ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sport

S P AO1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sport-, *sport*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: Longdo Dictionary
sportmanship(n) น้ำใจนักกีฬา เช่น If your team won a Sportmanship award, and were not there to receive it, they will be mailed to you from the State Office.
sports coat(n) สูทลำลอง เช่น Most sport coats are run-of-the-mill with strips or no pattern at all. I'm looking for something a bit more interesting but stylish., See also: sport coat, Syn. sportcoat
sportswashing(n) วิธีการใช้การจัดงานมหกรรมกีฬา เช่น โอลิมปิก ฟุตบอลโลก หรือสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา เช่น ซื้อทีมฟุตบอล เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อกลบเกลื่อนเรื่องที่ไม่ดี หรือ ข่าวฉาวในเรื่องอื่นๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sport(n) กีฬา
sport(n) การพักผ่อนหย่อนใจ, See also: สิ่งบันเทิง, Syn. amusement, pastime
sport(n) ผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา, See also: ผู้ที่ยังยิ้มได้แม้ยามพ่ายแพ้
sport(vt) สวมใส่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. dress in, wear
sport(vi) เล่นสนุกสนาน, Syn. disport, frolic
sport(vt) หยอกล้อ, See also: ล้อเล่น, Syn. joke, trifle
sport(adj) สำหรับการกีฬา, See also: เกี่ยวกับการกีฬา
sporty(adj) เหมาะสำหรับการกีฬา, Syn. for sports
sporty(adj) สนใจในการกีฬา
sporty(adj) มีน้ำใจนักกีฬา, Syn. sporting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sport(สพอร์ท) n. กีฬา, กรีฑา, การเล่น, การพักผ่อนหย่อนใจ, นันทนาการ, ความสนุกสนาน, การหยอกล้อ, เครื่องสนุก, เครื่องเล่น, นักกีฬา, งานกีฬา, นักพนัน, นักเลง, ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน, เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน, เพลิดเพลิน, เล่นกีฬา, จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ
sporting(สพอร์ท'ทิง) adj. เกี่ยวกับการกีฬา, เกี่ยวกับการกรีฑา, ชอบกีฬา, ชอบการพนัน, คล้ายนักกีฬา, สนใจการกีฬา, ยุติธรรม, มีน้ำใจนักกีฬา, เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมของพ่อแม่, Syn. fair
sportive(สพอร์'ทิฟว) adj. ขี้เล่น, ชอบหยอกล้อ, ชอบล้อเล่น, ชอบสนุกสนาน, เกี่ยวกับกีฬา, เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะของพ่อแม่, เร่าร้อน, See also: sportiveness n., Syn. playful, gay
sports(สพอร์ทซฺ) adj. เกี่ยวกับกีฬา, เกี่ยวกับกรีฑา, เหมาะสำหรับกีฬากลางแจ้ง sports car, sport car รถแข่ง, รถเล็กที่มีกำลังแรงม้าสูง
sportsman(สพอร์ท'ซฺเมิน) n. นักกีฬา, คนที่ชอบกีฬา, คนที่มีน้ำใจนักกีฬา. pl. sportsmen, See also: sportsmanlike adj. sportsmanly adj.
sportsmanship(สพอร์ท'ซฺเมินชิพ) n. ลักษณะของนักกีฬา, ความเป็นนักกีฬา, การมีน้ำใจนักกีฬา
sportsy(สพอร์ท'ซี) adj. เหมือนเสื้อกีฬา, เหมือนชุดกีฬา, ใช้สวมเล่นกีฬา
sporty(สพอร์'ที) adj. หรูหรา, โอ้อวด, อวดอ้าง, สวยงาม, เหมือนนักกีฬา, เหมาะสำหรับนักกีฬา., See also: sportily adv. sportiness n.
disport(ดิสพอร์ท') vt. หาความเพลิดเพลิน, สนุกสนาน, ทำให้เพลิดเพลิน. vi., n. (ความ) สนุกสนาน, เพลิดเพลิน
passport(พาส'พอร์ท) n. หนังสือเดินทาง, ใบผ่าน

