ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

use

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -use-, *use*
Possible hiragana form: うせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
used to infinitive verbเคย เช่น I used to go to lots of massive events like this but this was my first in about 6 years. แต่ used to + Verb-ing/noun หมายถึง คุ้นเคย, เคยชิน, คุ้นชิน เช่น I get used to going to sleep early and waking up early.; The king also asked consumers to get used to rising oil prices as there were very little chances of its going down.
mousepad(n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), Syn. mouse pad
relative clause(n, phrase) อนุประโยคที่ใช้ขยาย
housekeeper(n) แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน เช่น We need a responsible and reliable housekeeper to help simplify our busy life!, Syn. maid
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, Syn. alcoholism
house guest(n) ผู้พักอาศัย เช่น As a house guest, although it is quite proper to use up all the hot water and demand other comforts you are used to, it is not done to blow your nose in the sheets or polish shoes with towels even when invited to do so by the host who says make yourself feel at home.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
use(n) วิธีการใช้, See also: วิธีใช้, Syn. application, method
use(n) การทำงาน, Syn. usage, utilization
use(vt) ใช้, See also: ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์, Syn. utilize
use(vt) ใช้เป็นประจำ, Syn. utilize
use(vt) หลอกใช้, See also: ใช้ในทางไม่เหมาะสม, Syn. manipulate, exploited
use(vt) ปฏิบัติต่อ, See also: แสดงออก, Syn. behave
use(vt) ได้ประโยชน์จาก, Syn. benefir
use(n) การใช้, See also: การใช้ประโยชน์, Syn. utilization, Ant. dismissal
use(n) ประโยชน์, See also: ประโยชน์ใช้สอย, Syn. usefulness
use(n) ความเคยชิน, See also: ความคุ้นเคย, Syn. familiarity, custom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
use(v. ยูส, n. ยูซ) vt. ใช้, ใช้ประโยชน์, ใช้สอย, ประยุกต์, ใช้จ่าย, ปฎิบัติด้วยความเคยชิน, แสดงออก, เคี้ยวยาสูบ, สูบบุหรี่ vi. เคยชิน, คุ้นเคย n. การใช้, การใช้ประโยชน์, ประโยชน์, ความเคยชิน, การประยุกต์, วิธีการใช้, เคยชิน, ประเพณี, ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์)
useable(ยู'ซะเบิล) adj. มีไว้ใช้, สะดวกแก่การใช้., See also: usability, usableness n. usably adv.
useful(ยูซ'ฟูล) adj. มีประโยชน์, ใช้เป็นประโยชน์., See also: usefully adv. usefulness n.
useless(ยูซ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์, ไม่ได้ผล, ใช้การไม่ได้., See also: uselessly adv. uselessness n. -S.futile, unavailing
usenetยูสเน็ต <คำอ่าน>ย่อมาจาก user network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหญ่ เป็นตัวอำนวยความสะดวกในอินเตอร์เน็ต (internet) อีกทีหนึ่ง เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้กับระบบยูนิกซ์ (UNIX)
user(ยู'เซอะ) n. ผู้ใช้, สิ่งที่ใช้มการใช้สิทธิ, ผู้ติดยาเสพติด
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง
user groupกลุ่มผู้ใช้หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spread sheet) ดู vendor group เปรียบเทียบ
user interfaceส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ฯ ที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับตัวเครื่องในระบบfvl ก็มีสัญลักษณ์ > (prompt) ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถ้าเป็นระบบวินโดว์ ก็หมายถึง สัญรูป (icon) ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ ก็หมายถึง จอภาพ และเมาส์ (mouse)
user-hostileยากสำหรับผู้ใช้หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ยาก (แปลตามตัวว่าโหดร้ายกับผู้ใช้) แม้คนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดี ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ กล่าวคือ เรียนรู้ได้ยาก มีความหมายตรงข้ามกับ user - friendly ดู user - friendly เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
use(n) ประโยชน์, การใช้, ความเคยชิน, ประเพณี, ธรรมเนียม
use(vt) ใช้, ใช้ประโยชน์, แสดงออก, สูบบุหรี่
useful(adj) มีประโยชน์, เป็นประโยชน์
