ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

经费

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -经费-, *经费*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经费[jīng fèi, ㄐㄧㄥ ㄈㄟˋ, / ] funds; expenditure, #3,770 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I told you that we needed another $750,000.[CN] 还需要七十五万美元的经费 Joe Day Afternoon (2007)
I'll tell you what, I'll leave you a little livener.[CN] 而且 活动经费由我来出 RocknRolla (2008)
The hospitals are making cutbacks...[CN] 又要担心医院削减经费 The Blue Comet (2007)
And in 2007, the government's allocation of funds for research on this issue was about three billion dollars.[CN] 2007年,美国政府分配给状冠动脉心脏病的研究经费是30亿美元 Zeitgeist: Addendum (2008)
Therefore, we will quadruple the federal spending given only to schools that teach abstinence to their students.[CN] 因此我们支持联邦政府付出4倍的经费 用于他们的禁欲政策 谢谢 Rocket Science (2007)
You, me and a room full of money for the university.[CN] 你 我... 还有满屋子的大学经费 Take Out (2007)
In 2007, the Department of Defense received 161.8 billion dollars for the so-called global war on terrorism.[CN] -亨利比内尔 前法国军事情报员 2007年,美国国防部得到的 全球反恐战争经费为1618亿美元 Zeitgeist: Addendum (2008)
Eva's maintenance and armaments are the top priority.[CN] 经费都优先投入到EVA的维护和兵器关联的项目里了 Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (2007)
There goes Jane's college education.[CN] Jane的大学教育经费没了 Dan in Real Life (2007)
My ass is freezing![CN] 老是减经费 受不了了 Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (2007)
Maybe there's no money left?[CN] 会不会已经没经费 Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (2007)
You shouldn't have bothered, really.[CN] 你不应该 已经费心,真的。 Camino (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top