ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การจองจำ

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การจองจำ-, *การจองจำ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It says here that you've requested to be incarcerated somewhere near your home here in Chicago.ในนี้กล่าวว่าคุณได้ร้องขอให้ทำการจองจำ ใกล้บริเวณที่พักอาศัยของคุณในชิคาโก Pilot (2005)
- Welcome to the Brotherhood.- "เคน มาร์โก้ ถูกแยกการจองจำแบบเดี่ยว" X-Men: The Last Stand (2006)
"MY DOVE..." "I CAN THINK OF LITTLE ELSE..."การจองจำไม่มีความหมายกับชายที่ถูกสาป.. The Angel Maker (2008)
IN DEATH, OUR UNION WILL BE ETERNAL.""การจองจำไม่มีความหมาย กับชายที่ถูกสาป The Angel Maker (2008)
So fare my limbs with long imprisonment.ปล่อยแขนขาของข้าฯ จากการจองจำที่ยาวนาน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm not saying that from the ashes of captivity, never has a greater phoenix metaphor been personified in human history.ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะ จากเถ้าถ่านของการจองจำ... ไม่เคยมีการฟื้นคืนชีพของนกฟีนิกส์ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ ฟื้นขึ้นมาเป็นแบบอย่างในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ Iron Man 2 (2010)
Who were there during his incarceration.ใครที่เคยไปที่นั่นในช่วงของการจองจำ ...A Thousand Words (2010)
Find the one thing I've always desired, that my prison has kept from me...ตามหาสิ่งๆหนึ่ง ที่ข้าปรารถนามาตลอด สิ่งที่การจองจำได้พรากไปจากข้า Fruit of the Poisonous Tree (2012)
Then I shall be free from this prison forever.ข้าก็จะเป็นอิสระ จากการจองจำนี้ตลอดกาล Fruit of the Poisonous Tree (2012)
I've been Neal Caffrey's handler at the Federal Bureau of Investigation since his release into our custody.ผมเป็นคนดูแลนีล แคฟรีย์ ที่เอฟบีไอ ตั้งแต่เขาพ้นจากการจองจำ Judgment Day (2012)

English-Thai: Nontri Dictionary
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top