Search result for

เงินทุน

(68 entries)
(0.4484 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงินทุน-, *เงินทุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินทุน[N] capital, See also: cost, asset, Syn. เงินลงทุน, Example: งานสร้างสะพานไทย-ลาวต้องอาศัยเงินทุนจากออสเตรเลีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
short-term capitalเงินทุนระยะสั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contingency fundเงินทุนสำรองจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, contingencyเงินทุนสำรองจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contingency reserveเงินทุนสำรองฉุกเฉิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sinking fundเงินทุนสำรองเพื่อชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slush fundเงินทุนสำหรับให้สินบนเจ้าหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, slushเงินทุนสำหรับให้สินบนเจ้าหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revolving fundเงินทุนหมุนเวียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund, revolvingเงินทุนหมุนเวียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Export financeเงินทุนเพื่อการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
External financeเงินทุนจากภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
Capital requirementเงินทุนตามที่กำหนดไว้ [เศรษฐศาสตร์]
Capital flightเงินทุนหนี [เศรษฐศาสตร์]
Working capital เงินทุนหมุนเวียน [TU Subject Heading]
Revolving funds เงินทุนหมุนเวียน [TU Subject Heading]
Net working capitalเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ [การบัญชี]
Working capitalเงินทุนหมุนเวียน [การบัญชี]
Financeเงินทุน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, yeah, we will. Treasury?โอ้ ใช่ เราจะได้คืน เงินทุนล่ะ Pilot (2008)
For hundreds of thousands of people commuting to the Iranian capital... this morning began just like any other.มีคนร่วมแสนที่เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนในอิหร่าน เช้านี้ก็เหมือนกับวันอื่น ๆ Babylon A.D. (2008)
In China, Lau Security Investments stands for dynamic new growth.ในเมืองจีน, บริษัทเงินทุน เหลา ซีเคียวริตี้ คือคลื่นลูกใหม่ The Dark Knight (2008)
Aren't you in desperate need to raise your political funding?พี่อยู่ในฐานะที่สิ้นหวัง ขนาดต้อง หาเงินเพิ่ม เพื่อเงินทุนเพื่อการเมือง, หรือ? Episode #1.5 (2008)
This is the funding for the construction of the union welfare building.นี่.. เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการก่อสร้าง ตึกสวัสดิภาพของสหภาพแรงงานฯ Episode #1.5 (2008)
There's a rumor that President Oh is funding the opposition party's news agency.มีข่าวลือว่า ประธานโอ ให้เงินทุนกับสำนักข่าวฝ่ายตรงข้าม Episode #1.5 (2008)
You want us to gather up the foreign political funds in Macau?คุณต้องการให้เรารวบรวมเงินทุนเพื่อ การเมืองจากต่างประเทศที่มาเก๊า? Episode #1.5 (2008)
You're slaves to the Saudi oil sheiks and the Wahabi oil money that funds you.ของพวกชี๊คเจ้าของบ่อน้ำมันที่ให้เงินทุนแก Body of Lies (2008)
Now you're giving them a decent life. It'd be a shame if the funding dried up.ตอนนี้คุณกำลังมอบชีวิตที่เหมาะสมแก่พวกเขา มันคงน่าเศร้าถ้าเงินทุนถูกตัดไป 24: Redemption (2008)
The State Department's not the only place with money.หน่วยงานของรัฐไม่ใช่ที่แห่งเดียวที่ให้เงินทุนสนับสนุนที่นี่ 24: Redemption (2008)
