ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

古墳

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -古墳-, *古墳*
Japanese-English: EDICT Dictionary
古墳[こふん, kofun] (n) ancient (mound) tomb; (P) [Add to Longdo]
古墳時代[こふんじだい, kofunjidai] (n) Tumulus period (of Japanese history) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Takamatuzuka burial mound is located in Nara prefecture, Asukamura.高松塚古墳は、奈良県明日香村に存在する古墳

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What you must understand is that Oseberg tumulus is completely different than anything else we've found.[JA] 皆さんに理解しておいて 頂きたいのは オーセベリ古墳は他の遺物とは 全く違うという事です Ragnarok (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
古墳[こふん, kofun] altes_Grab, alte_Grabstaette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top