usefulness(n) ประโยชน์, ผลประโยชน์
useless(adj) ไร้ประโยชน์, ไม่ได้ผล, ใช้การไม่ได้
user(n) ผู้ใช้
abuse(n) การปรามาส, การเหยียดหยาม, การดูถูก, การด่าว่า
abuse(vt) ปรามาส, เหยียดหยาม, ดูถูก, ด่าว่า
accuse(vt) กล่าวหา, ใส่ร้าย, ใส่ความ
accused(n) จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
useใช้, ใช้สอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
use and occupationการใช้และครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
use effectivenessประสิทธิผลของการใช้ (วิธีการคุมกำเนิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
use taxภาษีโภคภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
use taxภาษีโภคภัณฑ์ [ ดู consumption tax ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Use studiesการศึกษาการใช้ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Use the law(https://watsangpraditacth/) Use the law to help If you choose to use several methods and it does not work. May have to accept that 'bad debt' but if you can't make up your mind, you have to use the law Before taking action. อ่านต่อได้ที่ โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
username[ยูส-เซ่อ-เนม] (n) ชื่อผู้ใช้(ผลิตภัณฑ์, บริการ)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pots and pans. Something they can use.หม้อกะทะน่ะรึ Schindler's List (1993)
Next time gonna use a nom de plume.ครั้งหน้าฉันจะใช้นามปากกา นั่นเขาไง! Aladdin (1992)
Ah, but it would require the use of the mystic blue diamond.อาา แต่มันจำเป็นต้องใช้เพชรสีน้ำเงินอันลึกลับ Aladdin (1992)
-Aha, yeah, right. No, really, I promise. After make my first two wishes, I'll use my third wish to set you free.ไม่ จริงๆ ข้าสัญญา หลังจากพร 2 ข้อของข้าเป็นจริง ข้าจะใช้พรข้อที่สาม ทำให้เข้าเป็นอิสระ Aladdin (1992)
I've come so far I can't go back to where I used to be! -A whole new world!ไม่สามารถกลับไปที่ซึ่งเคยอยู่ได้ โลกใหม่นี้ Aladdin (1992)
We used to get in his car and ride around listening to 911 calls on his scanner then speed over.เราเคยเข้าไปอยู่ในรถเขา และขับไปทั่ว... ...ฟัง 911 จาก วิทยุของเขา ...และเขาก็เร่งความเร็วขึ้น Basic Instinct (1992)
Nick used to say:นิคเคยพูดว่า: Basic Instinct (1992)
I didn't used to be.ตอนแรกๆ ก็เปล่าหรอก The Bodyguard (1992)
I don't like it when you use language like that.ฉันไม่อยากให้เธอพูดหยาบแบบนั้น The Bodyguard (1992)
We used to work together.เราเคยทำงานด้วยกัน The Bodyguard (1992)
You can't use that back here. The breakthrough is killing our radio mikes.ใช้ไอ้นั่นไม่ได้ รบกวนคลื่นเรา The Bodyguard (1992)
There's a room they don't use.มีห้องว่างอยู่ Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
useA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
useA capital letter is used at the beginning of a sentence.
useAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.
useA comparison of the case with white balance set to auto versus the case where white copy paper is used to preset it.
useA cow is a useful animal.
useActors are used to appearing in public.
useActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
useA dairy cow is a useful animal.
useAfter only 36 months, Koko could use 184 signs.
useAfter three months, he got used to the life in the town.
useA hammer was used to break the window.
useA hideous monster used to live there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาศัย(v) use, See also: employ, Syn. พึ่ง, Example: ขบวนรถไฟต้องอาศัยรถจักรทำหน้าที่ฉุดลากรถคันอื่นๆ ที่พ่วงอยู่ให้เคลื่อนที่ไปขบวน, Notes: (สันสกฤต)
อานิสงส์(n) advantage, See also: use, Syn. ประโยชน์, Example: ไม่มีการให้ทานใดมีอานิสงส์เลิศยิ่งกว่าการให้ธรรมะเป็นทาน
นำมาใช้(v) use, See also: make use of, utilize, Syn. เอาไปใช้, นำเอามาใช้, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มนำมาใช้ในวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทยบ้างแล้ว
กิน(v) use, See also: take, spend, Syn. ใช้, เปลือง, Example: การผ่าตัดครั้งนี้กินเวลา 3 ชั่วโมง, Thai Definition: ทำให้สิ้นไปหมดไป

