for the open
    court in camera.
 
   {Panoramic camera}, or {Pantascopic camera}, a photographic
    camera in which the lens and sensitized plate revolve so
    as to expose adjacent parts of the plate successively to
    the light, which reaches it through a narrow vertical
    slit; -- used in photographing broad landscapes. --Abney.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 camera
   n 1: equipment for taking photographs (usually consisting of a
      lightproof box with a lens at one end and light-sensitive
      film at the other) [syn: {camera}, {photographic camera}]
   2: television equipment consisting of a lens system that focuses
     an image on a photosensitive mosaic that is scanned by an
     electron beam [syn: {television camera}, {tv camera},
     {camera}]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 camera
  chamber; room

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 camera
  bedroom

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 camera /kaməra/
  1. camera
  2. camera

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top