ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gefunden

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gefunden-, *gefunden*
Possible hiragana form: げふんでん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
gefundenSee also: finden

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gan!Ich hab's rausgefunden! Yatterman (2009)
Found out?Herausgefunden hat? Endgame (2013)
Some escape.Da hast du aber eine Freude gefunden. Tikhiy Don (1957)
If you wanted seclusion, I could've drained the swimming pool.Ruhe hättest du auch im leeren Swimmingpool gefunden. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I muddled it through to a logical conclusion, and my problems, as Rufus would say, were solvy-solvied.Aber ich habe eine logische Lösung gefunden und meine Probleme sind, wie Rufus sagen würde, beseitigt. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- What fingerprints did you discover?Das Haus wurde durchsucht und Fingerabdrücke gefunden. Witness for the Prosecution (1957)
That is the jacket found in the prisoner's flat, which I handed to our lab to test for bloodstains.Wo haben Sie sie gefunden? Sie stammt aus der Wohnung des Angeklagten. Witness for the Prosecution (1957)
Janet McKenzie and Leonard Vole.Es wurden Fingerabdrücke von drei Personen gefunden. Witness for the Prosecution (1957)
Mrs Helm, is this a certificate of marriage between yourself and Otto Ludwig Helm, the ceremony having taken place in Breslau on 18 April 1942?Frau Helm! Ist das die Urkunde über die Ehe mit Otto Ludwig Helm? Hat die Trauung am 18. April 1942 in Breslau stattgefunden? Witness for the Prosecution (1957)
However, the defence will be pleased to learn that, at the last moment, a witness has come forward, and that the prisoner had been seen wearing this coat and this hat.Es hat sich im letzten Augenblick trotzdem ein Zeuge gefunden. Er hat den Angeklagten in dem Mantel und dem Hut gesehen. Witness for the Prosecution (1957)
I said what I thought of 'er and he cut me face up proper.Aber ich habe sie gefunden. Ich beschimpfte sie. Witness for the Prosecution (1957)
- Did you find them? - No.- Haben Sie sie gefunden? The Night Heaven Fell (1958)
When we find her, we'll tell her to head home right away.Sobald wir sie gefunden haben, sagen wir ihr, sie soll kommen. Premier mai (1958)
Found something interesting?Etwas Interessantes gefunden? Fiend Without a Face (1958)
You found that G.I. Killer yet?Haben Sie denn den Mörder schon gefunden? Fiend Without a Face (1958)
- We'll never be able to shut her down now.Keine Ahnung, ich habe es so vorgefunden. Dann lässt sich der Reaktor nicht abschalten. Fiend Without a Face (1958)
- Where did you find it?- Wo haben Sie es gefunden? Inspector Maigret (1958)
- Where did you find it?- Wo haben Sie die gefunden? - Bei mir. Inspector Maigret (1958)
I think we found your burglars.Ich glaube, wir haben Ihre Einbrecher gefunden. Inspector Maigret (1958)
And we recovered this.Und wir haben das gefunden. Inspector Maigret (1958)
While looking through her books back to 1939, Mme Lavigne, a charming woman, found the name of another client who might perhaps interest you:Madame La Vigne, eine charmante Frau, hat in den Büchern von 1939 einen Namen gefunden, der Sie interessieren könnte. Inspector Maigret (1958)
It looks like he found your suit.Er hat Ihren Anzug gefunden. Inspector Maigret (1958)
I'm sorry, but I found this in my garden.Es tut mir leid, aber ich habe dies in meinem Garten gefunden. Mon Oncle (1958)
He found it very interesting.Er hat es sehr interessant gefunden. Mon Oncle (1958)
Yeah, they had to presume. They never found hide nor hair of his body!- Ja, denn seine Leiche wurde nie gefunden. Disappearing Trick (1958)
You never told me they never found his body.Du hast mir nicht gesagt, dass seine Leiche nie gefunden wurde. Disappearing Trick (1958)
They found a sailboat he'd rented cracked up on the rocks outside of San Diego.Sie haben sein zerstörtes Segelboot an der Küste vor San Diego gefunden. Disappearing Trick (1958)
