ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bon voyage

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bon voyage-, *bon voyage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bon voyagen. (บอน'วอยยา'ฺ, -อิจ) n., Fr. ขอให้โชคดีในการเดินทาง ขอให้มีความสุขในการเดินทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
BON bon voyage(int) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Out, on your way. Bon voyage and fuck off.ออกไป มาทางไหนไปทางนั้นเลย ไปไกลๆเลยไป๊ RocknRolla (2008)
♪ The Big Bang Theory 6x24 ♪ The Bon Voyage Reaction Original Air Date on May 16, 2013The Big Bang Theory 6x24 ♪NThe Bon Voyage ReactionNOriginal Air Date on May 16, 2013 The Bon Voyage Reaction (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage [Add to Longdo]
よい旅を[よいたびを, yoitabiwo] (exp) bon voyage!; have a nice trip! [Add to Longdo]
よい旅行を[よいりょこうを, yoiryokouwo] (exp) "Bon voyage!"; "Have a nice trip!" [Add to Longdo]
ボンボワイヤージュ[bonbowaiya-ju] (int) (See よい旅を) bon voyage (fre [Add to Longdo]
一路平安[いちろへいあん, ichiroheian] (n) (wishing someone) bon voyage [Add to Longdo]
道中ご無事に[どうちゅうごぶじに, douchuugobujini] (exp) (See よい旅を) bon voyage; have a nice trip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bon voyage
      n 1: an organized expression of goodwill at the start of a trip
           or new venture [syn: {bon voyage}, {send-off}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top