ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

funktionsfähig

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funktionsfähig-, *funktionsfähig*
German-Thai: Longdo Dictionary
funktionsfähig(adj adv) ที่สามารถทำงานได้, ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้ เช่น Das schnurlose Telefon kann mehrere Stunden funktionsfähig benutzt werden. โทรศัพท์ไร้สายนี้สามารถใช้การได้หลายชั่วโมง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funktionsfähigkeit {f}operativeness [Add to Longdo]
Funktionsfähigkeit {f}reliability performance [Add to Longdo]
funktionsfähig; funktionstüchtig {adj}functional [Add to Longdo]
funktionsfähig; funktionstüchtig {adj}operative [Add to Longdo]
funktionsfähig; lebensfähig {adj}viable [Add to Longdo]
funktionsfähig; lauffähig {adj}executable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  funktionsfähig /fuŋktsiːoːnsfɛːiç/
   executable; functioning; operative; viable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top