ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fun

F AH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fun-, *fun*
Possible hiragana form: ふん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
funicular(n) กระเช้าไฟฟ้าที่เคลื่อนบนรางของรถไฟส่วนใหญ่มักใช้ขึ้นลงเขาที่ไม่สูงนัก, See also: inclined railway, inclined plane, cliff railway, Syn. funicular railway
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
multi-functional(adj) อเนกประสงค์
defunct(adj) ปิดกิจการ, เลิกกิจการ, ที่ไม่มีผลอีกแล้ว เช่น a defunct law; a defunct organization; list of defunct biotechnology companies due to mergers and acquisitions, business liquidation, insolvency or reorganization and renaming

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fun(n) ความสนุกสนานครื้นเครง, See also: ความสนุกสนาน, ความครึกครื้น, ความรื่นเริง, Syn. amusement, enjoyment, merriment
fun(adj) สนุกสนาน, See also: เฮฮา, ครื้นเครง, ตลก
fun(n) สิ่งบันเทิงใจ, See also: สิ่งที่ทำให้สนุกสนาน
fund(n) ของที่สำรองไว้, Syn. stock, store, supply
fund(n) ทุน, See also: เงินทุน, เงินสะสม
fund(n) กองทุน (องค์กร, หน่วยงาน)
fund(vt) หาทุนให้, See also: เก็บเป็นกองทุน, จัดหาเงินให้
fund(vt) จัดหาเงินไว้ใช้หนี้
funky(adj) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น (คำสแลง), Syn. musty, smelly
funky(adj) รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้สึกไม่ค่อยดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fun(ฟัน) n. ความสนุกสนาน, ความขบขัน, เรื่องขบขัน, การหยอกล้อ -Phr. (make fun of, poke fun at หยอกล้อ, หัวเราะเยาะ) vt., vi. เล่นตลก, ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ, เกี่ยวกับการล้อเล่น, เพ้อฝัน, ร่าเริง, Syn. amusement
funambulistn. นักแสดงการไต่เชือก, See also: funambulism n.
function(ฟังคฺ'เชิน) หน้าที่, การปฏิบัติงาน, ภาระกิจ, งาน, พิธี, บทบาท, ประสิทธิภาพ, การชุมนุมใหญ่, (คณิตศาสตร์) จำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น, ฟังค์ชัน. vi. ปฏิบัติหน้าที่, กระทำ, ใช้ตำแหน่งหน้าที่, Syn. perform, work, do
function keysแป้นกำหนดหน้าที่หมายถึง แป้นพิเศษกลุ่ม หนึ่งที่มักจะถูกจัดไว้ให้อยู่แถวบน สุดของแป้นพิมพ์ (บางทีก็อยู่ ด้านซ้ายมือ) ปกติจะมีอยู่ราว ๆ 10-15 แป้น บนแป้นจะมีตัวอักษร F ตามด้วยเลขตั้งแต่ 1-15 (แล้วแต่ว่ามีกี่แป้น) แป้นเหล่านี้จะถูกกำหนด หน้าที่ เฉพาะ ให้ใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้เลย เช่น ในระบบดอส แป้น F3 จะใช้แทนคำสั่ง copy ได้ เป็นต้น
functionaladj. เกี่ยวกับหน้าที่, ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่, ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้, ซึ่งไม่ทราบสาเหตุทางกายหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง., Syn. suitable, practical
fund(ฟันดฺ) { funded, funding, funds } n. เงินทุน, ทุน vt. ให้ทุน, จัดหาทุนแก่, ให้เงินแก่
fundament(ฟัน'ดะเมินทฺ) n. รากฐาน, มูลฐาน, พื้นฐาน, ตะโพก, ก้น
fundamental(ฟันดะเมน'เทิล) adj. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ, เป็นรากฐาน, แท้จริง, เป็นแหล่งแรกเริ่ม, มูลฐาน., See also: fundamentality, fundamentalness n. fundamentally adv., Syn. basic, chief
fundus(ฟัน'ดัส) n. ฐานของอวัยวะ, ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับหรือห่างไกลจากรูเปิด. , ส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร, See also: fundic adj. -pl. fundi
funeral(ฟิว'เนอเริล) n. งานศพ, การฝังศพ, พิธีฝังศพ, ขบวนแห่ศพ. adj. เกี่ยวกับงานศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
fun(n) ความสนุกสนาน, ความขบขัน, ความตลก, เรื่องขบขัน, การหยอกล้อ
function(n) การกระทำ, หน้าที่, ภารกิจ, งาน, บทบาท, ประสิทธิภาพ
function(vi) ทำหน้าที่, ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติหน้าที่
functional(adj) เกี่ยวกับการกระทำ, เกี่ยวกับกิจธุระ, เกี่ยวกับหน้าที่
fund(n) เงินทุน, มูลนิธิ, ทุน, กองทุน, ใบกู้เงิน, เงินฝาก
fund(vt) ตั้งกองทุน, ให้เงินทุน, จัดทุนแก่
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ, เป็นรากเหง้า, โดยสันดาน, เป็นมูลฐาน