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
use
use
usec
used
user
uses
uses
uses
users
usery

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
use
use
used
used
user
uses
uses
users
useful
useless

WordNet (3.0)
use(n) the act of using, Syn. usage, exercise, utilization, employment, utilisation
use(n) a particular service
use(n) (law) the exercise of the legal right to enjoy the benefits of owning property, Syn. enjoyment
use(v) put into service; make work or employ for a particular purpose or for its inherent or natural purpose, Syn. utilise, employ, utilize, apply
use(v) take or consume (regularly or habitually), Syn. habituate
use(v) use up, consume fully, Syn. expend
use(v) seek or achieve an end by using to one's advantage
use(v) habitually do something (use only in the past tense)
useable(adj) capable of being put to use, Syn. usable
used-car(n) a car that has been previously owned; not a new car, Syn. secondhand car

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Use

v. t. [ imp. & p. p. Used p. pr. & vb. n. Using. ] [ OE. usen, F. user to use, use up, wear out, LL. usare to use, from L. uti, p. p. usus, to use, OL. oeti, oesus; of uncertain origin. Cf. Utility. ] [ 1913 Webster ]

1. To make use of; to convert to one's service; to avail one's self of; to employ; to put a purpose; as, to use a plow; to use a chair; to use time; to use flour for food; to use water for irrigation. [ 1913 Webster ]

Launcelot Gobbo, use your legs. Shak. [ 1913 Webster ]

Some other means I have which may be used. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To behave toward; to act with regard to; to treat; as, to use a beast cruelly. “I will use him well.” Shak. [ 1913 Webster ]

How wouldst thou use me now? Milton. [ 1913 Webster ]

Cato has used me ill. Addison. [ 1913 Webster ]

3. To practice customarily; to make a practice of; as, to use diligence in business. [ 1913 Webster ]

Use hospitality one to another. 1 Pet. iv. 9. [ 1913 Webster ]

4. To accustom; to habituate; to render familiar by practice; to inure; -- employed chiefly in the passive participle; as, men used to cold and hunger; soldiers used to hardships and danger. [ 1913 Webster ]

I am so used in the fire to blow. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Thou with thy compeers,
Used to the yoke, draw'st his triumphant wheels. Milton. [ 1913 Webster ]


To use one's self, to behave. [ Obs. ] “Pray, forgive me, if I have used myself unmannerly.” Shak. --
To use up. (a) To consume or exhaust by using; to leave nothing of; as, to use up the supplies. (b) To exhaust; to tire out; to leave no capacity of force or use in; to overthrow; as, he was used up by fatigue. [ Colloq. ]
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Employ. -- Use, Employ. We use a thing, or make use of it, when we derive from it some enjoyment or service. We employ it when we turn that service into a particular channel. We use words to express our general meaning; we employ certain technical terms in reference to a given subject. To make use of, implies passivity in the thing; as, to make use of a pen; and hence there is often a material difference between the two words when applied to persons. To speak of “making use of another” generally implies a degrading idea, as if we had used him as a tool; while employ has no such sense. A confidential friend is employed to negotiate; an inferior agent is made use of on an intrigue. [ 1913 Webster ]

I would, my son, that thou wouldst use the power
Which thy discretion gives thee, to control
And manage all. Cowper. [ 1913 Webster ]

To study nature will thy time employ:
Knowledge and innocence are perfect joy. Dryden. [ 1913 Webster ]

Use

v. i. 1. To be wont or accustomed; to be in the habit or practice; as, he used to ride daily; -- now disused in the present tense, perhaps because of the similarity in sound, between “use to, ” and “used to.” [ 1913 Webster ]

They use to place him that shall be their captain on a stone. Spenser. [ 1913 Webster ]

Fears use to be represented in an imaginary. Bacon. [ 1913 Webster ]

Thus we use to say, it is the room that smokes, when indeed it is the fire in the room. South. [ 1913 Webster ]

Now Moses used to take the tent and to pitch it without the camp. Ex. xxxiii. 7 (Rev. Ver.) [ 1913 Webster ]

2. To be accustomed to go; to frequent; to inhabit; to dwell; -- sometimes followed by of. [ Obs. ] “Where never foot did use.” Spenser. [ 1913 Webster ]

He useth every day to a merchant's house. B. Jonson. [ 1913 Webster ]

Ye valleys low, where the mild whispers use
Of shades, and wanton winds, and gushing brooks. Milton. [ 1913 Webster ]

Use

n. [ OE. us use, usage, L. usus, from uti, p. p. usus, to use. See Use, v. t. ] [ 1913 Webster ]

