ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตัดทอน

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัดทอน-, *ตัดทอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดทอน[V] abridge, See also: reduce, cut off, shorten, cut down, slash, curtail, Syn. ลด, Example: รัฐบาลตัดทอนงบประมาณของแต่ละจังหวัดลงไปเกือบ 10% ของงบประมาณที่เสนอให้สภาฯ พิจารณา, Thai definition: ทำให้น้อย
ตัดทอน[V] shorten, See also: cut down, reduce, cut out, prune out, Syn. ตัด, ตัดทิ้ง, Example: เรียงความชิ้นนี้ได้ตัดทอนข้อความบางส่วนออกไปบ้าง, Thai definition: ทำให้สั้นลง
ตัดทอน[V] shorten, See also: cut down, reduce, cut out, prune out, Syn. ตัด, ตัดทิ้ง, Example: เรียงความชิ้นนี้ได้ตัดทอนข้อความบางส่วนออกไปบ้าง, Thai definition: ทำให้สั้นลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัดทอนก. ทำให้ลดลงหรือทำให้สั้นลง เช่น ตัดทอนอำนาจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bowdlerizeตัดทอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The first ice cream I had after my tonsil operation.ไอศครีมอันแรกที่ผมกิน หลังจากผ่าตัดทอนซิลฮะ The Orphanage (2007)
Whole careers become reduced to a single snapshot.ชีวิตการทำงานทั้งหมด ถูกตัดทอนลงเหลือเพียงภาพถ่ายเดียว. Frost/Nixon (2008)
Just... omitted a few pertinent details.เพียงแค่.. ตัดทอนรายละเอียดปลีกย่อยออกไปเท่านั้น Lucifer Rising (2009)
I'II cut it in half and keep it to an hour.พ่อจะตัดทอนลงครึ่งนึง เเล้วให้อยู่ภายใน1ชั่วโมง Cyrano Agency (2010)
A lot of our companies are doing it now, cutbacks.จำนวนมากของ บริษัท ของเรา กำลังทำมันตอนนี้ตัดทอนParanoia (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดทอน[v.] (tatthøn) EN: cut ; pare ; excise ; abridge ; keep down   FR: couper ; élaguer ; enlever ; réduire ; retrancher

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abridge[VT] ย่อ, See also: ตัดทอน, ทำให้สั้นลง, Syn. shorter
clip out[PHRV] ตัดออก, See also: ตัดทอนออก, Syn. cut out
cut back[PHRV] ตัดทอนคำพูด, See also: ตัดคำพูดออก
expurgate from[PHRV] ตัดออกจาก, See also: ตัดทอนออก, ลบออกจาก
digest[VT] ตัดทอน, See also: ย่อสั้นๆ, Syn. summarize, condense
mutilate[VT] ตัดทอนจนเสียความ, See also: ตัดส่วนสำคัญของ (คำปราศรัย) ออก, Syn. deprive
reduce[VT] ตัดทอน, See also: ลดหย่อน, ลดทอน, Syn. diminish, shorten
retrench[VT] ประหยัด, See also: ตัดทอน, Syn. cut down, make economics
slash[VT] ตัดทอน, See also: ลดราคา, ย่อลง, ตัดออก, แก้ไข, ดัดแปลง, Syn. cut, decrese, Ant. increase
undercut[VT] ลดอำนาจ, See also: ตัดทอนอำนาจ, ทำให้อำนาจลดลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
curtail(เคอร์เทล') {curtailed,curtailing,curtails} vt. ทำให้สั้น,ตัดให้สั้น,ตัดทอน,ย่อ,จำกัด,ลด, See also: curtailer,curtailment n., Syn. reduce
dele(ดี'ลี่) vt. ลบออก,ตัดทอนออก,n. เครื่องหมายตัดออก
expurgate(อิคซฺ'เพอเกท) vt. ตัดออก,ตัดทอน,ชำระ., See also: expurgation n. -expurgator n. expurgatorial adj. expurgatory adj., Syn. cleanse
omit(โอมิท') vt. ละเว้น,เว้น,ละเลย,เอาออก,ตัดทอน,ข้ามไป
prune(พรูน) n. ลูกพลัมแห้ง,คนเง่า vt. ตัดกิ่ง,เล็มกิ่ง,สะสาง,ชำระ,ตัดลง,ตัดทอน,ขจัด,เอาทิ้งไป. vt. =preen (ดู), See also: prunable adj.
retrench(รีเทรนชฺ') vt.,vi. ตัดทอน,ประหยัด,ขุดสนามเพลาะป้องกัน, See also: retrenchable adj. retrenchment n., Syn. diminish,curtail

English-Thai: Nontri Dictionary
curtail(vt) ลดลง,ตัดทอน,กำจัด,ย่อ,ทำให้สั้น
expurgate(vt) ชำระล้าง,ตัดออก,ตัดทอน
retrench(vt) ตัดทอน,ตัดออก,ประหยัด
retrenchment(n) การตัดออก,การตัดทอน,การประหยัด
scant(vt) ตัดทอน,จำกัด,ทำให้ขาดแคลน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top