funeral(adj) เกี่ยวกับพิธีศพ, เกี่ยวกับงานศพ, เกี่ยวกับการฝังศพ
funeral(n) การฝังศพ, พิธีฝังศพ, การแห่ศพ, งานศพ
funereal(adj) เกี่ยวกับการฝังศพ, เศร้าหมอง, เศร้าโศก, เศร้า, เหมือนงานศพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
function๑. ฟังก์ชัน๒. โปรแกรมฟังก์ชัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
function๑. หน้าที่๒. การทำหน้าที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
functionหน้าที่, การทำหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
function๑. ฟังก์ชัน๒. โปรแกรมฟังก์ชัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
functionฟังก์ชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
function from A into Bฟังก์ชันจาก A ไป B [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
function from A onto Bฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
function keyแป้นกำหนดหน้าที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
function keyแป้นกำหนดหน้าที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
function, hinderingหน้าที่ขวางกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Functionการหน้าที่, การทำงาน, หน้าที่, การทำหน้าที่ [การแพทย์]
functionฟังก์ชัน, ความสัมพันธ์หรือเซตของคู่อันดับซึ่งในสองคู่อันดับใด ๆ ถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเหมือนกันแล้วสมาชิกตัวหลังต้องเหมือนกันด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
function from A into Bฟังก์ชันจาก A ไป B, ฟังก์ชันซึ่งมีโดเมนเป็นเซต A และเรนจ์เป็นสับเซตของเซต B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
function from A onto Bฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B, ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซต A และเรนจ์เป็นเซต B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Function in Bodyหน้าที่ในร่างกาย [การแพทย์]
function keyแป้นฟังก์ชัน, Example: แป้นจำนวนหนึ่งบนแป้นพิมพ์ที่ติดชื่อว่า F1, F2, F3... [คอมพิวเตอร์]
Function point analysisการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Function Testingการทดสอบหน้าที่ [การแพทย์]
Function, Disturbances ofรบกวนหน้าที่ [การแพทย์]
Function, Futureความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fun park[ฟัน พาร์ค] (n) สวนสนุก
fundamentalist[げんりしゅぎしゃ] (n) ผู้คนที่ยึดถือหลักความเชื่อดั้งเดิมของคริสต์ศาสนา
funeral allowanceเงินช่วยเหลืองานศพ
funeral expenseค่าฌาปนกิจ
funfair(n) งานวัด, งานรื่นเริงซึ่งจัดกลางแจ้งมีเครื่องเล่นและเกมต่างๆมากมาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Ah, just for the fun of it. Okay, Lampy.เอาล่ะ แลมปี Pinocchio (1940)
Goodbye. It's been fun meeting you.ลาก่อนดีใจที่ได้พบ Rebecca (1940)
They sat on the terrace and many fishermen made fun of the old man.พวกเขานั่งอยู่บนระเบียงและ หลาย ของชาวประมงที่ทำสนุกของ ชายชรา The Old Man and the Sea (1958)
There's lots of fun and letting off steam.มีจำนวนมากสนุกสนานและให้ ไอน้ำออก มันไม่ได้ตายทั้งหมด How I Won the War (1967)
There's lots of fun to be had out of other things as well.ออกจากสิ่งอื่น ๆ เช่นกัน How I Won the War (1967)
And what would statesmen do for fun If all at once the world was one?พรุ่งนี้ฉันก็จะไร้งานทำ แล้วรัฐบุรุษจะสนุกได้อย่างไร เมื่อโลกกลายเป็นหนึ่งเดียว The Little Prince (1974)
Guo'er, you've had enough fun on the way.ลูกก้วย, เจ้าสนุกพอแล้วนะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Dare to make fun of me!กล้าล้อข้าเล่นเรอะ! Return of the Condor Heroes (1983)
Sweetheart, after all the fun we've had together?ที่รักหลังจากที่ทุกความสนุกที่เราเคยร่วมกัน? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It's more fun this way.ทำแบบนี้สนุกกว่า Return to Oz (1985)
colonel, we were just talking, and, uh, we've had loads of fun here.ผู้พัน เราขอคุยหน่อย Spies Like Us (1985)
are you making fun of me?- คิดว่าฉันพูดเล่นเหรอคะ? Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
funA fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.