English-Thai: Nontri Dictionary
sport(n) กีฬา, การกรีฑา, เครื่องเล่น, คนกล้าได้กล้าเสีย
sport(vi) เล่นสนุก, เล่นกีฬา
sportive(adj) ร่าเริง, ขี้เล่น, ชอบสนุกสนาน, เกี่ยวกับกีฬา
sportsman(n) นักเลง, นักกีฬา, คนที่มีใจเป็นนักกีฬา
sportsmanship(n) ความเป็นนักกีฬา, น้ำใจนักกีฬา
sporty(adj) เหมือนนักกีฬา, โอ้อวด, สวยงาม, หรูหรา
disport(vt) ทำให้สนุกสนาน, ทำให้รื่นเริง, ทำให้เพลิดเพลิน, หาความบันเทิง
passport(n) หนังสือเดินทาง
transport(n) การขนส่ง, การลำเลียง, เรือขนส่ง, อาการเคลิ้ม
transport(vt) ขนส่ง, ลำเลียง, เนรเทศ, เคลื่อนย้าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sport utility vehiclesรถยนต์อเนกประสงค์ [TU Subject Heading]
Sporting goodsอุปกรณ์กีฬา [TU Subject Heading]
Sporting goods industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬา [TU Subject Heading]
Sportsกีฬา [TU Subject Heading]
Sports administrationการบริหารงานกีฬา [TU Subject Heading]
Sports and stateกีฬากับรัฐ [TU Subject Heading]
Sports and tourismกีฬากับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Sports carsรถสปอร์ต [TU Subject Heading]
Sports facilitiesสถานบริการด้านกีฬา [TU Subject Heading]
Sports for childrenกีฬาสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sports medicine(n) เวชศาสตร์การกีฬา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
"Alone among God's primates, he kills for sport or lust or greed."อยู่ท่ามกลางเทพเจ้าวานร มันฆ่าเพื่อเป็นกีฬา เพื่อตัณหา Beneath the Planet of the Apes (1970)
What in the wide, wide world of sports is going on here?เต้นลิงเต้นค่างอะไรกันอยู่ Blazing Saddles (1974)
How about this leaflet, "Famous Jewish Sports Legends"?ใบปลิวนี่ดีมั้ยคะ "ตำนานกีฬายิวที่มีชื่อเสียง" Airplane! (1980)
Sport and blood, Sir Evelyn.กีฬาและเลือดเซอร์ เอฟลึน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Has it got any sports in it?มีเรื่องมันส์ๆมั้ยฮะ? The Princess Bride (1987)
- It's not a sport if you don't sweat!คุณดูด้วยเหรอครับ Big (1988)
We could do, like, sports comic books, ... ..where, like, if you're going to steal second or something like that.ก็คุณไง.. ซูซาน Big (1988)
We could have sports books - baseball, football... Really, it would work for almost any sport.ไม่เอาน่า.. Big (1988)
Those are the only other two sports in which Jamaica competes.กีฬาสองอย่างนั้น จาไมก้าก็ส่งเข้าแข่งขัน Cool Runnings (1993)
As far as I'm concerned, the sport of bobsledding no longer exists.ตราบใดที่ฉันยังอยู่ กีฬาบ๊ลบสเลดจะไม่มีวันเกิดขึ้น Cool Runnings (1993)
I'm not asking for a winter sports program.ผมไม่ได้ขอโครงการกีฬาฤดูหนาว Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sportAll of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.
sportAmericans participate in most sports.
sportAn able sportsman should be brave.
sportApart from sports, I like listening to jazz music.
sportAustralians excel at sports and entertainment.
sportA winter sport that many people enjoy is ice skating.
sportBaseball is an interesting sport.
sportBaseball is by far the most popular sport in Japan.
sportBaseball is often called "the great American sport".
sportBilly is good at sports.
sportBlue Sky Sport is closed every Thursday.
sportBob looks down on his brother for not being good at sports.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กกท.(n) Sports Authority of Thailand, See also: SAT, Syn. การกีฬาแห่งประเทศไทย
หน้ากีฬา(n) sports section
ข่าวกีฬา(n) sports news item
กีฬา(n) sport, See also: game, exercise, Example: นักกีฬาเมื่อเลิกเล่นกีฬาก็ลงพุงกลายเป็นคนอ้วนไป, Thai Definition: กิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน เพื่อเป็นการบำรุงแรง หรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต, Notes: (บาลี)
เล่นหัว(v) play, See also: sport, banter, Syn. หยอกล้อ, หยอกเย้า, หยอกเอิน, Example: เด็กคนนี้ไม่ยอมเล่นหัวกับใครเลย
สนามกีฬา(n) stadium, See also: sports stadium, arena, ground for sports, Example: อธิบดีกรมพลศึกษากำลังวุ่นวายอยู่กับการก่อสร้างสนามกีฬาอยู่ในขณะนี้, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันกีฬา, ลานกว้างสำหรับเล่นกีฬา