1. The act of employing anything, or of applying it to one's service; the state of being so employed or applied; application; employment; conversion to some purpose; as, the use of a pen in writing; his machines are in general use. [ 1913 Webster ]

Books can never teach the use of books. Bacon. [ 1913 Webster ]

This Davy serves you for good uses. Shak. [ 1913 Webster ]

When he framed
All things to man's delightful use. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Occasion or need to employ; necessity; as, to have no further use for a book. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Yielding of service; advantage derived; capability of being used; usefulness; utility. [ 1913 Webster ]

God made two great lights, great for their use
To man. Milton. [ 1913 Webster ]

'T is use alone that sanctifies expense. Pope. [ 1913 Webster ]

4. Continued or repeated practice; customary employment; usage; custom; manner; habit. [ 1913 Webster ]

Let later age that noble use envy. Spenser. [ 1913 Webster ]

How weary, stale, flat and unprofitable,
Seem to me all the uses of this world! Shak. [ 1913 Webster ]

5. Common occurrence; ordinary experience. [ R. ] [ 1913 Webster ]

O Caesar! these things are beyond all use. Shak. [ 1913 Webster ]

6. (Eccl.) The special form of ritual adopted for use in any diocese; as, the Sarum, or Canterbury, use; the Hereford use; the York use; the Roman use; etc. [ 1913 Webster ]

From henceforth all the whole realm shall have but one use. Pref. to Book of Common Prayer. [ 1913 Webster ]

7. The premium paid for the possession and employment of borrowed money; interest; usury. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Thou art more obliged to pay duty and tribute, use and principal, to him. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

8. [ In this sense probably a corruption of OF. oes, fr. L. opus need, business, employment, work. Cf. Operate. ] (Law) The benefit or profit of lands and tenements. Use imports a trust and confidence reposed in a man for the holding of lands. He to whose use or benefit the trust is intended shall enjoy the profits. An estate is granted and limited to A for the use of B. [ 1913 Webster ]

9. (Forging) A stab of iron welded to the side of a forging, as a shaft, near the end, and afterward drawn down, by hammering, so as to lengthen the forging. [ 1913 Webster ]


Contingent use, or
Springing use
(Law), a use to come into operation on a future uncertain event. --
In use. (a) In employment; in customary practice observance. (b) In heat; -- said especially of mares. J. H. Walsh. --
Of no use, useless; of no advantage. --
Of use, useful; of advantage; profitable. --
Out of use, not in employment. --
Resulting use (Law), a use, which, being limited by the deed, expires or can not vest, and results or returns to him who raised it, after such expiration. --
Secondary use, or
Shifting use
, a use which, though executed, may change from one to another by circumstances. Blackstone. --
Statute of uses (Eng. Law), the stat. 27 Henry VIII., cap. 10, which transfers uses into possession, or which unites the use and possession. --
To make use of,
To put to use
, to employ; to derive service from; to use.
[ 1913 Webster ]

Useful

a. Full of use, advantage, or profit; producing, or having power to produce, good; serviceable for any end or object; helpful toward advancing any purpose; beneficial; profitable; advantageous; as, vessels and instruments useful in a family; books useful for improvement; useful knowledge; useful arts. [ 1913 Webster ]

To what can I useful! Milton. [ 1913 Webster ]

Usefully

adv. In a useful manner. [ 1913 Webster ]

Usefulness

n. The quality or state of being useful; utility; serviceableness; advantage. Addison. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Utility; value; profit. See Utility. [ 1913 Webster ]

Useless

a. Having, or being of, no use; unserviceable; producing no good end; answering no valuable purpose; not advancing the end proposed; unprofitable; ineffectual; as, a useless garment; useless pity. [ 1913 Webster ]

Not to sit idle with so great a gift
Useless, and thence ridiculous. Milton. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Fruitless; ineffectual. -- Useless, Fruitless, Ineffectual. We speak of an attempt, effort, etc., as being useless when there are in it inherent difficulties which forbid the hope of success, as fruitless when it fails, not from any such difficulties, but from some unexpected hindrance arising to frustrate it; as, the design was rendered fruitless by the death of its projector. Ineffectual nearly resembles fruitless, but implies a failure of a less hopeless character; as, after several ineffectual efforts, I at last succeeded. [ 1913 Webster ]

