ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฌาปนกิจ

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฌาปนกิจ-, *ฌาปนกิจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฌาปนกิจ[N] cremation, See also: funeral and burial, interment, Syn. การเผาศพ, การปลงศพ, Example: ร่างอันไหม้เกรียมของผู้ตายในอุบัติเหตุเครื่องบินตก ได้ถูกปลงโดยการฌาปนกิจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฌาปนกิจน. การเผาศพ.
ฌาปนกิจสงเคราะห์ดู การฌาปนกิจสงเคราะห์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cremationฌาปนกิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cremationฌาปนกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Funeral Home Room No. 301 / The departed saint - YOON Kyung-hoสถานฌาปนกิจ ห้องที่ 301/ผู้ทำพิธี April Snow (2005)
Obituaries,mortuary reports, and seven other sources.แจ้งมรณกรรม, ฌาปนกิจ กัยแหล่งอื่น อีก 7 แห่ง No Exit (2006)
Okay, so we all know now that this was a funeral home.เอาเป็นว่า ตอนนี้เรารู้แล้ว ว่าที่นี่เคยเป็นทีโรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ.มาก่อน The Haunting in Connecticut (2009)
They want us to think about cremation.พวกเขาให้เราคิดเกี่ยวกับการฌาปนกิจศพ Contagion (2011)
She was cremated.เธอถูกฌาปนกิจ Mockingbird Lane (2012)
I don't think he knows how ashes work.เขาต้องการให้ฌาปนกิจ Course Listing Unavailable (2012)
Uh...คือสิ่งที่รักษาคุณได้ สถานฌาปนกิจต้องทำตามกฎหมาย The Good Earth (2012)
There's gonna be a re-interment.- และจะจัดพิธีฌาปนกิจขึ้น Dead to Me (2013)
It turns out, she'd been in a coma, which is why I'm going cremation all the way.นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมฉันต้องการแบบฌาปนกิจ The Twist in the Plot (2013)
Well, now you have to make arrangements with the funeral parlor, and they pretty much take care of everything.คุณต้องไปคุยกับโรงฌาปนกิจ พวกเขาจะดูแลทุกอย่างให้เอง Manchester by the Sea (2016)
Beverly, Massachusetts. Gallagher Funeral Home please.ขอสายสถานฌาปนกิจกัลลาเกอร์ด้วยครับ Manchester by the Sea (2016)
The funeral parlor.- โรงฌาปนกิจ Manchester by the Sea (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฌาปนกิจ[n.] (chāpanakit) EN: cremation ; funeral and burial ; interment   FR: crémation [f] ; incinération [f] ; funérailles [fpl]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
funeral homen. โรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ., Syn. mortuary
funeral parlorn. โรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ., Syn. mortuary
funeral parlourn. โรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ., Syn. mortuary
obsequial(ออบซี'เควียล) adj. เกี่ยวกับพิธีฌาปนกิจ
obsequies(ออบ'ซีควิส) n. พิธีฌาปนกิจ,พิธีฝังศพ
obsequy(ออบ'ซะควี) n. พิธีฌาปนกิจ pl. obsequies
sepulcher(เซพ'คัลเคอะ) n. หลุมฝังศพ,สุสาน,หินสุสาน,หลุม ใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์,ที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ vt. ฝังศพ,ใส่ในหลุมฝังศพ,ใส่ในหลุมฝังศพ,ฌาปนกิจศพ,หลุมฝังศพ,สุสาน., See also: sepultural adj., Syn. vault,tomb,crypt
sepulchre(เซพ'คัลเคอะ) n. หลุมฝังศพ,สุสาน,หินสุสาน,หลุม ใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์,ที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ vt. ฝังศพ,ใส่ในหลุมฝังศพ,ใส่ในหลุมฝังศพ,ฌาปนกิจศพ,หลุมฝังศพ,สุสาน., See also: sepultural adj., Syn. vault,tomb,crypt

English-Thai: Nontri Dictionary
cremate(vt) เผาศพ,ปลงศพ,ฌาปนกิจ
cremation(n) การเผาศพ,การปลงศพ,การฌาปนกิจ
obsequies(n) การฌาปนกิจ,การฝังศพ,พิธีศพ
obsequy(n) การฌาปนกิจ,การฝังศพ,พิธีศพ
sepulture(n) การฌาปนกิจ,การฝังศพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top