ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bond energy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bond energy-, *bond energy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bond energy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bond energy*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bond Energy, Averageพลังงานพันธะเฉลี่ย [การแพทย์]
Chemical-Bond Energyพลังงานทางเคมี [การแพทย์]
bond energyพลังงานพันธะ, พลังงานที่ใช้สลายพันธะซึ่งยึดเหนี่ยวอะตอมคู่หนึ่งในโมเลกุลไว้ด้วยกัน เมื่อโมเลกุลนั้นอยู่ในสถานะแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top