ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

funny story

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funny story-, *funny story*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your sister was telling me a very funny story about you when you guys were kids.พี่สาวคุณเล่าเรื่องตลกเกี่ยว กับคุณให้ฟัง... Punch-Drunk Love (2002)
But isn't it a funny story though?แต่ ไม่น่าขำหรอ? Heyy Babyy (2007)
Funny story about Mr. Murphy.ครูเมอร์ฟี่นี่ตลกจริง Errand Boy (2010)
I'm sorry, how is that a funny story about Mr. Murphy, exactly?โทษที มีเรื่องตลกของ ครูเมอร์ฟีอะไรหรอ Errand Boy (2010)
Because I'm all for hearing a funny story about Mr. Murphy, but that wasn't it.ฉันผิดตรงไหนไหม เพราะฉันได้ยินเรื่องตลก.. ..เกี่ยวกับครูเมอร์ฟี แต่ไม่เห็นจะตลกเลย Errand Boy (2010)
This is a funny story actually.นี่มันเสนุกมากป็นเรื่องที่สนุกมากจริงๆ Piranha 3D (2010)
It's a funny story about prom.เรื่องงานพรอมนี่ตลก The Prom (2011)
Think of it this way... now we have a funny story to tell people.คิดแบบนี้สิ เราจะได้มีเรื่องตลกไปเล่าให้คนอื่นฟังไง Searching (2011)
You know, funny story about that.ผมมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟัง Pretty Red Balloon (2011)
It's a funny story about a puppy.แค่เรื่องลูกหมาขำ The Wiggly Finger Catalyst (2011)
That was a funny story about that car because when they agree to let us use it in the show, it hadn't been sold yet.พอพวกเขาตกลงให้เอารถมาถ่าย มันยังไม่วางขายเลย Episode #18.2 (2012)
Hey, I have a very funny story to tell you.เฮ้ฉันมีเรื่องตลกมากที่จะบอกคุณ - อืมมมม Fading Gigolo (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
funny storyHe amused us with funny story.
funny storyHe told a funny story.
funny storyHe told us such a funny story that we all laughed.
funny storyHe was in the middle of a funny story when he broke off to answer the telephone.
funny storyThe teacher told us a funny story.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องขบขัน(n) comic story, See also: funny story, amusing story, comical story, humorous story, joke, jest, gag, jape, prank, w, Syn. เรื่องตลก, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: นักเขียนนำเรื่องขบขันแซมลงในบทความ, Count Unit: เรื่อง
หัสนิยาย(n) comical story, See also: funny story, Syn. นิยายขบขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวนหัว[chūanhūa] (n) EN: funny story ; joke ; farce   FR: boutade [ f ] ; mot d'esprit [ m ] ; plaisanterie [ f ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戯け話[おどけばなし, odokebanashi] (n) funny story [Add to Longdo]
笑い話[わらいばなし, waraibanashi] (n) funny story [Add to Longdo]
笑談[しょうだん, shoudan] (n, vs) (1) pleasant chat; talking amiably; laughing over; (2) (See 冗談・じょうだん) funny story; jest; joke [Add to Longdo]
冗談(P);戯談;串戯;串戲[じょうだん(P);ぎだん(戯談)(ok);げだん(戯談)(ok), joudan (P); gidan ( gi dan )(ok); gedan ( gi dan )(ok)] (n, adj-no) (じょうだん is sometimes written 笑談) (See 笑談・しょうだん・2) jest; joke; funny story; (P) [Add to Longdo]
珍談[ちんだん, chindan] (n) funny story; anecdote; gossip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 funny story
   n 1: an account of an amusing incident (usually with a punch
      line); "she told a funny story"; "she made a funny" [syn:
      {funny story}, {good story}, {funny remark}, {funny}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top