ใจป้ำ(adj) sporting, See also: brave, fearless, venturesome, bold, daring, stouthearted, Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, Ant. ใจไม่สู้, Example: การแข่งขันในครั้งนี้สนุกมากเนื่องจากมีเสี่ยใหญ่ใจป้ำกล้าแทงม้าตัวนี้ด้วย
การเล่นกีฬา(n) sport, See also: playing games, Example: การเล่นกีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรง
การกีฬา(n) sports, See also: games, Example: การออกกำลังกาย ควรหัดนับชีพจร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับการกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย(n) Sport Authority of Thailand, Example: การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนขึ้นที่ จ.เชียงใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันเดอร์เลชท์[Andoēlēt] (tm) EN: Anderlecht  FR: Anderlecht [ m ] ; Sporting d'Anderlecht [ m ] ; RSC Anderlecht [ m ] ; RSCA [ m ]
แบก[baēk] (v) EN: shoulder ; carry on the back ; bear  FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[baēk hām] (v, exp) EN: carry on the back ; shoulder  FR: transporter sur le dos
บรรทุก[banthuk] (v) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden  FR: charger ; transporter ; mettre sur
บรรทุกผู้โดยสาร[banthuk phūdōisān] (v, exp) EN: transport passengers
บรรทุกสินค้า[banthuk sinkhā] (v, exp) EN: load goods ; transport goods
บริษัทขนส่ง[børisat khonsong] (n, exp) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm  FR: compagnie de transport [ f ] ; société de transport [ f ]
ชาร์เลอรัว[Chāloērūa] (v, exp) EN: Charleroi  FR: Sporting de Charleroi [ m ] ; Charleroi
ชมรมกีฬา[chomrom kīlā] (n, exp) EN: sport club  FR: club sportif [ m ]
ชุด[chut] (n) EN: [ classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus ]  FR: [ classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPORT S P AO1 R T
SPORTS S P AO1 R T S
SPORTY S P AO1 R T IY0
SPORTED S P AO1 R T IH0 D
SPORT'S S P AO1 R T S
SPORTS' S P AO1 R T S
SPORTIER S P AO1 R T IY0 ER0
SPORTING S P AO1 R T IH0 NG
SPORTSBAR S P AO1 R T S B AA2 R
SPORTSMAN S P AO1 R T S M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sport (v) spˈɔːt (s p oo1 t)
sports (v) spˈɔːts (s p oo1 t s)
sported (v) spˈɔːtɪd (s p oo1 t i d)
sporting (v) spˈɔːtɪŋ (s p oo1 t i ng)
sportive (j) spˈɔːtɪv (s p oo1 t i v)
sportsman (n) spˈɔːtsmən (s p oo1 t s m @ n)
sportsmen (n) spˈɔːtsmən (s p oo1 t s m @ n)
sportingly (a) spˈɔːtɪŋliː (s p oo1 t i ng l ii)
sportively (a) spˈɔːtɪvliː (s p oo1 t i v l ii)
sports-car (n) spˈɔːts-kaːr (s p oo1 t s - k aa r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球员[qiú yuán, ㄑㄧㄡˊ ㄩㄢˊ,   /  ] sports club member; footballer, golfer etc #1,231 [Add to Longdo]
体育[tǐ yù, ㄊㄧˇ ㄩˋ,   /  ] sports; physical education #1,281 [Add to Longdo]
教练员[jiào liàn yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ ㄩㄢˊ,    /   ] sports coach; training personnel #13,973 [Add to Longdo]
体育运动[tǐ yù yùn dòng, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ,     /    ] sports; physical culture #14,938 [Add to Longdo]
运动鞋[yùn dòng xié, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ,    /   ] sports shoes #19,192 [Add to Longdo]
球赛[qiú sài, ㄑㄧㄡˊ ㄙㄞˋ,   /  ] sports match, ballgame #19,314 [Add to Longdo]
体坛[tǐ tán, ㄊㄧˇ ㄊㄢˊ,   /  ] sporting circles; the world of sport #21,234 [Add to Longdo]
赛艇[sài tǐng, ㄙㄞˋ ㄊㄧㄥˇ,   /  ] sport rowing #26,574 [Add to Longdo]
运动服[yùn dòng fú, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˊ,    /   ] sportswear #26,804 [Add to Longdo]
体育界[tǐ yù jiè, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄐㄧㄝˋ,    /   ] sports circles; the sporting world #28,560 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Sport treibenเล่นกีฬา
Sportler(n) |der, pl. Sportler| นักกีฬาชาย เช่น Es ist jedoch eine Tatsache, dass zahlreiche Sportler, die Schnellkraft- und Muskelsportarten betreiben, Topathleten sind.