Useless are all words
Till you have writ “performance” with your swords.
The other is for waiving. Beau. & Fl. [ 1913 Webster ]

Waiving all searches into antiquity, in relation to this controversy, as being either needless or fruitless. Waterland. [ 1913 Webster ]

Even our blessed Savior's preaching, who spake as never man spake, was ineffectual to many. Bp. Stillingfleet. [ 1913 Webster ]

-- Use"less*ly, adv. -- Use"less*ness, n. [ 1913 Webster ]

User

n. 1. One who uses. Shak. [ 1913 Webster ]

2. (Law) Enjoyment of property; use. Mozley & W. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用户[yòng hù, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ,   /  ] user #823 [Add to Longdo]
用于[yòng yú, ㄩㄥˋ ㄩˊ,  ] use in; use on; use for #1,664 [Add to Longdo]
有用[yǒu yòng, ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ,  ] useful #5,754 [Add to Longdo]
没用[méi yòng, ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ,   /  ] useless #6,430 [Add to Longdo]
师父[shī fù, ㄕ ㄈㄨˋ,   /  ] used for 師傅|师傅 (in Taiwan); master; qualified worker #7,089 [Add to Longdo]
用途[yòng tú, ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ,  ] use; application #7,265 [Add to Longdo]
使用者[shǐ yòng zhě, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄓㄜˇ, 使  ] user #11,956 [Add to Longdo]
用完[yòng wán, ㄩㄥˋ ㄨㄢˊ,  ] used up; finished #13,246 [Add to Longdo]
无用[wú yòng, ㄨˊ ㄩㄥˋ,   /  ] useless; worthless #15,593 [Add to Longdo]
用处[yòng chu, ㄩㄥˋ ㄔㄨ˙,   /  ] usefulness #16,573 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
採用[さいよう, saiyou] TH: นำมาใช้  EN: use

German-Thai: Longdo Dictionary
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
außerdemนอกเหนือจากนี้
Gemüse(n) |das| ผัก
user(n) |pl.|, See also: das Haus
etw. außer acht lassenเพิกเฉย, ละเลย, See also: nicht beachten
sich äußern(vt) |äußerte sich, hat sich geäußert| พูด หรือ แสดงความคิดเห็น เช่น Ich möchte mich über unsere Teamarbeit äußern. = ผมอยากจะแสดงความเห็นในเรื่องงานที่เราทำด้วยกัน หรือ งานกลุ่ม ( กริยา ตามด้วย กรรมตรง เช่น mich ในประโยคตัวอย่าง ), See also: meinen, sagen, das Gefühl erklären, die Meinung geben, A. schw, Syn. die Meinung sagen
Bluse(n) |die, pl. Blusen| เสื้อผู้หญิง, เสื้อสตรี, เสื้อครึ่งตัวของผู้หญิง
Busen(n) |der, pl. Busen| หน้าอก, Syn. Brust
Friseuse(n) |die, pl. Friseusen| ช่างตัดผม, See also: Related: der Friseur
Kaffeepause(n) |die, pl. Kaffeepausen| ช่วงพักดื่มกาแฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebrauch { m }; Benutzung { f }; Anwendung { f }; Verwendung { f } | Benutzungen { pl }; Anwendungen { pl } | Gebrauch eines Werkes | Gebrauch machen von; anwenden | ausgiebigen Gebrauch machen vonuse | uses | use of the works | to make use of | to make full use of [Add to Longdo]
Kleinschreibung { f }use of small letters [Add to Longdo]
Gehen Sie sparsam damit um!Use it sparingly! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fumeur, -euse(n) le fumeur, la fumeuse = ผู้สูบบุหรี่, บุคคลที่สูบบุหรี่
fumeux, -euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: brouillé, brouillée, flou, floue
patineur, -euse(n) นักเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
musée(n) |m| พิพิธภัณฑ์สถาน เช่น Le Louvre est un musée important.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
[つき, tsuki] (n-suf) month (of the year); used after number or question word (e.g. nan or nani) #12 [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) person (rarely used w.o. a qualifier); (P) #16 [Add to Longdo]
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action #19 [Add to Longdo]
利用[りよう, riyou] (n, vs) use; utilization; utilisation; application; (P) #20 [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion #21 [Add to Longdo]
[na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) #24 [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log [Add to Longdo]
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
右折禁止[うせつきんし, usetsukinshi] Nach_rechts_abbiegen_verboten! [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top