ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

functional

F AH1 NG K SH AH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -functional-, *functional*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
multi-functional(adj) อเนกประสงค์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
functional(adj) ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์, See also: ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง, Syn. practical, pragmatic, utilitarian
functional(adj) ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้
functional(adj) เกี่ยวกับการทำงาน, See also: เกี่ยวกับการทำหน้าที่
functionally(adv) โดยสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์, See also: โดยสามารถนำไปใช้ได้จริง, Syn. practically, pragmatically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
functionaladj. เกี่ยวกับหน้าที่, ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่, ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้, ซึ่งไม่ทราบสาเหตุทางกายหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง., Syn. suitable, practical
disfunctionaladj. ซึ่งสูญเสียบทบาทหรือหน้าที่ไป

English-Thai: Nontri Dictionary
functional(adj) เกี่ยวกับการกระทำ, เกี่ยวกับกิจธุระ, เกี่ยวกับหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
functional-หน้าที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
functional๑. เชิงฟังก์ชัน๒. ฟังก์ชันนัล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
functional approachแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
functional chew-in record๑. รอยบันทึกการเคี้ยวใช้งาน๒. การบันทึกรอยเคี้ยวใช้งาน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
functional determinantดีเทอร์มิแนนต์เชิงฟังก์ชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
functional diseaseโรคหน้าที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
functional language; applicative languageภาษาเชิงหน้าที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
functional mandibular movementการเคลื่อนขากรรไกรตามหน้าที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
functional notationสัญกรณ์เชิงฟังก์ชัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
functional occlusionการสบ(ฟัน)ตามหน้าที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Functionalการทำหน้าที่, ทางสมรรถภาพ, เกิดจากจิตใจ [การแพทย์]
Functional accountingการบัญชีตามประเภทของกิจกรรม [การบัญชี]
Functional Activitiesการฝึดหัดการทำงาน [การแพทย์]
Functional Activityกิจกรรมในหน้าที่ [การแพทย์]
functional cooperationความร่วมมือเฉพาะด้าน " หมายถึง ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ของอาเซียนที่นอกเหนือจากความ ร่วมมือด้านการเมืองและเศรษฐกิจ " [การทูต]
Functional equationสมการเชิงฟังก์ชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Functional foodsอาหารที่เป็นยา [TU Subject Heading]
Functional Formสภาพขณะรับแรง [การแพทย์]
Functional Groupหมู่ฟังก์ชันนัล, หมู่สำคัญในการทำงาน, หมู่ฟังก์ชัน, หมู่ฟังชัน, หมู่ฟังชั่นนาล, หมู่ฟังก์ชันนอล [การแพทย์]
Functional Group Analysisวิธีวิเคราะห์ที่ฟังชันนอลกรุ๊ป, การวิเคราะห์หมู่ฟังชัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Functional muscle transfer.- ทำการปลูกถ่ายกล้ามเนื้อ Let the Truth Sting (2007)
What's a functional muscle transfer?อะไรคือการปลูกถ่ายกล้ามเนื้อ Let the Truth Sting (2007)
I did do a functional muscle transfer to restore elbow function once.ฉันเพิ่งผ่าถ่ายโอนกล้ามเนื้อฟื้นฟูการทำงานของข้อศอก Let the Truth Sting (2007)
A functional muscle transfer of the tongue?การถ่ายโอนกล้ามเนื้อมาที่ลิ้น? Let the Truth Sting (2007)
- We are not very functional when we're high. Which is all the time.เราสติไม่อยู่กับตัวเวลาเมายา ซึ่งก็คือตลอดเวลา Pineapple Express (2008)
And then, I'll finally be a member of a cool functional family.ผมอาจจะกลายเป็นสมาชิกของครอบครัวที่ปกติซักที Zombieland (2009)
Now I'm gonna show you just how functional I am.ทีนี้ ฉันจะแสดงให้เห็นเอง 767 00: 37: Rates of Exchange (2009)
But I forgot... you two, at best, are functional morons.แต่ฉันลืมไป - - นายทั้งสอง โง่กันเป็นการเป็นงาน Abandon All Hope (2009)
The uncle of the functional disability of how serious it?ไอ้เจ้านี่มันบอกว่าเจ้ามีวิชาร้ายแรงเหรอ Ip Man 2 (2010)
Sally clark is becoming a fully functional pyrokinetic.แซลลี่ สามารถควบคุมไฟได้ดี Over There: Part 1 (2010)
Are the wings truly functional or have I fallen victim to marketing hype?ปีกของมันใช้งานได้จริงๆ หรือว่าผมตกเป็นเหยื่อโฆษณากันล่ะ The Plimpton Stimulation (2010)
I believe you and I have a very functional and successful business relationship.ฉันเชื่อว่าเราสองคนมีสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่แน่นแฟ้นมากๆ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