Sportlerin(n) |die, pl. Sportlerinnen| นักกีฬาหญิง เช่น Bei jugendlichen Sportlerinnen, die Sportarten betreiben, bei denen das Körpergewicht eine Rolle spielt, wurde über eine höhere Prävalenz von Menstruationsstörungen berichtet als bei Sportlerinnen, die in anderen Sportarten aktiv sind.
Sportschuh(n) |der, pl. Sportschuhe| รองเท้ากีฬา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geländewagen { m }; Offroader { m }sport utility vehicle (SUV) [Add to Longdo]
Sport { m } | viel Sport treibensport | to do a lot of sport [Add to Longdo]
Sportanlage { f }sports facilities [Add to Longdo]
Sportanzug { m } | Sportanzüge { pl }sports suit | sports suits [Add to Longdo]
Sportart { f } | Sportarten { pl }sport; form of sport | sports [Add to Longdo]
Sportartikel { pl }sports goods [Add to Longdo]
Sport-Autorität { f }sporting power [Add to Longdo]
Sportbericht { m } | Sportberichte { pl }sporting report | sporting reports [Add to Longdo]
Sportfest { n } | Sportfeste { pl }sports meeting | sports meetings [Add to Longdo]
Sportfisch { m }game fish [Add to Longdo]
Sportflugzeug { n } | Sportflugzeuge { pl }two seater | two seaters [Add to Longdo]
Sportfreund { m }sports fan [Add to Longdo]
Sportfunkreporter { m }racereader [Add to Longdo]
Sportgeschäft { n }sports outfitters [Add to Longdo]
Sportgesetz { n } | Internationales Sportgesetzsporting code | International Sporting Code [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du sport(vt) เล่นกีฬา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
記録[きろく, kiroku] (n) (1) record; minutes; document; (2) a record (e.g. in sports); results; score; (vs) (3) to record; to document; (4) to set a record (e.g. in sports); to show a result; to reach a value; (P) #243 [Add to Longdo]
スポーツ[supo-tsu] (n, adj-no) sport; sports; (P) #402 [Add to Longdo]
交通[こうつう, koutsuu] (n, vs) traffic; transportation; communication; exchange (of ideas, etc.); intercourse; (P) #460 [Add to Longdo]
シーズン[shi-zun] (n, adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P) #511 [Add to Longdo]
押す(P);圧す;捺す[おす, osu] (v5s, vt) (1) (押す only) to push; to press; (2) (押す, 圧す only) to apply pressure from above; to press down; (3) (押す, 捺す only) (See 判を押す) to stamp (i.e. a passport); to apply a seal; (P) #525 [Add to Longdo]
メンバー(P);メンバ[menba-(P); menba] (n) member; participant; attendee; lineup (sport); (P) #583 [Add to Longdo]
相手[あいて, aite] (n) (1) companion; partner; company; (2) other party; addressee; (3) opponent (sports, etc.); (P) #949 [Add to Longdo]
決勝[けっしょう, kesshou] (n) decision of a contest; finals (in sports); (P) #1,123 [Add to Longdo]
[でん, den] (n) (1) legend; tradition; (2) biography; life; (3) method; way; (4) horseback transportation and communication relay system used in ancient Japan #1,400 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ駆動部[テープくどうぶ, te-pu kudoubu] tape transport [Add to Longdo]
トランスポートサービス提供者[トランスポートサービスていきょうしゃ, toransupo-tosa-bisu teikyousha] transport service provider, TS-provider [Add to Longdo]
トランスポートサービス利用者[トランスポートサービスりようしゃ, toransupo-tosa-bisu riyousha] transport service user [Add to Longdo]
トランスポート層[トランスポートそう, toransupo-to sou] transport layer [Add to Longdo]
マゼランパスポート[まぜらんぱすぽーと, mazeranpasupo-to] Magellan Passport [Add to Longdo]
受信側トランスポートエンティティ[じゅしんがわトランスポートエンティティ, jushingawa toransupo-toenteitei] receiving transport entity [Add to Longdo]
送信側トランスポートエンティティ[そうしんがわトランスポートエンティティ, soushingawa toransupo-toenteitei] sending transport entity [Add to Longdo]
輸送問題[ゆそうもんだい, yusoumondai] transportation problem [Add to Longdo]
高度交通システム[こうどこうつうしすてむ, koudokoutsuushisutemu] ITS, intelligent transportation systems [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sport \Sport\ (sp[=o]rt), n. [Abbreviated from disport.]
   1. That which diverts, and makes mirth; pastime; amusement.
    [1913 Webster]
 