funA fund was set up to preserve endangered marine life.
funA fund was set up with a view to preserving our endured planet.
funA great many people attended his funeral.
funAll his political enemies showed themselves at his funeral.
funA lot of funds are necessary to travel.
funAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
funAn acute lack of funds is holding up the plan.
funAn important function of a policeman is to catch a thief.
funAs a rule, the more fundamental a new truth, the greater will be its practical possibilities.
funAs a similar feature it is noted that students engaged in fund-raising activities rarely contribute money they have earned themselves.
funA teacher should never make fun of a pupil who makes a mistake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน(n) fundamental rights and freedoms, Example: สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด ไม่มีใครพรากจากตัวมนุษย์ได้
น่าสนุก(adj) enjoyable, See also: fun, Example: เธอคิดว่าการเขียนหนังสือเป็นเรื่องน่าสนุก
น่าหัวเราะ(adj) funny, See also: comical, Example: เด็กทารกอายุไม่ถึงขวบยังทำอะไรไม่ได้มากได้แต่คืบคลานทำตัวยงโย่ยงหยกน่าหัวเราะ
หนี้ระยะยาว(n) funded debt, See also: long-term debt, Ant. หนี้ระยะสั้น, Example: มูดี้ส์ออกประกาศว่าจะพิจารณาทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือหนี้ระยะยาวของไทย
คนรักสนุก(n) pleasure-loving people, See also: fun-loving person, Example: คนไทยเป็นคนรักสนุกมาแต่เดิมดังจะเห็นได้จากการมีประเพณีและการละเล่นที่แสดงถึงความรื่นเริงความสนุกสนาน, Thai Definition: คนที่ชอบความสนุก ความรื่นเริงบันเทิงใจ
รา(n) fungus, See also: mold, mould, Example: จุลินทรีย์มีหลายชนิด ที่รู้จักกันดีได้แก่ บัคเตรี รา และไวรัส เป็นต้น, Thai Definition: ชื่อเรียกพืชชั้นต่ำที่ไม่มีคลอโรฟีลล์ และลำต้น ใบ ราก ที่แท้จริง ส่วนมากเจริญเป็นเส้นใย แบ่งเป็น 2 พวก คือ ราเมือก และราที่แท้จริง สืบพันธุ์โดยสปอร์ อาศัยอยู่บนซากของพืชหรือสัตว์ เป็นพืชเบียนหรือขึ้นอยู่ร่วมกับพืชอื่นก็มี
เรื่องขบขัน(n) comic story, See also: funny story, amusing story, comical story, humorous story, joke, jest, gag, jape, prank, w, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: นักเขียนนำเรื่องขบขันแซมลงในบทความ, Count Unit: เรื่อง
งานฌาปนกิจศพ(n) funeral, See also: cremation, burial, interment, obsequies, Syn. งานศพ, งานเผาศพ, Example: อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป็นประธานในงานฌาปนกิจศพของอาจารย์, Count Unit: งาน, Thai Definition: งานเผาศพผู้ตาย โดยทำพิธีทางศาสนาที่วัด
ขัน(adv) amusingly, See also: funnily, ridiculously, absurdly, Syn. ตลก, สนุก, ขบขัน, Ant. เศร้า, Example: เขาหัวเราะขันๆ กับตัวเองและรู้สึกสะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ที่ตลก, ที่น่าหัวเราะ
งานศพ(n) funeral, See also: cremation, burial, funeral ceremony, Syn. งานฌาปนกิจศพ, Example: เขาไปงานศพญาติมาเมื่อคืนนี้, Count Unit: งาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจหน้าที่[amnāt nāthī] (n, exp) EN: authority and function ; authority ; powers
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน[anuphan khøng fangchan] (n, exp) EN: derivative of a function
อัฐิ[atthi] (n) EN: ashes ; bones  FR: cendres funéraires [ fpl ]
ใบดำ[baidam] (n) EN: notification of funeral  FR: faire-part de décès [ m ]
เบิกโลง[boēklōng] (v, exp) EN: perform the rites before placing a body in a casket  FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
บ้องแบ๊ว[bǿngbaēo] (adj) EN: funny ; strange ; queer ; laughable
ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ[chai amnāt nāthī nai thāng michøp] (v, exp) EN: abuse of official functions
ใช้คืน[chaikheūn] (v) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose  FR: rembourser
ชำระคืน[chamrakheūn] (v) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse
ฌาปนกิจ[chāpanakit] (n) EN: cremation ; funeral and burial ; interment  FR: crémation [ f ] ; incinération [ f ] ; funérailles [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FUN F AH1 N
FUNK F AH1 NG K
FUNG F AH1 NG
FUND F AH1 N D
FUNS F AH1 N Z
FUNKS F AH1 NG K S
FUNCK F AH1 NG K
FUNGI F AH1 N JH AY0
FUNKE F AH1 NG K
FUNDS F AH1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fun (n) fˈʌn (f uh1 n)
fund (v) fˈʌnd (f uh1 n d)
funk (v) fˈʌŋk (f uh1 ng k)
funds (v) fˈʌndz (f uh1 n d z)
fungi (n) fˈʌŋgaɪ (f uh1 ng g ai)
funks (v) fˈʌŋks (f uh1 ng k s)
funky (j) fˈʌŋkiː (f uh1 ng k ii)
funny (j) fˈʌniː (f uh1 n ii)
funded (v) fˈʌndɪd (f uh1 n d i d)
fungus (n) fˈʌŋgəs (f uh1 ng g @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资金[zī jīn, ㄗ ㄐㄧㄣ,   /  ] funds; funding #437 [Add to Longdo]
基金[jī jīn, ㄐㄧ ㄐㄧㄣ,  ] fund #442 [Add to Longdo]
功能[gōng néng, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ,  ] function; capability #522 [Add to Longdo]
根本[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ,  ] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all #842 [Add to Longdo]
性能[xìng néng, ㄒㄧㄥˋ ㄋㄥˊ,  ] function; performance #1,956 [Add to Longdo]
职能[zhí néng, ㄓˊ ㄋㄥˊ,   /  ] function; role #3,261 [Add to Longdo]
经费[jīng fèi, ㄐㄧㄥ ㄈㄟˋ,   /  ] funds; expenditure #3,770 [Add to Longdo]
好玩[hǎo wán, ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ,  ] fun (to do) #3,962 [Add to Longdo]
公务员[gōng wù yuán, ㄍㄨㄥ ㄨˋ ㄩㄢˊ,    /   ] functionary; office-bearer #4,385 [Add to Longdo]
[lòu, ㄌㄡˋ, ] funnel; to leak; to let out; to divulge #5,236 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
船底[ふなぞこ, funazoko] (n) ก้นท้องเรือ
[ふね, fune] (n) เรือ
噴水[ふんすい, funsui] (n) น้ำพุ
Image:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
雰囲気[ふんいき, fun'iki] บรรยากาศ
[ふんどし, fundoshi] ผ้าเตี่ยว
分別[ふんべつ, funbetsu] วิจารณญาณ, สัมมาสำนึก
噴霧[ふんむ, funmu] (n) spray
ふんわり[ふんわり, funwari] (adj) ฟูฟ่อง อ่อนนุ่ม

German-Thai: Longdo Dictionary
fünfห้า
fünfzehn(adj) สิบห้า
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
funktionsfähig(adj, adv) ที่สามารถทำงานได้, ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้ เช่น Das schnurlose Telefon kann mehrere Stunden funktionsfähig benutzt werden. โทรศัพท์ไร้สายนี้สามารถใช้การได้หลายชั่วโมง
gefundenSee also: finden
schriftliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบข้อเขียน, See also: A. die mündliche Prüfung
Prüfungsamt(n) |das| ฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบโดยตรง
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
mündliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบปากเปล่า, See also: A. die schriftliche Prüfung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fundierte Branchenkenntnisseprofound knowledge of the trade [Add to Longdo]
Funkverkehr { m }radiotraffic [Add to Longdo]
Fund { m } | einen Fund machen | geschlossener Fundfinding; find | to make a find | closed find [Add to Longdo]
Fund { m } (eines Schatzes)discovery [Add to Longdo]
Fundament { n }; Unterbau { m } [ arch. ]foundation; foundations [Add to Longdo]
Fundament { n }ground work [Add to Longdo]
Fundament { n }footing [Add to Longdo]
Fundament { n }; Maschinenfundament { n }; Gerätefundament { n }plinth [Add to Longdo]
Fundament { n }; Grundlage { f }foundation [Add to Longdo]
Fundament { n }grounding [Add to Longdo]
Fundament { n }basement [Add to Longdo]
Fundament { n } (für Motor) [ naut. ]mount [Add to Longdo]
Fundamentalismus { m }fundamentalism [Add to Longdo]
Fundamentalist { m } | Fundamentalisten { pl }fundamentalist | fundamentalists [Add to Longdo]
Fundamentbolzen { m }foundation bolt; plinth bolts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
機能[きのう, kinou] (n, vs) function; facility; faculty; feature; (P) #178 [Add to Longdo]