But they never found his body.- Seine Leiche haben sie nie gefunden. Disappearing Trick (1958)
How did you find out?- Wie haben Sie das rausgefunden? Disappearing Trick (1958)
I didn't find any ticket.- aber ich habe nichts gefunden. Post Mortem (1958)
Did you find it?- Hast du ihn gefunden? - Nein. Post Mortem (1958)
The ticket?Der Wettschein? Du hast ihn gefunden? Post Mortem (1958)
We have the eggshell for the potion.Wir haben die Eierschale für den Zaubertrank gefunden. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
But now I want to tell him that I've found you, Mark.Aber jetzt will ich ihm sagen, dass ich dich gefunden habe. Another Time, Another Place (1958)
- Find what you were digging for?- Gefunden, wonach du gesucht hast? The Magician (1958)
We found his raincoat, his car and his gun.Wir haben seinen Regenmantel, sein Auto, seinen Revolver gefunden. Elevator to the Gallows (1958)
Mr. Carala was found dead in his office.M. Carala wurde heute morgen tot an seinem Schreibtisch gefunden. Elevator to the Gallows (1958)
She's found a minister.Sie hat einen Priester gefunden. Bell Book and Candle (1958)
Tell Miss Terrill we've found him.Sag Miss Terrill, wir haben ihn gefunden. The Big Country (1958)
Do you think you'll catch Misaki?Hast du Misaki gefunden? The H-Man (1958)
A life preserver was found from the Ryujin-maru II!Sie haben einen Rettungsring von der Ryujinmaru gefunden! The H-Man (1958)
Some kids aboard a barge are using it as a plaything.Die Kinder, die ihn gefunden haben, spielen damit. The H-Man (1958)
Where was this first discovered?- Wo wurde der Ring gefunden? The H-Man (1958)
Could you drive out to the place you found him?- Ja? Könntest noch mal dorthin fahren, wo ihr ihn gefunden habt? The Blob (1958)
We're not accusing anyone of what we found.Was wir bis jetzt gefunden haben reicht nicht dazu aus, jemanden zu beschuldigen. The Blob (1958)
Would you believe me if I told you there was something inside of that rock we found, something that could wipe out this whole town?Würdet ihr mir glauben, wenn ich euch erzählen würde, dass etwas drin war in dem Stein, den wir heute gefunden haben, etwas, das die ganze Stadt auslöschen könnte? The Blob (1958)
This was found in the pocket of your shirt.Das habe ich in Ihrer Hemdtasche gefunden. Bonjour Tristesse (1958)
But I wish I could have found material the colour of this water.Aber ich wünschte, ich hätte Stoff in der Farbe dieses Wassers gefunden. Bonjour Tristesse (1958)
I found one of them!Ich habe einen gefunden. The Bravados (1958)
- How could they have caught us so soon?- Die haben uns aber schnell gefunden. The Bravados (1958)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
finden; vorfinden; auffinden | findend; vorfindend; auffindend | gefunden; vorgefunden; aufgefunden | er/sie findet | ich/er/sie fand | er/sie hat/hatte gefunden | ich/er/sie fändeto find { found; found } | finding | found | he/she finds | I/he/she found | he/she has/had found | I/he/she would find [Add to Longdo]
nicht gefundenunlocated [Add to Longdo]
herausgefundenfound out [Add to Longdo]
kompensiert; abgefunden; vergütet { adj }compensated [Add to Longdo]
stattfinden | stattfindend | stattgefundento take place; to happen | taking place; happening | took place; happened [Add to Longdo]
wiederfinden | wiederfindend | wiedergefundento find again | finding again | found again [Add to Longdo]
wiederfinden | wiedergefundento recover | recovered [Add to Longdo]
zurückgefundenfound back [Add to Longdo]
Das war ein gefundenes Fressen für ihn.That was just what he is waiting for. [Add to Longdo]
Er hat sich mit der Tasache abgefunden.He is resigned to the fact. [Add to Longdo]
Schlüssel gefunden, abzuholen bei ...Key found, claim from ... [Add to Longdo]
Datei nicht gefunden. [ comp. ]File not found. [Add to Longdo]
Suchweg nicht gefundenpath not found [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  gefunden /gəfundən/
   encountered; finding; found; funds

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top