       It is as sport to a fool to do mischief. --Prov. x.
                          23.
    [1913 Webster]
 
       Her sports were such as carried riches of knowledge
       upon the stream of delight.      --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       Think it but a minute spent in sport. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Mock; mockery; contemptuous mirth; derision.
    [1913 Webster]
 
       Then make sport at me; then let me be your jest.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That with which one plays, or which is driven about in
    play; a toy; a plaything; an object of mockery.
    [1913 Webster]
 
       Flitting leaves, the sport of every wind. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Never does man appear to greater disadvantage than
       when he is the sport of his own ungoverned passions.
                          --John Clarke.
    [1913 Webster]
 
   4. Play; idle jingle.
    [1913 Webster]
 
       An author who should introduce such a sport of words
       upon our stage would meet with small applause.
                          --Broome.
    [1913 Webster]
 
   5. Diversion of the field, as fowling, hunting, fishing,
    racing, games, and the like, esp. when money is staked.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot. & Zool.) A plant or an animal, or part of a plant or
    animal, which has some peculiarity not usually seen in the
    species; an abnormal variety or growth. See {Sporting
    plant}, under {Sporting}.
    [1913 Webster]
 
   7. A sportsman; a gambler. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   {In sport}, in jest; for play or diversion. "So is the man
    that deceiveth his neighbor, and saith, Am not I in
    sport?" --Prov. xxvi. 19.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Play; game; diversion; frolic; mirth; mock; mockery;
     jeer.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sport \Sport\, v. t.
   1. To divert; to amuse; to make merry; -- used with the
    reciprocal pronoun.
    [1913 Webster]
 
       Against whom do ye sport yourselves? --Isa. lvii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   2. To represent by any kind of play.
    [1913 Webster]
 
       Now sporting on thy lyre the loves of youth.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To exhibit, or bring out, in public; to use or wear; as,
    to sport a new equipage. [Colloq.] --Grose.
    [1913 Webster]
 
   4. To give utterance to in a sportive manner; to throw out in
    an easy and copious manner; -- with off; as, to sport off
    epigrams. [R.] --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {To sport one's oak}. See under {Oak}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sport \Sport\, v. i. [imp. & p. p. {Sported}; p. pr. & vb. n.
   {Sporting}.]
   1. To play; to frolic; to wanton.
    [1913 Webster]
 
       [Fish], sporting with quick glance,
       Show to the sun their waved coats dropt with gold.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To practice the diversions of the field or the turf; to be
    given to betting, as upon races.
    [1913 Webster]
 
   3. To trifle. "He sports with his own life." --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot. & Zool.) To assume suddenly a new and different
    character from the rest of the plant or from the type of
    the species; -- said of a bud, shoot, plant, or animal.
    See {Sport}, n., 6. --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To play; frolic; game; wanton.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sport
   n 1: an active diversion requiring physical exertion and
      competition [syn: {sport}, {athletics}]
   2: the occupation of athletes who compete for pay
   3: (Maine colloquial) a temporary summer resident of Maine [syn:
     {sport}, {summercater}]
   4: a person known for the way she (or he) behaves when teased or
     defeated or subjected to trying circumstances; "a good
     sport"; "a poor sport"
   5: someone who engages in sports [syn: {sport}, {sportsman},
     {sportswoman}]
   6: (biology) an organism that has characteristics resulting from
     chromosomal alteration [syn: {mutant}, {mutation},
     {variation}, {sport}]
   7: verbal wit or mockery (often at another's expense but not to
     be taken seriously); "he became a figure of fun"; "he said it
     in sport" [syn: {fun}, {play}, {sport}]
   v 1: wear or display in an ostentatious or proud manner; "she
      was sporting a new hat" [syn: {sport}, {feature}, {boast}]
   2: play boisterously; "The children frolicked in the garden";
     "the gamboling lambs in the meadows"; "The toddlers romped in
     the playroom" [syn: {frolic}, {lark}, {rollick}, {skylark},
     {disport}, {sport}, {cavort}, {gambol}, {frisk}, {romp}, {run
     around}, {lark about}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 sport /spɔʀ/ 
  sport

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 sport
  sport

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 sport
  sport

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sport /ʃpɔrt/ 
  sport

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 sport /spɔrt/
  sport

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 sport
  sport

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top