船(P);舟;槽[ふね, fune] (n) (1) (船, 舟 only) (舟 is often small and hand-propelled) ship; boat; watercraft; vessel; steamship; (2) tank; tub; vat; trough; (n-suf, ctr) (3) (船, 舟 only) counter for boat-shaped containers (e.g. of sashimi); (P) #950 [Add to Longdo]
[はら, hara] (pref) original; primitive; primary; fundamental; raw #1,043 [Add to Longdo]
ファン[fan] (n) (1) fan; (2) fun; (P) #1,147 [Add to Longdo]
業務[ぎょうむ, gyoumu] (n) business; affairs; duties; work; procedure; task; action; function; (P) #1,419 [Add to Longdo]
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n, vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P) #1,497 [Add to Longdo]
古墳[こふん, kofun] (n) ancient (mound) tomb; (P) #1,840 [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na, n-adv, vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) #1,889 [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉, 珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉, 珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n, n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) #2,007 [Add to Longdo]
資本[しほん, shihon] (n) funds; capital; (P) #2,089 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] equals function [Add to Longdo]
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
シグナリング機能[シグナリングきのう, shigunaringu kinou] signalling function [Add to Longdo]
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function [Add to Longdo]
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit [Add to Longdo]
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] systems management functional area [Add to Longdo]
シフト機能[しふときのう, shifutokinou] shift function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不妊[ふにん, funin] unfruchtbar, steril [Add to Longdo]
不燃性[ふねんせい, funensei] nichtbrennbar, feuerfest [Add to Longdo]
分別[ふんべつ, funbetsu] Einsicht, Vernunft [Add to Longdo]
噴出[ふんしゅつ, funshutsu] Ausbruch, Vulkanausbruch, das_Ausstroemen [Add to Longdo]
噴射[ふんしゃ, funsha] das_Herausstroemen, das_Ausstossen [Add to Longdo]
噴水[ふんすい, funsui] Springbrunnen, Fontaene [Add to Longdo]
噴火[ふんか, funka] Vulkanausbruch, Eruption [Add to Longdo]
噴霧器[ふんむき, funmuki] Zerstaeuber, Spray [Add to Longdo]
[ふん, fun] GRABHUEGEL, TUMULUS [Add to Longdo]
墳墓[ふんぼ, funbo] -Grab [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fun \Fun\ (f[u^]n), n. [Perh. of Celtic origin; cf. Ir. & Gael.
   fonn pleasure.]
   Sport; merriment; frolicsome amusement. "Oddity, frolic, and
   fun." --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
   {To make fun of}, to hold up to, or turn into, ridicule.
 
   {in fun}, jokingly; not seriously; for amusement.
 
   {like fun}, definitely not; -- used adverbially, mostly to
    contradict a prior assertion; A: "He says he won't do it
    again." -- B: "Like fun he won't.".
    [1913 Webster + PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fun \Fun\ (f[u^]n), adj.
   Of or pertaining to fun; causing pleasure or amusement.
   [informal]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fun
   n 1: activities that are enjoyable or amusing; "I do it for the
      fun of it"; "he is fun to have around" [syn: {fun},
      {merriment}, {playfulness}]
   2: verbal wit or mockery (often at another's expense but not to
     be taken seriously); "he became a figure of fun"; "he said it
     in sport" [syn: {fun}, {play}, {sport}]
   3: violent and excited activity; "she asked for money and then
     the fun began"; "they began to fight like fun"
   4: a disposition to find (or make) causes for amusement; "her
     playfulness surprised me"; "he was fun to be with" [syn:
     {playfulness}, {fun}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FUN
     Flow Update Notification [message] (LFAP)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top