functionalIs this engine functional?
functionalRows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามหน้าที่(adv) functionally, See also: dutifully, Example: ตำรวจจับคนทำผิดกฎจราจรตามหน้าที่, Thai Definition: อย่างปฏิบัติไปตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
สารัตถประโยชน์(n) functional advantage, See also: educational, profit, gain, practical benefit/yield, Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์, Example: คำนำที่ท่านเขียนไว้นับว่ามีสารัตถประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร
สารัตถประโยชน์(n) functional advantage, See also: profit, gain, practical benefit/yield, Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์, Example: คำนำที่ท่านเขียนไว้นับว่ามีสารัตถประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามหน้าที่[tām nāthī] (adj) EN: functional
ตามหน้าที่[tām nāthī] (adv) EN: functionally
วัตถุประสงค์ตามหน้าที่[watthuprasong tām nāthī] (n, exp) EN: functional objective  FR: objectif fonctionnel [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FUNCTIONAL F AH1 NG K SH AH0 N AH0 L
FUNCTIONALLY F AH1 NG K SH AH0 N AH0 L IY0
FUNCTIONALLY F AH1 NG K SH N AH0 L IY0
FUNCTIONALITY F AH2 NG K SH AH0 N AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
functional (j) fˈʌŋkʃənl (f uh1 ng k sh @ n l)
functionally (a) fˈʌŋkʃənəliː (f uh1 ng k sh @ n @ l ii)
functionalism (n) fˈʌŋkʃənəlɪzəm (f uh1 ng k sh @ n @ l i z @ m)
functionalist (n) fˈʌŋkʃənəlɪst (f uh1 ng k sh @ n @ l i s t)
functionalists (n) fˈʌŋkʃənəlɪsts (f uh1 ng k sh @ n @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功能性[gōng néng xìng, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] functionality, #17,658 [Add to Longdo]
官能团[guān néng tuán, ㄍㄨㄢ ㄋㄥˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] functional group, #94,707 [Add to Longdo]
功能磁共振成像术[gōng néng cí gòng zhèn chéng xiàng shù, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄘˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄨˋ, / ] functional magnetic resonance imaging (fMRI) [Add to Longdo]
功能群[gōng néng qún, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄑㄩㄣˊ, ] functional group [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funktionserhaltkabel { n }functional endurance cable [Add to Longdo]
Funktionsgenehmigung { f }functional approval [Add to Longdo]
Funktionsgruppe { f }functional group [Add to Longdo]
Funktionsprototyp { m }functional prototype [Add to Longdo]
Funktionsstörung { f }functional disorder [Add to Longdo]
Wirkungskette { f }functional chain [Add to Longdo]
Zweckbau { m }functional building [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LFG[エルエフジー, eruefuji-] (n) { ling } lexical-functional grammar; LFG [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] (n) { comp } systems management functional unit [Add to Longdo]
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] (n) { comp } systems management functional area [Add to Longdo]
ファンクショナリズム[fankushonarizumu] (n) functionalism [Add to Longdo]
演算器[えんざんき, enzanki] (n) { comp } functional unit (e.g. in analog computing) [Add to Longdo]
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] (n) { comp } expanded, extended functionality [Add to Longdo]
官能基[かんのうき, kannouki] (n) functional group [Add to Longdo]
官能性[かんのうせい, kannousei] (n) { chem } (See 官能基) functionality [Add to Longdo]
関数解析[かんすうかいせき, kansuukaiseki] (n) functional analysis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit [Add to Longdo]
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] systems management functional area [Add to Longdo]
演算器[えんざんき, enzanki] functional unit (e.g. in analog computing) [Add to Longdo]
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] expanded, extended functionality [Add to Longdo]
関数型言語[かんすうがたげんご, kansuugatagengo] functional language [Add to Longdo]
関数形プログラミング[かんすうがたプログラミング, kansuugata puroguramingu] functional programming [Add to Longdo]
関数形言語[かんすうがたげんご, kansuugatagengo] functional language [Add to Longdo]
基本機能[きほんきのう, kihonkinou] basic functionality [Add to Longdo]
機能概要[きのうがいよう, kinougaiyou] functional overview [Add to Longdo]
機能強化[きのうきょうか, kinoukyouka] functional enhancement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Functional \Func"tion*al\ (f[u^][ng]k"sh[u^]n*al), a.
   1. Pertaining to, or connected with, a function or duty;
    official.
    [1913 Webster]
 