Transfer the funds from our Siberian holdingsโอนเงินทุนจากบริษัทของเราที่ไซบีเรีย Quantum of Solace (2008)
Will somebody please explain to me how, with a $300 million budget, we can't manage to find one high school kid and his girlfriend?ใครพออธิบายได้ไหมว่า ด้วยเงินทุน 300ล้าน เราไม่สามารถ หาเด็กมัธยมปลายกับแฟนเจอ WarGames: The Dead Code (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินทุน[n.] (ngoenthun) EN: capital ; funds ; assets   FR: capital [m] ; fonds [mpl]
เงินทุนคงที่[n. exp.] (ngoenthun khongthī) EN: fixed capital   
เงินทุนจดทะเบียน[n. exp.] (ngoenthun jotthabīen) EN: nominal capital ; registered capital   FR: capital enregistré [m]
เงินทุนระยะสั้น [n. exp.] (ngoenthun raya san) EN: working capital   
เงินทุนสำรอง[n. exp.] (ngoenthun samrøng) EN: capital reserve ; monetary reserve   
เงินทุนสุทธิ[n. exp.] (ngoenthun sutthi) EN: net capital ; capital employed   
เงินทุนหมุนเวียน[n. exp.] (ngoenthun munwīen) EN: revolving fund ; working capital   FR: fonds de roulement [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bankroll[N] เงินทุนสำหรับโครงการหนึ่งๆ
bursary[N] เงินทุนสำหรับนักศึกษา, Syn. scholarship, grant
fund[N] ทุน, See also: เงินทุน, เงินสะสม
guarantee fund[N] เงินทุนค้ำประกัน
mutual fund[N] เงินทุนร่วม, Syn. mutuals
mutuals[N] เงินทุนร่วม, Syn. mutual fund
sinking fund[N] เงินทุนชำระหนี้
treasury[N] เงินทุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bankroll(แบงคฺ'โรล) n. เงินที่อยู่ในครอบครอง,แหล่งของเงิน,เงินทุน vt. เสนอเงินให้แก่, See also: bankroller n.
capital levyn. ภาษีเงินทุน
capital stockn. ค่าของหุ้น,ราคาหุ้น,เงินทุนที่ปรากฎในราคาหุ้นหมด,หุ้นทั้งหมดที่ปรากฎ
chest(เชสทฺ) n. หีบ,กล่องขนาดใหญ่,ลังขนาดใหญ่,ทรวงอก,หน้าอก,เต้านม,คลัง,เงินทุน,เงินแผ่นดิน,กรมคลัง,กระทรวงการคลัง,สิ่งที่เก็บอยู่ในหีบ
coffer {cofferedn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
cofferingn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
coffers}n. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
exchequer(เอคซฺ'เชคเคอะ) n. กระทรวงการคลัง,คลัง,เงินทุน
finance(ไฟ'แนนซฺ) n. การเงิน,การคลัง,แหล่งเงิน,เงินทุน. vt.,vi. จัดเงินทุนให้แก่,ให้เครดิตแก่,ชำระเงิน. -financial adj., Syn. fund
financier(ฟินเนินเซียร์') n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน,นักการคลัง. vt. ให้เงินทุน,จัดหาเงินทุนให้. vi. ทำหน้าที่เป็นนักการเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
bursary(n) เงินทุน,เงินอุดหนุน,เงินอุปถัมภ์,ทุนการศึกษา
capital(n) เมืองหลวง,นครหลวง,ทุนทรัพย์,เงินทุน
exchequer(n) กระทรวงการคลัง,ท้องพระคลัง,คลัง,เงินทุน
finance(n) การเงิน,การคลัง,เงินทุน
finance(vi) ช่วยเหลือทางการเงิน,ให้เงินทุน
financial(adj) เกี่ยวกับเงินทุน,ในทางการเงิน
fund(n) เงินทุน,มูลนิธิ,ทุน,กองทุน,ใบกู้เงิน,เงินฝาก
fund(vt) ตั้งกองทุน,ให้เงินทุน,จัดทุนแก่
turnover(n) การผัน,เงินทุน,การคว่ำ,การโยกย้าย,การหมุนเวียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
voting capital เงินทุนที่เจ้าของมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง

German-Thai: Longdo Dictionary
finanzieren(vt) |finanzierte, hat finanziert| จัดหาเงินทุนสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wie hast du dein Studium finanziert? เธอจัดการเรื่องค่าเล่าเรียนอย่างไร
Fonds(n) |der, pl. Fonds| เงินทุน, ทุน, กองทุน เช่น Forschungsfonds เงินทุนวิจัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top