   2. (Pathology, Physiol.) Pertaining to the function of an
    organ or part, or to the functions in general; involving
    or affecting function rather than physiology; as,
    functional deafness; a functional disease. See {functional
    disease}, below. [WordNet sense 2]
    [1913 Webster]
 
   3. Designed for or capable of a particular function or use;
    as, a style of writing in which every word is functional;
    functional architecture. [WordNet sense 1]
    [WordNet 1.6]
 
   4. Fit or ready for use or service; useable; in working
    order; as, the toaster was still functional even after
    being dropped; the lawnmower is a bit rusty but still
    functional. Antonym of {out of order} and {nonfunctional}.
    [WordNet sense 4 & 6]
 
   Syn: usable, useable, in working order(predicate), operable,
     operational, running(prenominal), operative.
     [WordNet 1.6]
 
   5. Designed to emphasize practical utility rather than
    artistic or aesthetic purposes; as, functional education
    selects knowledge that is concrete and usable rather than
    abstract and theoretical; functional architecture; an
    amateurish device, crude but functional.
    [WordNet 1.6]
 
   {Functional disease} (Med.), a disease of which the symptoms
    cannot be referred to any appreciable lesion or change of
    structure; the derangement of an organ arising from a
    cause, often unknown, external to itself opposed to
    {organic disease}, in which the organ itself is affected.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 functional
   adj 1: designed for or capable of a particular function or use;
       "a style of writing in which every word is functional";
       "functional architecture" [ant: {nonfunctional}]
   2: involving or affecting function rather than physiology;
     "functional deafness" [ant: {organic}]
   3: relating to or based on function especially as opposed to
     structure; "the problem now is not a constitutional one; it
     is a functional one"; "delegates elected on a functional
     rather than a geographical basis"
   4: fit or ready for use or service; "the toaster was still
     functional even after being dropped"; "the lawnmower is a bit
     rusty but still usable"; "an operational aircraft"; "the
     dishwasher is now in working order" [syn: {functional},
     {usable}, {useable}, {operable}, {operational}]
   5: designed for or adapted to a function or use; "functional
     education selects knowledge that is concrete and usable
     rather than abstract and theoretical"; "functional
     architecture"
   6: (of e.g. a machine) performing or capable of performing; "in
     running (or working) order"; "a functional set of brakes"
     [syn: {running(a)}, {operative}, {functional}, {working(a)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top